Zavřít

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 15.–16. 1. 2021. Ubytování i stravování možno zajistit v DM Zeyerova ul., Truhlářská ul. Stravování v ZŠ Barvířská, ZŠ U Soudu nebo SPŠSE. Všechny potřebné informace o škole jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. Absolventi maturitních oborů mají možnost pokračovat ve studiu na VOŠ v oborech Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra a nově také Diplomovaný zdravotní laborant. Od září 2021 se ruší přijímání žáků do prvních ročníků v České Lípě.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, L, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 75 110/72 ČJ,M ANO NE
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 30 31/31 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Zdravotnická škola v Liberci s odloučeným pracovištěm v České Lípě je státní školou, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Jsme první a zatím jedinou zdravotnickou školou v ČR, která již několikrát obhájila auditními šetřeními ISO certifikaci a zachováváme certifikát kvality.

Do povědomí veřejnosti, jakožto vzdělávací zdravotnické instituce, se dostala před sedmdesáti lety.

Předtím se škola vždy zabývala výchovou a vzděláváním různých pomáhajících profesí. Od roku 1996 je otevřeno vyšší odborné studium.

Výuka se ve škole realizuje v nadstandardně vybavených kmenových i specializovaných odborných učebnách. Žákům a studentům je k dispozici rozsáhlý knižní fond odborné literatury, přístup na internet, učebna PC atd.

Praktická výuka probíhá na různých základních i specializovaných odděleních smluvních partnerů, kterými jsou zdravotnická i sociální zařízení Libereckého kraje i okolí.

Otevírané obory na pracovišti v Liberci

 • Ošetřovatel – tříletý učební obor po základní škole, ukončený učňovskou zkouškou
 • Praktická sestra – čtyřleté studium po základní škole, ukončené maturitní zkouškou
 • Diplomovaná všeobecná sestra – tříleté studium pro maturanty ze střední školy, ukončené absolutoriem
 • Diplomovaná dětská sestra – tříleté studium pro maturanty ze střední školy, ukončené absolutoriem
 • Diplomovaný zdravotní laborant – tříleté studium pro maturanty ze střední školy, ukončené absolutoriem – chystaným oborem pro následující školní rok

Dobíhající obory na pracovišti v České Lípě pod libereckým pracovištěm

 • Ošetřovatel – tříletý učební obor po základní škole, ukončený učňovskou zkouškou
 • Praktická sestra – čtyřleté studium po základní škole, ukončené maturitní zkouškou

Rekvalifikační kurzy a DVPP

 • „Sanitář“ teoretická část kurzu
 • podílíme se na realizaci a přípravě i dalších kurzů v rámci vzdělávání odborníků i laické veřejnosti

Mimoškolní aktivity

Jsou zaměřeny do oblastí kultury – divadelní představení, sportu – účast na středoškolských sportovních akcích, lyžařský a cyklo-turistický kurz, oblast odborná se týká – zahraničních stáží (anglicky a německy mluvící země), grantů s různou náplní Zdravý životní styl, Zdravý zoubek, různé preventivní programy, Liberecké psychologické dny, Harmonizační dny pro žáky prvních ročníků atd. Charitativní – každoroční zapojení do nějaké akce s charitativním účelem.

logo
Kostelní 9/7, Liberec
tel.: 482 710 016, 485 100 750
jurbanova@szs-lib.cz
www.libereckazdravka.cz
Zobrazit více