Zavřít

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

Jsou avizovány v regionální inzerci a proběhnou formou individuálních prohlídek v termínech 24. 11. 2023 od 13:00 do 17:00 hod., 8. 12. 2023 od 13:00 do 16:00 hod., 11. 1. 2024 od 12:00 do 17:00 hod., 27. 1. 2024 od 8:30 do 12:00 hod., 9. 2. 2024 od 13:00 do 17:00 hod., 14. 2. 2024 od 13:00 do 16:00 hod. a 23. 2. 2024 od 13:00 do 17:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 Školského zákona. Zaměřujeme se na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Školní komplex s domovem mládeže se nachází v moderním bezbariérovém areálu s dobrou dopravní dostupností. Obchodní škola, Praktická škola jednoletá i dvouletá mají výuku na detašovaném pracovišti Mařanova 650, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 2700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenské práce 23-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 16/14 Statistika ANO ANO
Šití oděvů 31-59-E/01 Výuční list 3 roky 14 6/6 Statistika ANO ANO
Dlaždičské práce 36-51-E/01 Výuční list 3 roky 8 5/4 Statistika ANO ANO
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 Výuční list 3 roky 14 15/14 Statistika ANO ANO
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list 3 roky 14 23/12 Statistika ANO ANO
Zahradnické práce 41-52-E/01 Výuční list 3 roky 28 31/22 Statistika ANO ANO
Zahradnická výroba 41-52-E/02 Výuční list 2 roky 7 16/5 Statistika ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 28 27/27 Statistika ANO ANO
Provozní služby 69-54-E/01 Výuční list 2 roky 14 14/14 Statistika ANO ANO
Obchodní škola 63-51-J/01 Závěrečná zkouška 2 roky 12 9/9 Statistika ANO ANO
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 Jiné 1 rok 7 21/6 Statistika ANO ANO
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Jiné 2 roky 12 18/12 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Je určena vycházejícím žákům ze základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro přijetí je doporučení školského poradenského zařízení. Zřizovatelem je Liberecký kraj.

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999 je moderní vzdělávací zařízení s nabídkou bezplatného studia v denní formě v řadě atraktivních oborů pro uchazeče, kteří ukončili speciální nebo základní školu. Příprava v oborech vzdělání probíhá jeden, dva nebo tři roky – teoretická výuka a odborný výcvik.

Tříleté obory s výučním listem: Stravovací a ubytovací služby, Zahradnické práce, Zednické práce, Malířské a natěračské práce, Dlaždičské práce, Strojírenské práce, Šití oděvů. Dvouleté obory: Provozní služby, Zahradnická výroba, Praktická škola dvouletá, Obchodní škola. Jednoletý obor: Praktická škola jednoletá.

V moderním školním komplexu a na pracovištích žáci získávají poznatky a dovednosti, které později dobře uplatní na trhu práce. Během studia mají možnost účastnit se nejrůznějších sportovních, zájmových a jiných mimoškolních akcí. Samozřejmostí je nabídka kvalitního internátního ubytování včetně celodenního stravování. Škola sídlí poblíž centra Liberce v klidové zóně, obklopená zelení a je dobře dostupná i dojíždějícím žákům z okolních regionů. Obory vzdělání Praktická škola a Obchodní škola jsou určeny především žákům s kombinovaným znevýhodněním a jejich výuka je realizována na odloučeném pracovišti v liberecké čtvrti Vesec, Mařanova ul. 650.

Vstupní předpoklady

  • splnění povinné školní docházky
  • odpovídající zdravotní stav
  • doporučení ze školského poradenského zařízení
  • odpovídající prospěch a chování uchazeče v posledních ročnících povinné školní docházky

Dny otevřených dveří jsou avizovány v regionální inzerci a proběhnou formou individuálních prohlídek 24. 11. 2023 od 13.00 do 17.00 hod., 8. 12. 2023 od 13.00 do 16.00 hod., 11. 1. 2024 od 12.00 do 17.00 hod., 27. 1. 2024 od 8.30 do 12.00 hod., 9. 2. 2024 od 13.00 do 17.00 hod., 14. 2. 2024 od 13.00 do 16.00 hod. a 23. 2. 2024 od 13.00 do 17.00 hod.

logo
Jablonecká 999/51, Liberec
tel.: 484 842 101
info@sosliberec.cz
www.sosliberec.cz
Zobrazit více