Zavřít

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 23. 1. 2021 od 8.30 do 12 hodin. Školní komplex s internátem a domovem mládeže se nachází v moderním bezbariérovém areálu s dobrou dopravní dostupností. Škola je zařízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Zaměřujeme se na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Uchazeč dokládá spolu s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 2046 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenské práce 23-51-E/01 Výuční list3 roky 14 11/6 ANO ANO
Šití oděvů 31-59-E/01 Výuční list3 roky 14 10/4 ANO ANO
Dlaždičské práce 36-51-E/01 Výuční list3 roky 8 4/1 ANO ANO
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 Výuční list3 roky 14 15/7 ANO ANO
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list3 roky 14 17/8 ANO ANO
Zahradnické práce 41-52-E/01 Výuční list3 roky 28 21/9 ANO ANO
Zahradnická výroba 41-52-E/02 Výuční list2 roky 7 9/3 ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list3 roky 28 40/31 ANO ANO
Provozní služby 69-54-E/01 Výuční list2 roky 14 12/8 ANO ANO
Obchodní škola 63-51-J/01 Závěrečná zkouška2 roky 12 7/0 PO ANO ANO
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 Jiné1 rok 7 13/0 PO ANO ANO
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Jiné2 roky 12 15/0 PO ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Je určena vycházejícím žákům ze základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro přijetí je doporučení školského poradenského zařízení. Zřizovatelem je Liberecký kraj.

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999 je moderní vzdělávací zařízení s nabídkou bezplatného studia v denní formě v řadě atraktivních oborů pro uchazeče, kteří ukončili speciální nebo základní školu. Příprava v oborech vzdělání probíhá jeden, dva nebo tři roky – teoretická výuka a odborný výcvik.

Tříleté obory s výučním listem – Stravovací a ubytovací služby, Zahradnické práce, Zednické práce, Malířské a natěračské práce, Dlaždičské práce, Strojírenské práce, Šití oděvů. Dvouleté obory – Provozní služby, Zahradnická výroba, Praktická škola dvouletá, Obchodní škola. Jednoletý obor – Praktická škola jednoletá.

V moderním školním komplexu a na pracovištích žáci získávají poznatky a dovednosti, které později dobře uplatní na trhu práce. Během studia mají možnost účastnit se nejrůznějších sportovních, zájmových a jiných mimoškolních akcí. Samozřejmostí je nabídka kvalitního internátního ubytování včetně celodenního stravování. Škola sídlí poblíž centra Liberce v klidové zóně, obklopená zelení a je dobře dostupná i dojíždějícím žákům z okolních regionů. Obory vzdělání Praktická škola a Obchodní škola jsou určeny především žákům s kombinovaným znevýhodněním a jejich výuka je realizována v Jedličkově ústavu Liberec.

Vstupní předpoklady

  • splnění povinné školní docházky
  • odpovídající zdravotní stav
  • doporučení ze školského poradenského zařízení
  • odpovídající prospěch a chování uchazeče v posledních ročnících povinné školní docházky

Dny otevřených dveří

Jsou avizovány v regionální inzerci a proběhnou v sobotu 23. ledna 2021 od 8.30 do 12 hodin a ve středu 10. 2. 2021 od 10.00 do 17.00 hodin.

logo
Jablonecká 999/51, Liberec
tel.: 484 842 101
info@sosliberec.cz
www.sosliberec.cz
Zobrazit více