Zavřít

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 13. 1. 2021. Čtyřleté a osmileté studium všeobecné, upravený ŠVP, volba ze čtyř zaměření od 2. resp. 6. ročníku bez přeskupení tříd, vysoký počet volitelných předmětů – v předmaturitním ročníku výběr z 15–20 předmětů (7 hodin), v maturitním ročníku výběr ze 45 předmětů (14 hodin). Šestileté studium je dvojjazyčné, vybrané předměty v německém jazyce, učitelé z SRN, české i německé maturitní vysvědčení. Bezbariérový přístup. Cena oběda pro žáky 32–33 Kč, jídelna v budově školy, výběr ze tří jídel, kantýna.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 185/30 ČJ,M NE ANO
Dvojjazyčné gymnázium; ZŠ7 79-43-K/61 Maturitní zkouška6 let 30 58/30 ČJ,M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 60 150/60 ČJ,M NE ANO