Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Havlíčkova 426/5, 470 01 Česká Lípa
Ředitel: Ing. Petr Veselý  Telefon: 487 833 111
Kontakt: Ing. Petr Veselý  Telefon: 724 834 519
Email: sps@sps-cl.cz
WWW: www.sps-cl.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 1700 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 48283142
REDIZO: 600010040

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Škola od svého založení v roce 1952 patří k tradičním odborným školám v regionu nabízející technické vzdělání, ubytování a stravování v domově mládeže pro všechny žáky v regionu.

Čtyřleté maturitní obory

  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

* Prospěchové stipendium *

* Nový model odborných praxí ve firmách *

* Komplexně zrekonstruované dílny *

Strojírenství

Absolvent oboru si osvojí navrhování a konstruování strojních součástí, mechanismů a částí strojů, nástrojů, nářadí a přípravků včetně výrobních pomůcek a technologických podmínek k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů pro strojírenskou výrobu.

Uplatnění absolventa je např. na pozicích konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, logistik, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu, programátor CNC strojů aj.

Stěžejními předměty oboru jsou technické kreslení, CAD systémy, mechanika, konstrukční cvičení, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, praxe, CNC stroje, kontrola a měření, elektrotechnika a automatizace.

Informační technologie

Absolvent oboru si osvojí navrhování, sestavování a udržování HW, práci s aplikačním programovým vybavením, návrh, realizaci a administraci počítačové sítě, programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení, návrh a realizaci poloautomatických a automatických procesů a systémů.

Uplatnění absolventa je především na pozicích programátor, správce počítačových sítí, správce aplikací a operačních systémů, odborný technik IT, pracovník technické nebo uživatelské podpory, obchodník s IT aj.

Stěžejními předměty oboru jsou aplikační software, operační systémy, počítačové sítě, hardware, programování, elektrotechnika, automatizace a mikroprocesorová technika.

Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)

Jedná se o obor spojující elektrotechniku, strojírenství, automatizaci a robotizaci a informační technologie. Zcela jednoznačně vychází z aktuálního vývoje situace na trhu práce, zejména vývoje technologií, výrobních plánů firem a očekávaného růstu technických potřeb. V rámci studia je možné získat kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Absolvent se uplatní např. v oblasti servisní péče firem, provozní technické údržbě v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotických pracovišť s hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřicí a regulační technice apod. Uplatnit se může např. na pozicích technický pracovník – elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, elektrodispečer, servisní technik elektrických a elektrotechnických zařízení aj.

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je koncipována obdobně jako u oboru Strojírenství. Výuka odborných předmětů bude zaměřena zejména na elektrotechniku a mechatroniku.

logo
Havlíčkova 426/5, Česká Lípa
tel.: 487 833 123
sps@sps-cl.cz
www.sps-cl.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 102145571

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 56/30 ČJ, M  NE ANO
   
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 57/30 ČJ, M  NE ANO
   
Elektrotechnika (Mechatronika)
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 59/28 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: so 18. 1. 2020 od 9:00 do 17:00 hod., návštěva školy je možná po telefonické domluvě kdykoli. Vlastní domov mládeže a jídelna – pro žáky všech škol. Cena oběda 30 Kč. Prospěchové stipendium. Nový model odborných praxí ve firmách. Komplexně zrekonstruované dílny.nahoru