Zavřít

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: so 23. 1. 2021 od 9:00 do 17:00 hod., návštěva školy je možná po telefonické domluvě kdykoli. Vlastní domov mládeže a jídelna pro žáky všech škol. Cena oběda 30 Kč. Prospěchové stipendium. Nový model odborných praxí ve firmách. Komplexně zrekonstruované dílny.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 1700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 81/0 ČJ,M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 65/0 ČJ,M NE ANO
Elektrotechnika (Mechatronika) 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 94/0 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Škola od svého založení v roce 1952 patří k tradičním odborným školám v regionu nabízející technické vzdělání, ubytování a stravování v domově mládeže pro všechny žáky v regionu.

Prospěchové stipendium * Nový model odborných praxí ve firmách * Komplexně zrekonstruované dílny.

Čtyřleté maturitní obory

  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

Strojírenství

Absolvent oboru si osvojí navrhování a konstruování strojních součástí, mechanismů a částí strojů, nástrojů, nářadí a přípravků včetně výrobních pomůcek a technologických podmínek k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů pro strojírenskou výrobu.

Uplatnění absolventa je např. na pozicích konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, logistik, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu, programátor CNC strojů aj.

Stěžejními předměty oboru jsou technické kreslení, CAD systémy, mechanika, konstrukční cvičení, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, praxe, CNC stroje, kontrola a měření, elektrotechnika a automatizace.

Informační technologie

Absolvent oboru si osvojí navrhování, sestavování a udržování HW, práci s aplikačním programovým vybavením, návrh, realizaci a administraci počítačové sítě, programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení, návrh a realizaci poloautomatických a automatických procesů a systémů.

Uplatnění absolventa je především na pozicích programátor, správce počítačových sítí, správce aplikací a operačních systémů, odborný technik IT, pracovník technické nebo uživatelské podpory, obchodník s IT aj.

Stěžejními předměty oboru jsou aplikační software, operační systémy, počítačové sítě, hardware, programování, elektrotechnika, automatizace a mikroprocesorová technika.

Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)

Jedná se o obor spojující elektrotechniku, strojírenství, automatizaci a robotizaci a informační technologie. Zcela jednoznačně vychází z aktuálního vývoje situace na trhu práce, zejména vývoje technologií, výrobních plánů firem a očekávaného růstu technických potřeb. V rámci studia je možné získat kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Absolvent se uplatní např. v oblasti servisní péče firem, provozní technické údržbě v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotických pracovišť s hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřicí a regulační technice apod. Uplatnit se může např. na pozicích technický pracovník – elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, elektrodispečer, servisní technik elektrických a elektrotechnických zařízení aj.

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je koncipována obdobně jako u oboru Strojírenství. Výuka odborných předmětů bude zaměřena zejména na elektrotechniku a mechatroniku.

logo
Havlíčkova 426/5, Česká Lípa
tel.: 487 833 123
sps@sps-cl.cz
www.sps-cl.cz
Zobrazit více