Zavřít

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Škola má bezbariérový přístup. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků, zahraniční pobyty, pracovní stáže v rámci EU. Wi-Fi, interaktivní tabule, tablety. Vybavená posilovna, relaxační sál a kantýna. Ubytování a stravování (45 Kč za oběd) zajištěno v Domově mládeže cca 150 m od školy. Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
 • Ubytování 1100  Kč/měsíc
 • Stravování 2400 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie (Počítačová grafika, Firemní management, Jazyková akademie) 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 60 119/61 Statistika ČJ, M NE ANO
Veřejnosprávní činnost (Právní asistent, Veřejná správa) 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/34 Statistika ČJ, M NE ANO
Ekonomické lyceum (Jazykové lyceum, Ekonomické lyceum) 78-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 45 92/30 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Škola nabízí ekonomické vzdělání již od svého založení v roce 1945. Jejím zřizovatelem je Liberecký kraj a studium je bezplatné.

Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, má bezbariérový přístup, vzduchotechniku a nově instalovaný systém na čištění dešťové a šedé vody s novými sociálními zařízeními.

Disponuje moderně vybavenými učebnami s nejnovějším hardwarem a softwarem. Žáci mají k dispozici Wi-Fi.

Ubytování a stravování je zajištěno na Domově mládeže cca 150 m od školy, během dne mohou žáci využít ke stravování kantýnu.

Čtyřleté maturitní obory

Ekonomické lyceum

 • Jazykové lyceum
 • tři cizí jazyky
 • průvodcovské služby
 • překladatelství
 • Ekonomické lyceum
 • marketing a management
 • ekonomika
 • právo, ekologie

Obchodní akademie

 • Jazyková akademie
 • tři cizí jazyky
 • účetnictví, ekonomika
 • daně, právo
 • Počítačová grafika
 • grafický design
 • tvorba webových stránek
 • základy programování
 • Firemní management
 • cestovní ruch
 • finance, personalistika
 • daně, právo

Veřejnosprávní činnost

 • Právní asistent
 • právo
 • legislativa EU
 • právní administrativa
 • Veřejná správa
 • úřední korespondence
 • veřejná správa
 • počítačové sítě

Žáci absolvují během studia odborné praxe ve firmách a v rámci Erasmus+ také v zahraničí. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků.

Mimoškolní aktivity

Při škole funguje úspěšný Divadelní klub mladých. Žáci navštěvují divadelní představení, a to i v cizím jazyce. Na škole se konají projektové dny s různou tematikou, pořádají se exkurze, včetně zahraničních. Žáci se zapojují do různých soutěží (Přírodovědný a Matematický klokan, Středoškolská odborná činnost, olympiády, sportovní turnaje).

Konají se Adaptační dny pro 1. ročníky, Sportovně-turistický kurz pro 2. ročníky, pro zájemce lyžařský kurz.

Dny otevřených dveří

6. 12. 2023 a 10. 1. 2024

logo
náměstí Osvobození 422/2, Česká Lípa
tel.: 778 544 002
oa-cl@clnet.cz
www.oacl.cz
Zobrazit více
 • Reklama