Zavřít

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 2. 12. 2020 a 13. 1. 2021. Škola má bezbariérový přístup. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků, zahraniční pobyty, pracovní stáže v rámci EU. Wi-Fi, interaktivní tabule, tablety. Vybavená posilovna, relaxační sál a kantýna. Ubytování a stravování zajištěno v Domově mládeže cca 150 m od školy. Aktuální informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 1700 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie (Počítačová grafika, Firemní management, Jazyková akademie) 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 90 98/49 ČJ,M NE ANO
Veřejnosprávní činnost (Právní asistent, Veřejná správa) 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 49/30 ČJ,M NE ANO
Ekonomické lyceum (Jazykové lyceum, Ekonomické lyceum) 78-42-M/02 Maturitní zkouška4 roky 60 77/46 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Škola nabízí ekonomické vzdělání již od svého založení v roce 1945. Jejím zřizovatelem je Liberecký kraj a studium je bezplatné.

Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, má bezbariérový přístup a nově instalovanou vzduchotechniku, za kterou budova získala nejvyšší ocenění odborné poroty v soutěži u příležitosti veletrhu FOR PASIV, kterou vyhlásil Státní fond životního prostředí ČR.

Disponuje moderně vybavenými učebnami s nejnovějším HW a SW. Žáci mají k dispozici Wi-Fi. Ubytování a stravování je zajištěno na Domově mládeže cca 150 m od školy, během dne mohou žáci využít ke stravování kantýnu.

Čtyřleté maturitní obory

Obchodní akademie

  • Jazyková akademie (tři cizí jazyky, účetnictví, ekonomika, daně, právo)
  • Počítačová grafika (grafický design, tvorba webových stránek, základy programování)
  • Firemní management (cestovní ruch, finance, personalistika, daně, právo)

Ekonomické lyceum

  • Jazykové lyceum (tři cizí jazyky, průvodcovské služby, překladatelství)
  • Ekonomické lyceum (marketing a management, ekonomika, právo, ekologie)

Veřejnosprávní činnost

  • Právní asistent (právo, legislativa EU, právní administrativa)
  • Veřejná správa (úřední korespondence, veřejná správa, počítačové sítě)

Žáci absolvují během studia odborné praxe ve firmách a v rámci Erasmus+ také v zahraničí. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků.

Mimoškolní aktivity

Při škole funguje úspěšný Divadelní klub mladých. Žáci navštěvují divadelní představení, a to i v cizím jazyce. Na škole se konají projektové dny s různou tematikou, pořádají se exkurze, včetně zahraničních. Žáci se zapojují do různých soutěží (Přírodovědný a Matematický klokan, Středoškolská odborná činnost, olympiády, sportovní turnaje).

V rámci dobrovolnictví škola spolupracuje s Farní charitou, tradičně pomáháme při pořádání Dne dětí se zdravotním postižením.

Konají se Adaptační dny pro 1. ročníky, Sportovně-turistický kurz pro 2. ročníky, pro zájemce lyžařský kurz.

Dny otevřených dveří

2. 12. 2020 a 13. 1. 2021.

logo
náměstí Osvobození 422/2, Česká Lípa
tel.: 778 544 002
oa-cl@clnet.cz
www.oacl.cz
Zobrazit více