Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
Poštovní adresa: náměstí Osvobození 422/2, 470 01 Česká Lípa
Ředitel: Ing. Rostislav Lád  Telefon: 778 544 007
Kontakt: PhDr. Martin Kabrna  Telefon: 778 544 006
Email: oa-cl@clnet.cz
WWW: www.oacl.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 1600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 49864637
REDIZO: 600010015

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Škola nabízí ekonomické vzdělání již od svého založení v roce 1945. Jejím zřizovatelem je Liberecký kraj a studium je bezplatné.

Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, má bezbariérový přístup a díky nově instalované vzduchotechnice také zajištěný stálý přívod čistého vzduchu do učeben.

Disponuje moderně vybavenými učebnami s nejnovějším HW a SW. Žáci mají k dispozici Wi-Fi. Ubytování a stravování je zajištěno na Domově mládeže cca 150 m od školy, během dne mohou žáci využít ke stravování kantýnu.

Čtyřleté maturitní obory

Obchodní akademie

 • Jazyková akademie
 • tři cizí jazyky
 • účetnictví, ekonomika
 • daně, právo
 • Počítačová grafika
 • grafický design
 • tvorba webových stránek
 • základy programování
 • Firemní management
 • cestovní ruch
 • finance, personalistika
 • daně, právo

Ekonomické lyceum

 • Jazykové lyceum
 • tři cizí jazyky
 • průvodcovské služby
 • překladatelství
 • Ekonomické lyceum
 • marketing a management
 • ekonomika
 • právo, ekologie

Veřejnosprávní činnost

 • Právní asistent
 • právo
 • legislativa EU
 • právní administrativa
 • Veřejná správa
 • úřední korespondence
 • veřejná správa
 • počítačové sítě

Žáci absolvují během studia odborné praxe ve firmách a v rámci Erasmus+ také v zahraničí. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků.

Mimoškolní aktivity

Při škole funguje úspěšný Divadelní klub mladých. Žáci navštěvují divadelní představení, a to i v cizím jazyce. Na škole se konají projektové dny s různou tematikou, pořádají se exkurze, včetně zahraničních. Žáci se zapojují do různých soutěží (Přírodovědný a Matematický klokan, Středoškolská odborná činnost, olympiády, sportovní turnaje).

V rámci dobrovolnictví škola spolupracuje s Farní charitou, tradičně pomáháme při pořádání Dne dětí se zdravotním postižením.

Konají se Adaptační dny pro 1. ročníky, Sportovně-turistický kurz pro 2. ročníky, pro zájemce lyžařský kurz.

Dny otevřených dveří

4. 12. 2019 a 15. 1. 2020.

logo
náměstí Osvobození 422/2, Česká Lípa
tel.: 778 544 002
oa-cl@clnet.cz
www.oacl.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 102145776

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie (Počítačová grafika, Jazyková akademie, Firemní management)
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
90 73/73 ČJ, M  NE ANO
   
Veřejnosprávní činnost (Právní asistent, Veřejná správa)
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
50 27/27 ČJ, M  NE ANO
   
Ekonomické lyceum (Jazykové lyceum, Ekonomické lyceum)
78-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 60/60 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 4. 12. 2019 a 15. 1. 2020. Škola má bezbariérový přístup. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků, zahraniční pobyty, pracovní stáže v Čechách i zahraničí. Wi-Fi, interaktivní tabule, tablety. Vybavená posilovna, relaxační sál a kantýna. Ubytování a stravování zajištěno v Domově mládeže cca 150 m od školy. Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy.nahoru