Poštovní adresa: Lesnická 9, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
Ředitel: Mgr. Jan Korbelář  Telefon: 603 490 143
Kontakt: RNDr. Petr Kejklíček  Telefon: 603 898 102
Email: kejklicek@clatrutnov.cz
WWW: www.clatrutnov.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 2200 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 60153296
REDIZO: 600012905

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60153296

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 28/14 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanizace a služby
41-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 17/12 ČJ, M  ANO NE
   
Lesnictví
41-46-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 57/38 ČJ, M  ANO NE
   
Lesní mechanizátor
41-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 39/22   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3
Dálkové studium:
Lesnictví; Dálková; DZŠ
41-46-M/01
Maturitní zkouška
5 let
20 0/0 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: uvedeny na webových stránkách školy. Česká lesnická akademie poskytuje vzdělání pro absolventy základních škol v oborech středního vzdělávání ukončené závěrečnou a maturitní zkouškou. Vyšší odborné studium je ukončeno absolutoriem. Jako jediná škola v rámci ČR připravuje žáky v učebním a maturitním oboru v profesi operátorů harvestorů a vyvážecích souprav. Škola má široce rozvinutou spolupráci se zahraničními školami. V rámci výuky žáci získávají řidičský, zbrojní průkaz, lovecký lístek a řadu osvědčení na dílčí odborné činnosti.nahoru