Poštovní adresa: Lesnická 9, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
Ředitel: Ing. Miloš Pochobradský  Telefon: 499 811 413
Kontakt: RNDr. Petr Kejklíček  Telefon: 603 898 102
Email: cla@clatrutnov.cz
WWW: www.clatrutnov.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 60153296
REDIZO: 600012905

nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60153296

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
26 34/16 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanizace a služby
41-45-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
26 30/17 ČJ, M  ANO NE
   
Lesnictví
41-46-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
52 75/52 ČJ, M  ANO NE
   
Lesní mechanizátor
41-56-H/01
Výuční list
3 roky
30 39/24   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3

Doplňkové informace:

DOD: 23. 11. 2019, 13. 12. 2019 a 17. 1. 2020. Škola se 160letou tradicí, která poskytuje střední vzdělání v oblasti lesnictví a ochrany přírody v učebních a maturitních oborech ukončených závěrečnou a maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem s udělením titulu DiS. Jako jediná škola v ČR zajišťuje výuku operátorů těžebně dopravních strojů, pro kterou je komplexně vybavena. Úzce spolupracuje s lesnickými fakultami a zahraničními lesnickými školami. Je cvičnou školou České zemědělské univerzity v Praze a střediskem odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR.nahoru