Zavřít

Střední škola knižní kultury, o. p. s.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 30. 11. 2020 a 11. 1. 2021 vždy od 13:00 do 17:00 hod. Další informace přímo v publikaci.
  • Cizí jazyky AJ,FJ,NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Knihkupecké a nakladatelské činnosti 66-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 56/30 ČJ,M NE ANO
Školné: 22000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola knižní kultury, o. p. s.

Střední odborná škola s dvacetipětiletou tradicí vzdělává odborníky pro práci v knihkupectvích, nakladatelstvích, knihovnách, knižních distribučních firmách, redakcích a archivech. Řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.

Základ výuky tvoří humanitní předměty jako je český jazyk, česká literatura, světová literatura, dějepis, dějiny umění, dějiny filozofie. Stejně důležité jsou i odborné předměty, např. knihkupectví, nakladatelství nebo management a marketing. Samozřejmostí je výuka dvěma jazykům. Jako tzv. první jazyk je ve škole vyučován anglický jazyk, který má bohatší hodinovou dotaci, a předpokládá se, že studenti z něj budou maturovat. Jako druhý cizí jazyk studenti volí mezi němčinou a francouzštinou.

Počítačová gramotnost je zajišťována výukou dvou předmětů. Jednak se studenti pomocí individuální programové výuky učí hravou formou psát na klávesnici všemi deseti naslepo, jednak je to klasická informatika.

Výuka je doplněna praxí v reálném prostředí pražských i mimopražských knihkupectví, antikvariátů, nakladatelství, knihoven a dalších podniků knižní kultury a obchodu. Preferujeme souvislou, většinou čtrnáctidenní praxi, kterou zařazujeme dvakrát za rok. Studenti také každoročně vypomáhají při pořádání pražského Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Výuka je hojně doplňována exkurzemi, výlety, návštěvami výstav a přednášek. Pravidelně pořádáme projektové dny Den Země a Den knihy, na podzim se koná Listopadová školní akademie. Ve škole funguje divadelní Klub mladých diváků a Klub přátel vážné hudby. Studenti ve škole vytvářejí vlastní časopisy, studentský divadelní spolek připravuje představení pro děti ve školkách a školách.

Škola má kvalitní pedagogický sbor obohacený o externí vyučující – přední odborníky z oboru. Sídlíme v Praze 6, budovu sdílíme s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Ve všech třídách je k dispozici interaktivní tabule nebo dataprojektor s plátnem.

Studuje u nás i řada mimopražských studentů. Ti, kteří každodenně nedojíždějí, jsou ubytováni ve vytipovaných pražských domovech mládeže. Všechny podstatné informace najdete na webových stránkách školy.

Dny otevřených dveří: 30. listopadu 2020 a 11. ledna 2021, vždy od 13.00 do 17.00 hodin

logo
José Martího 269/31, Praha 6
tel.: 222 365 856, 222 365 884
kancelar@sskk.cz
www.sskk.cz