Zavřít

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Videa

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Agropodnikání řidičský průkaz B a T zdarma. Zemědělec-farmář řidičský průkaz B, T a C zdarma. Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Žáci učebních oborů pobírají stipendium od KÚ. Vlastní školní jídelna a domov mládeže v areálu školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 1000 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 63/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Mechanik elektrotechnik (Chladicí a klimatizační technika a tepelná čerpadla) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 12 7/5 Statistika ČJ, M ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (Chladicí a klimatizační technika a tepelná čerpadla) 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 41/24 Statistika ANO NE
Zemědělec-farmář 41-51-H/01 Výuční list 3 roky 24 51/24 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Čtyřleté maturitní obory (jednotná přijímací zkouška)

  • Agropodnikání

Přírodovědný zemědělský obor, od 3. ročníku specializovaný na Zemědělský a lesní provozChovatelství a kynologie.

Škola je Centrem odborné přípravy MZe. Praktická výuka probíhá na vlastních pozemcích a školních závodech. Pracujeme s moderní technikou.

Žáci dále získají: řidičský průkaz B a T zdarma, možnost absolvovat kurzy: pro inseminaci prasnic, skotu, ovcí a koz, pro ovládání motorové pily, nakládání s prostředky na ochranu rostlin, pro odchyt toulavých zvířat.

  • Mechanik elektrotechnik

Specializace na chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla.

Maturitní obor s vyšším podílem odborného výcviku a vysokou poptávkou zaměstnavatelů. Vysoká úroveň vybavení učeben a dílen. Praxe ve firmách. Kvalifikace pro vyhlášku 50/1978 Sb. a certifikaci pro práci s F-plyny.

Žáci dále získají: za zvýhodněnou cenu řidičský průkaz skupiny B, T a C, pájecí kurz.

Tříleté učební obory s výučním listem (bez přijímacích zkoušek)

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Zaměřený na chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla.

Tříletý učební obor určený pro absolventy ZŠ. Po získání výučního listu možnost pokračovat ve studiu maturitního oboru Mechanik elektrotechnik. Velká poptávka zaměstnavatelů po absolventech. Vysoká úroveň materiálně technického vybavení učeben i dílen. Praxe ve firmách. Obor je podporován Královéhradeckým krajem, žákům je vypláceno měsíčně stipendium 300–500 Kč. Kvalifikace pro vyhlášku 50/1978 Sb. a certifikaci pro práci s F-plyny.

Žáci dále získají: za zvýhodněnou cenu řidičský průkaz skupiny B, T a C, pájecí kurz.

  • Zemědělec-farmář

Tříletý učební obor určený pro absolventy ZŠ. Po získání výučního listu možnost pokračovat ve studiu maturitního oboru Agropodnikání. Sílící zájem zaměstnavatelů o absolventy. Moderní vybavení pro výuku odborného výcviku. Obor je podporován Královéhradeckým krajem, žákům je vypláceno měsíčně stipendium 300–500 Kč.

Žáci dále získají: zdarma řidičský průkaz B, T a C, možnost absolvovat kurz pro inseminaci prasnic, skotu, ovcí a koz, kurz pro ovládání motorové pily, svářecí a pájecí kurz.

Součástí školy je školní jídelna a domov mládeže.

Dny otevřených dveří

26. 11. 2022 a 13. 1. 2023

logo
Komenského 873, Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 323 711
szes@szeskostelec.cz
www.szeskostelec.cz
module
Zobrazit více