Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Poštovní adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Ředitel: Mgr. Yvona Bůžková  Telefon: 494 323 711
Kontakt: Mgr. Yvona Bůžková  Telefon: 739 624 647
Email: buzkova@szeskostelec.cz
WWW: www.szeskostelec.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 900 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 60884690
REDIZO: 600012573

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

 

Čtyřleté maturitní obory (přijímací zkouška)

  • Agropodnikání

Přírodovědný zemědělský obor, od 3. ročníku specializovaný

  • Zemědělský a lesní provoz
  • Chovatelství a kynologie

Škola je Centrem odborné přípravy MZe. Praktická výuka probíhá na vlastních pozemcích a školních závodech. Pracujeme s moderní technikou.

Žáci dále získají:

Řidičský průkaz B a T zdarma, možnost absolvovat kurzy: pro inseminaci prasnic, skotu, ovcí a koz, pro ovládání motorové pily, nakládání s prostředky na ochranu rostlin, pro odchyt toulavých zvířat.

  • Mechanik elektrotechnik (pro chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla)

Maturitní obor s vyšším podílem odborného výcviku a vysokou poptávkou zaměstnavatelů. Vysoká úroveň vybavení učeben a dílen. Praxe ve firmách. Kvalifikace pro vyhlášku 50/1978 Sb. a certifikaci pro práci s F-plyny.

Žáci dále získají:

Za zvýhodněnou cenu řidičský průkaz skupiny B, T a C, pájecí kurz.

Tříleté učební obory s výučním listem (bez přijímacích zkoušek)

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zaměřený na chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadla)

Tříletý učební obor určený pro absolventy ZŠ. Po získání výučního listu možnost pokračovat ve studiu maturitního oboru Mechanik elektrotechnik. Velká poptávka zaměstnavatelů po absolventech. Vysoká úroveň materiálně technického vybavení učeben i dílen. Praxe ve firmách. Obor je podporován Královéhradeckým krajem, žákům je vyplácena měsíční finanční podpora 300–500 Kč.

Kvalifikace pro vyhlášku 50/1978 Sb. a certifikaci pro práci s F-plyny.

Žáci dále získají:

Za zvýhodněnou cenu řidičský průkaz skupiny B, T a C, pájecí kurz.

  • Zemědělec-farmář

Tříletý učební obor určený pro absolventy ZŠ. Po získání výučního listu možnost pokračovat ve studiu maturitního oboru Agropodnikání. Sílící zájem zaměstnavatelů o absolventy. Moderní vybavení pro výuku odborného výcviku. Obor je podporován Královéhradeckým krajem, žákům je vyplácena měsíční finanční podpora 300–500 Kč.

Žáci dále získají:

Zdarma řidičský průkaz B, T a C. Možnost absolvovat kurz pro inseminaci prasnic, skotu, ovcí a koz, kurz pro ovládání motorové pily, svářecí a pájecí kurz.

Součástí školy je školní jídelna a domov mládeže.

Dny otevřených dveří

1. 12. 2018 a 11. 1. 2019

logo
Komenského 873, Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 323 711
szes@szeskostelec.cz
www.szeskostelec.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60884690

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Agropodnikání
41-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 30/20 ČJ, M  ANO NE
   
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 7/5 ČJ, M  ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 20/12   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3
Zemědělec-farmář
41-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 31/18   ANO NE
  Doporučený prospěch: 3,3

Doplňkové informace:

DOD: 1. 12. 2018 a 11. 1. 2019. Agropodnikání řidičský průkaz B a T zdarma. Zemědělec-farmář řidičský průkaz B, T a C zdarma. Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Žáci učebních oborů pobírají finanční podporu od KÚ. Vlastní školní jídelna a domov mládeže.nahoru