Zavřít

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: st 2. 12. 2020 12:00–17:00 hod. a st 20. 1. 2021 14:00–17:00 hod.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1400  Kč/měsíc
  • Stravování 1320 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 32/30 ČJ,M ANO NE
Sociální činnost (Sociální vychovatelství) 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 23 22/22 ČJ,M ANO NE
Ošetřovatel 53-41-H/01 Výuční list3 roky 16 23/16 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie byla založena v roce 1991 pro humanitně zaměřené žáky. Jejím hlavním cílem je vychovávat a vzdělávat odborníky v oblasti zdravotnictví a sociální práce. Škola nabízí střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech 53-41-M/03 Praktická sestra a 75-41-M/01 Sociální činnost a střední vzdělání ukončené výučním listem v oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Obory, cíle školy a profil absolventa

  • Praktická sestra

V tomto oboru se žáci připravují na práci zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o dospělé i dětské pacienty. Uplatnění absolventi nacházejí ve všech zdravotnických zařízeních.

  • Sociální činnost se dle ŠVP zaměřuje na sociální vychovatelství

V tomto oboru se žáci připravují na sociální práci v různých státních a nestátních sociálních, pedagogických a zdravotnických zařízeních a ve státní správě. Zaměřují se na specifickou výchovnou a pedagogickou práci zaměřenou pro potřebné občany. Obor je plně akreditovaný pro práci v sociálních službách!

  • Ošetřovatel

V tomto oboru se žáci připravují k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Čím se škola liší od ostatních škol

Vedle výuky se škola snaží v žácích podněcovat hodnotné lidské vlastnosti, které jsou pro zdravotnickou a sociální práci nezbytné. Škola organizuje různé vzdělávací, zábavné a zážitkové akce s oborovým zaměřením. Dále se zapojuje do mnoha veřejných sbírek, účastní se provozů mnoha sociálních, zdravotnických, výchovných, vzdělávacích a jiných zařízení, zapojuje se do humanitárních vnitrostátních i mezinárodních akcí a každý rok připravuje pro všechny předškoláky z Náchoda a okolí různé akce. Jsme Fairtradovou školou. Hlavním sociálním partnerem naší školy je Oblastní nemocnice Náchod a. s.

Ostatní podmínky pro žáky

V blízkosti školy je pro žáky zajištěno ubytování na DM a celodenní stravování ve školní jídelně. V blízkosti školy se nachází autobusové a vlakové nádraží. Žáci přispívají škole na její činnost a na školní a studentské akce 1 000 Kč na školní rok.

logo
Kladská 335, Náchod
tel.: 491 427 850–3
sekretariat@socea.cz
www.socea.cz
Zobrazit více