Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
Poštovní adresa: Kubelíkova 1221/37, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ředitel: Mgr. Barbora Smutná  Telefon: 222 119 214, 773 269 272
Kontakt: Zuzana Marková  Telefon: 222 119 221, 725 834 356
Email: studijni@oa-kubelikova.cz
WWW: www.oa-kubelikova.cz
Druh školy: Obchodní akademie, Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 680 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 70107050
REDIZO: 600004929

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37

Státní škola s dlouholetou tradicí v klidné části Žižkova umístěná v památkově chráněné budově v blízkosti nám. Jiřího z Poděbrad. Škola má status Fakultní školy Vysoké školy ekonomické v Praze.

Obory vzdělání

  • Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Sportovní management)

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především na úrovni středního managementu v tělovýchovných organizacích, profesionálních sportovních klubech, cestovních a reklamních agenturách, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, především se sportovním a ekonomickým zaměřením.

  • Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Klasická obchodní akademie)

Absolventi mají možnost najít uplatnění na úrovni středního managementu ve výrobní, obchodní a podnikatelské sféře i ve státní správě nebo pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách, především s ekonomickým nebo právním zaměřením.

  • Obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (ŠVP Sportovněmanažerské lyceum)

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit v oblasti vedení a správy center volného času a sportovních klubů, mohou vykonávat konzultační a poradenskou činnost v oblasti tělovýchovy, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, především se sportovním a ekonomickým zaměřením.

Přijímací řízení

Škola plánuje přijmout na obor Obchodní akademie (ŠVP Sportovní management) 60 žáků, na obor Obchodní akademie (ŠVP Klasická obchodní akademie) 30 žáků a na obor Ekonomické lyceum (ŠVP Sportovněmanažerské lyceum) 30 žáků. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy.

Organizace výuky

Výuka probíhá od 8.00 do 14.10 hodin. Celkový počet tříd ve škole je 16 a školu navštěvuje 470 žáků.

Vyučované cizí jazyky

Angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Aktivity

  • odborné praxe v tuzemsku i v zahraničí
  • příprava na mezinárodně uznávané zkoušky a profesní certifikáty (FCE, Goethe-Zertifikat …)
  • jazykové, odborné, přírodovědné, společenskovědní a sportovní kroužky
  • sportovní a lyžařské kurzy
  • exkurze do výrobních podniků, jazykové a tematické zájezdy, stáže

Vybavení školy

Vybavení školy: sedmnáct kmenových učeben s PC a dataprojektory, pět učeben informačních a komunikačních technologií, tři jazykové učebny, přírodovědná laboratoř, učebna fiktivní firmy, dvě tělocvičny, posilovna, hřiště, školní zahrada s atletickým minioválem, jídelna, bufet, studentský klub, knihovna s českou a cizojazyčnou literaturou.

Dny otevřených dveří

3. 12. 2019, 15. 1. 2020, 13. 2. 2020 vždy v 17.00 hodin. Konzultaci i individuální návštěvu lze telefonicky domluvit na tel. čísle 725 835 792.

logo logo
Kubelíkova 1221/37, Praha 3
tel.: 222 119 221, 725 834 356
studijni@oa-kubelikova.cz
www.oa-kubelikova.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110002008

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 53/30 ČJ, M  NE ANO
   
Obchodní akademie (Sportovní management)
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 193/60 ČJ, M  NE ANO
   
Ekonomické lyceum (Sportovněmanažerské lyceum)
78-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 87/30 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 3. 12. 2019, 15. 1. 2020 a 13. 2. 2020 vždy v 17:00 hod. Konzultaci i individuální návštěvu lze telefonicky domluvit na tel. 725 835 792.nahoru