Zavřít

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 20.–21. 11. 2020 a 15.–16. 1. 2021. Přípravné kurzy k talentovým zkouškám v říjnu a listopadu. Škola má autorizaci pro profesní kvalifikace 36-007-H Brusič a frézař kamene, 36-010-H Štípač kamene, 36-011-H Osazovač, 36-012-H Písmák, 36-096-H Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě, 36-097-H Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě, 36-098-H Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě, 36-099-H Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě, 36-100-H Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě, 36-159-M Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování 1500 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Geotechnika 21-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 2/2 ČJ,M ANO NE
Užitá malba 82-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 20/10 TZ ANO ANO
Kamenosochařství 82-41-M/16 Maturitní zkouška4 roky 10 5/5 TZ ANO NE
Konzervátorství a restaurátorství 82-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 10 7/6 TZ ANO NE
Dálkové studium:
Geotechnika; Dálková 21-42-M/01 Maturitní zkouška5 let 30 0/0 NE NE

Podrobné informace o škole

Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

  


Kamenická a sochařská škola Hořice (1884) patří mezi svého druhu nejstarší instituce ve střední Evropě. Dnes je moderní školou jak přístupem k žákům, tak i vybavením školy. Jako celek s hlubokou tradicí splňuje předpoklady pro odborně-technické, umělecké i všeobecné vzdělávání s orientací na přírodní materiál – kámen. Vedoucí pedagogové oborů jsou špičkovými odborníky.

Rozsáhlé ateliéry, výtvarné dílny, moderně vybavené strojní dílny k CNC strojnímu zpracování kamene slouží pro výuku technických oborů a jako zázemí oborů výtvarných. Žákům je zde k dispozici 3D skener, 3D modeling pomocí haptického ramene, třída virtuální reality, CNC 5osý KUKA robot, 3D tiskárny, 5osá CNC lanová pila a CNC kotoučová pila.

Škola leží na trase Praha-Jičín-Hradec Králové a je koncipována jako komplex školní budovy, ateliérů, dílen, modeloven a technologického zázemí. Součástí školního areálu je domov mládeže, tělocvična s posilovnou a jídelna s celodenním stravováním.

  • Sochařství (obor 82-41-M/16 Kamenosochařství)

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru kamenosochařských prací, především ve sféře reprodukování náročných sochařských děl a zhotovování, rekonstrukcí, příp. navrhování plastických objektů a architektonických prvků z kamene pro exteriér nebo interiér. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v dílnách sochařských ateliérů a kamenických firem.

  • Konzervátorství a restaurátorství (obor 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství)

Absolventi jsou připraveni uplatnit se jako restaurátoři kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi. Podle zaměření odborné přípravy se absolventi rovněž mohou uplatnit v oblasti reprodukčního kamenosochařství a v oblasti knižní kultury. Odpovídající činnosti mohou vykonávat samostatně nebo v dílnách, ateliérech a dalších odborných pracovištích firem, institucí apod.

  • Užitá malba (obor 82-41-M/01 Užitá malba)

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru užité malby v interiérech, architektuře, případně v oblasti scénografie. Odpovídající činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v realizačních a tvůrčích týmech zabývajících se příslušnou oblastí užité výtvarné tvorby.

  • Těžba a zpracování kamene (obor 21-42-M/01 Geotechnika)

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní především v oblastech přípravy činností prováděných hornickým způsobem v těžbě a primárním zpracování nerostných surovin (hornin), ve stavebnictví (geodeti, kartografové, projektanti), při řízení výrobních procesů a technologií, a to zejména jako mistři, technologové, při vedení kolektivů a agend jako bezpečnostní technik, technický dozor, vedoucí úseků, střelmistr, vrtmistr, dispečer, předák pracovního kolektivu, vedoucí větrání, vedoucí závodní báňské záchranné stanice, vedoucí laboratoří, při řízení zásobníků a skladového hospodářství, vedoucí dopravy apod.

Dny otevřených dveří

Pro všechny vyučované obory 20. 11. a 21. 11. 2020. Pouze pro obor Geotechnika 15. 1. a 16. 1. 2021.

logo
Husova 675, Hořice
tel.: 493 623 226
info@spsks.cz
www.spsks.cz
Zobrazit více