Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
Poštovní adresa: Husova 675, 508 01 Hořice
Ředitel: Ing. Petr Malý  Telefon: 493 623 226
Kontakt: Miroslava Šimbovská  Telefon: 739 910 151
Email: info@spsks.cz
WWW: www.spsks.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1200 Kč/měs
Stravování: 1500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 60116871
REDIZO: 600012077

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Škola byla založena v r. 1884 v kraji s velmi rozvinutou kamenickou a kamenosochařskou výrobou v tehdejším Rakousko-Uhersku. Po celou dobu své existence je školou monotypní a vychovává odborníky pro umělecké i technické zpracování kamene.

Nabízené obory

 • Kamenosochařství

Obor tvoří soubor teoretických a praktických předmětů, jejichž cílem je připravit absolventy pro život v kamenosochařství. Získané výtvarně teoretické znalosti i praktické a řemeslné dovednosti spolu s rozvojem kreativity uplatní též v dalších oborech – v designu, návrhářství apod.

 • Konzervátorství a restaurátorství

Obor má především technický, technologický a uměleckořemeslný základ a je postaven na výuce teoretických znalostí a praktických dovedností spojených s restaurováním kamenných památek.

 • Užitá malba

Cílem studia je rozvíjení a přiměřená korekce individuálního výtvarného projevu žáka, aby byla splněna uměleckořemeslná i estetická kritéria. Cílem je připravit žáka k samostatné tvůrčí práci, případně k dalšímu studiu na VŠ.

Umělecké obory – ukončení studia maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání.

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost
 • úspěšné ukončení povinné školní docházky (prospěch)
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky
 • přihláška do 30. 11.
 • Geotechnika

Obsah vzdělávání je zaměřen na problematiku provozu lomů a následné průmyslové zpracování kamene. Absolventi po získání čtyřleté praxe v provozu a po složení příslušné zkoušky na báňském úřadě obdrží osvědčení s odbornou způsobilostí: závodní lomu, bezpečnostní technik, báňský projektant, střelmistr, technický dozor.

Technický obor – ukončení studia maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání (4 roky), dálková forma (5 let).

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost (ne DS)
 • úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ
 • úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky (ne DS)
 • přihláška do 1. 3.

Vybavení školy

Rozsáhlé ateliéry a dílny pro výuku uměleckých oborů. Vybavené technické dílny ke strojnímu zpracování kamene pro výuku technického oboru.

Naše škola má k dispozici kompletní 3D digitální zařízení: 3D skener, 3D modeling, CNC robotické rameno a 3D tiskárnu.

Součástí školy je vlastní jídelna a domov mládeže.

Dny otevřených dveří: 22. 11. a 23. 11. 2019 pro všechny obory. 17. 1. a 18. 1. 2020 pouze pro obor Geotechnika. Prohlídka školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě.

logo
Husova 675, Hořice
tel.: 493 623 226
info@spsks.cz
www.spsks.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 87343

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Geotechnika
21-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 6/2 ČJ, M  ANO NE
   
Užitá malba
82-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 27/10 TZ  ANO ANO
   
Kamenosochařství
82-41-M/16
Maturitní zkouška
4 roky
10 10/10 TZ  ANO NE
   
Konzervátorství a restaurátorství
82-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
10 13/10 TZ  ANO NE
   
Dálkové studium:
Geotechnika; Dálková
21-42-M/01
Maturitní zkouška
5 let
       NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 22.–23. 11. 2019 a 17.–18. 1. 2020. Přípravné kurzy k talentovým zkouškám v říjnu a listopadu 2019. Škola má autorizaci pro profesní kvalifikace 36-007-H Brusič a frézař kamene, 36-010-H Štípač kamene, 36-011-H Osazovač, 36-012-H Písmák, 36-096-H Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě, 36-097-H Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě, 36-098-H Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě, 36-099-H Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě, 36-100-H Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě, 36-159-M Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě.nahoru