Obchodní akademie Hovorčovická
Poštovní adresa: U Vinohradského hřbitova 2471/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Ředitel: Mgr. Zdeněk Marek  Telefon: 267 090 674
Kontakt: Ing. Naďa Kratochvílová  Telefon: 267 090 678
Email: skola@oahovorcovicka.cz
WWW: www.oahovorcovicka.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 500 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
IČ: 61388017
REDIZO: 600005941

Podrobné informace o škole:

Obchodní akademie Hovorčovická

Obchodní akademie Hovorčovická je veřejná škola (zřizovatelem je MHMP) s dlouholetou tradicí. Budova školy je umístěna v klidné části Prahy a svým výhodným dopravním spojením (metro A stanice Želivského, tramvaje, autobusy) je dostupná ze všech částí Prahy i blízkého okolí. Vzdělávání je denní, obory vzdělání jsou čtyřleté a jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Cílem vzdělávání u obou oborů je připravit žáky nejen pro trh práce (i v rámci zemí EU), ale i ke studiu na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách.

  • Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Vyučované předměty: všeobecně vzdělávací a odborné (účetnictví, ekonomika, daňové poradenství aj.), od 3. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty (konverzace v cizích jazycích, volitelná matematika, literární a filmový seminář, marketing a management, finanční gramotnost, počítačová grafika, obchodní korespondence v praxi, základy programování, rétorika a jazyková cvičení, reálná firma aj.). Absolventi se uplatní ve službách, státní správě a samosprávě, jsou schopni založit vlastní firmu.

  • Obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

Vyučované předměty: všeobecně vzdělávací a odborné (ekonomika CR, technika CR, hotelový provoz aj., průvodcovská činnost v anglickém jazyce), od 3. ročníku si žáci vybírají volitelné předměty (konverzace v cizích jazycích, volitelná matematika, průvodcovský seminář, geografický seminář, propagace regionu, základy programování, rétorika a jazyková cvičení, reálná firma aj.). Absolventi se uplatní v oblasti služeb CR jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, informačních center v turistických oblastech, hotelů, stravovacích zařízení, dopravních organizací a dále jako průvodci CR, případně jako pracovníci veřejné správy pro CR.

Vyučované cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ, FJ a RJ.

Ve 2. a 3. ročníku žáci absolvují odbornou praxi.

Aktivity školy: sportovní kurz, lyžařský kurz, výměnný pobyt v Dieburgu, poznávací zájezdy, projektový den v anglickém jazyce a průvodcovský projektový den.

Podmínky přijetí: žáci jsou ke studiu přijímáni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky a podle kritérií stanovených ředitelem školy.

Ve škole jsou k dispozici odborné učebny s dataprojektory a počítači, učebna s interaktivní tabulí, odborné učebny pro cestovní ruch, volně přístupný internet, školní knihovna, kopírka pro potřeby žáků, dvě tělocvičny, hřiště, vlastní jídelna, bufet, nápojové automaty aj.

Mimoškolní aktivity: Klub mladého diváka, soutěže sportovní, ekonomické, literární, matematické, v psaní na PC, v cizojazyčné konverzaci, charitativní činnost, účast na výstavě Schola Pragensis. Obchodní akademie Hovorčovická je Fakultní cvičnou školou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Spolupracujeme s Metropolitní univerzitou Praha, která pro naše žáky připravuje projektové dny.

Dny otevřených dveří: úterý 3. 12. 2019, čtvrtek 9. 1. 2020 a úterý 4. 2. 2020 od 17.00 hodin.

Více informací najdete na našich webových stránkách.

logo
U Vinohradského hřbitova 2471/3, Praha 3
tel.: 267 090 674
skola@oahovorcovicka.cz
www.oahovorcovicka.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 638501

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
30 53/49 ČJ, M  NE NE
   
Cestovní ruch
65-42-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
120 220/176 ČJ, M  NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 3. 12. 2019, 9. 1. 2020 a 4. 2. 2020. Aktuální informace o škole a počtu otevíraných tříd naleznete na našich webových stránkách. Žáci budou ke studiu přijímáni podle výsledku jednotné přijímací zkoušky a podle kritérií stanovených ředitelem školy. Informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy. Ve 3. a 4. ročníku profilace formou široké nabídky volitelných předmětů. Výměnné a poznávací pobyty v zahraničí, v 1. ročníku sportovně turistický kurz, ve 2. ročníku lyžařský výcvikový kurz. V oboru vzdělávání Cestovní ruch probíhá výuka předmětu průvodcovská činnost v anglickém jazyce. Moderně vybavené učebny.nahoru