Zavřít

Střední škola vizuální tvorby, s. r. o.

Střední škola vizuální tvorby, s. r. o.

Dny otevřených dveří

16. 9. 2023, 21. 10. 2023, 7. 11. 2023, 25. 11. 2023, 10. 2. 2024, 16. 3. 2024, 20. 4. 2024 a 18. 5. 2024, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách 1.–3. 12. 2023, 22.–24. 3. 2024 a 14.–16. 6. 2024.
Zobrazit více

Doplňující informace

Poskytujeme umělecké maturitní vzdělávání v oboru 82-41-M/05 Grafický design podle vlastních školních vzdělávacích programů Branding floristiky a Branding design jako jediná škola v České republice. V obou ŠVP studenti tvoří umělecké projekty a na jejich základě sestavují umělecké instalace a grafické práce pro organizace, firmy a různé instituce. Studenti jezdí na zahraniční pracovní stáže a exkurze, účastní se odborných soutěží. Navštivte naše dny otevřených dveří. Více na webových stránkách školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1500  Kč/měsíc
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Grafický design (Branding design) 82-41-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 183/42 Statistika TZ, VV ANO NE
Školné: 25 000 Kč
Grafický design (Branding floristiky) 82-41-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 32/12 Statistika TZ, VV ANO NE
Školné: 25 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola vizuální tvorby, s. r. o.

Poskytujeme čtyřleté maturitní studium podle vlastních školních vzdělávacích programů BRANDING FLORISTIKY a BRANDING DESIGN v maturitním oboru GRAFICKÝ DESIGN jako jediná škola v ČR.

BRANDING FLORISTIKY – obsahem je umělecká návrhová a realizační tvorba v interiéru a exteriéru na základě estetických principů, sestavování uměleckých instalací, tvorba expozic, kreslení, písmo, počítačová grafika, animace, reklama, propagace, obchod, psychologie prodeje. Jedná se o komplexní zaměření na branding a podporu v oblasti floral brandingu.

BRANDING DESIGN se zaměřuje na využití estetické přípravy, umělecké tvorby, počítačové grafiky, animace, fotografie, písma, kresby a psychologie v oblasti vizuální komunikace, moderních logotypů, značek, propagace, marketingu, public relations, reklamy a prodeje. Branding design prostřednictvím umělecké grafické tvorby rozšiřuje u zákazníků pochopení a porozumění pro značku – brand v celém spektru trhu.

V obou ŠVP studenti tvoří umělecké projekty a sestavují umělecké instalace a grafické práce.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 16. 9. 2023, 21. 10. 2023, 7. 11. 2023, 25. 11. 2023, 10. 2. 2024, 16. 3. 2024, 20. 4. 2024 a 18. 5. 2024, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách (1. 12.–3. 12. 2023, 22. 3.–24. 3. 2024 a 14.–16. 6. 2024).

PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ DO 30. 11. 2023.

PRAXE – STÁŽE – EXKURZE – SOUTĚŽE

ZAHRANIČNÍ STÁŽE VE FIRMÁCH – každoročně se studenti účastní stáže v zahraničí.

ZAHRANIČNÍ EXKURZE – pravidelně jezdíme se studenty na zahraniční exkurze.

EXKURZE A PRAXE VE FIRMÁCH V ČR – propojení výuky s praxí je naší významnou prioritou. V grafických studiích, reklamních a kreativních agenturách či floristických studiích studenti konají individuální praxi.

SKUTEČNÉ REALIZACE PRO FIRMY – během výuky se studenty realizujeme skutečné práce a instalace, výzdoby interiérů, grafické návrhy, tisky, rollupy, instalace pro společenské akce, bannery, akcidenční tiskoviny i grafické manuály. Každoročně se účastníme množství soutěží. Podívejte se na náš facebook.

logo
Černilovská 7, Hradec Králové
tel.: 495 221 811
info@vizualskola.cz
www.vizualskola.cz