Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.
Poštovní adresa: Hradecká 1151/9, 500 03 Hradec Králové
Ředitel: Ing. Jan Lang  Telefon: 495 518 777
Kontakt: Ing. Jan Lang  Telefon: 495 518 777
Email: info@ssakhk.cz
WWW: www.kyberna.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 2100 Kč/měs
Stravování: 560 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 25261991
REDIZO: 600011631

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.

Vznikla v roce 1994 jako škola pro počítačové nadšence a dnes je považována za prestižní vzdělávací instituci, která má studenty z celé republiky i zahraničí. Absolventi získávají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Odkaz na některé naše úspěšné studenty www.kyberna.cz/proc-kyberna.

Střední škola

Všechny obory středoškolského studia vyučujeme v denní formě studia a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou.

RVP Multimediální tvorba:

 • ŠVP Počítačová grafika – umělecký obor – zaměření: film a fotografie, animace a virtuální realita, grafický design, tvorba WWW stránek

RVP Informační technologie:

 • ŠVP Programování – programování mobilních i webových aplikací, algoritmizace, IoT, Cloud
 • ŠVP Počítačové sítě – navrhování, údržba a BEZPEČNOST počítačových sítí, CISCO

Čím se lišíme od běžných škol: absolvent naší školy je žádaným odborníkem; velká péče je věnována talentovaným žákům, úspěšným poskytujeme stipendia; žáci používají vlastní notebooky; škola jim v rámci multilicencí zajišťuje software; profilace prostřednictvím řady volitelných a nepovinných předmětů a žákovských projektů; žáci během studia získávají řadu certifikátů, např. ECDL, CISCO a další; školné pokrývá většinu nákladů spojených se studiem (exkurze, vstupné, doprava na akce).

Ubytování na DM v areálu školy, zajištěno i celodenní stravování.

Termíny DOD na webových stránkách školy.

Prázdninové workshopy

Pro žáky základních škol (6.–9. třída), 2 termíny – 2. týden v červenci a předposlední týden v srpnu, vždy od pondělí do neděle, zajištěno celodenní stravování i ubytování na DM.

Žáci vybírají jednu dílnu ze šesti nabízených, v té pak celý týden pracují, v neděli odpoledne prezentace pro rodiče (dilny.kyberna.cz).

Seznam jednotlivých dílen:

 • Programování a robotiky
 • Výtvarná a portrétní
 • Fotografická
 • Filmová
 • Animovaného filmu
 • Herního vývoje

Vyšší odborná škola

Všechny obory VOŠ vyučujeme v denní i kombinované formě, všechny jsou ukončeny absolutoriem.

 • Programování
 • Energetika
 • Počítačová umění a design

Termíny DOD na webových stránkách školy.

logo
Hradecká 1151, Hradec Králové
tel.: 495 518 777
info@kyberna.cz
www.kyberna.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 11021420

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Počítačové sítě)
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 57/42 ČJ, M  NE ANO
Školné: 48660 Kč  
Informační technologie (Programování)
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 57/42   NE ANO
Školné: 48660 Kč  
Multimediální tvorba (Počítačová grafika)
82-41-M/17
Maturitní zkouška
4 roky
30 25/20 TZ  NE ANO
Školné: 48660 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: aktuální informace hledejte na webových stránkách školy. Škola vybavena nejmodernější technikou, softwarem. Výborné připojení k internetu. Žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích. O absolventy je velký zájem zaměstnavatelů. Již během studia mohou od firem dostávat motivační příspěvek. Možnost získání certifikátů během studia. Studijní materiály a výukový software, doprava na akce školy, vstupné, ISIC hrazeno ze školného. DM v budově školy.nahoru