Zavřít

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.

Doplňující informace

Škola vybavena nejmodernější technikou a softwarem. Výborné připojení k internetu. Orientace na nejnovější technologie. DM v budově školy. Programování – především jazyky C#, JS, CSS3, HTML5. Počítačové sítě – stavba, údržba, bezpečnost sítí. Školení Cisco, CCNA certifikace. Multimediální tvorba zaměřena na design, animaci, fotografii, 2D a 3D grafiku. Bližší informace na webových stránkách školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, RJ
 • Ubytování 2660  Kč/měsíc
 • Stravování 1200 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Počítačové sítě) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 51/30 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Školné: 65 000 Kč
Informační technologie (Programování) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 59/30 Statistika ČJ, M, PO NE ANO
Školné: 65 000 Kč
Multimediální tvorba (Počítačová grafika) 82-41-M/17 Maturitní zkouška 4 roky 30 48/30 Statistika TZ NE ANO
Školné: 65 000 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.

Vznikla v roce 1994 jako škola pro počítačové nadšence a dnes je považována za prestižní vzdělávací instituci, která má studenty z celé republiky i zahraničí. Absolventi získávají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Odkaz na některé naše úspěšné studenty www.kyberna.cz/proc-kyberna.

Střední škola

Všechny obory středoškolského studia vyučujeme v denní formě studia a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou.

RVP Multimediální tvorba

 • ŠVP Počítačová grafika – umělecký obor – zaměření: film a fotografie, animace a virtuální realita, grafický design, tvorba WWW stránek

RVP Informační technologie

 • ŠVP Programování – programování mobilních i webových aplikací, algoritmizace, IoT, Cloud
 • ŠVP Počítačové sítě – navrhování, údržba a BEZPEČNOST počítačových sítí, Cisco

Čím se lišíme od běžných škol: absolvent naší školy je žádaným odborníkem; velká péče je věnována talentovaným žákům, úspěšným poskytujeme stipendia; žáci používají vlastní notebooky; škola jim v rámci multilicencí zajišťuje software; profilace prostřednictvím řady volitelných a nepovinných předmětů a žákovských projektů; žáci během studia získávají řadu certifikátů, např. ECDL, Cisco a další; školné pokrývá většinu nákladů spojených se studiem (exkurze, vstupné, doprava na akce).

Ubytování na DM v areálu školy; zajištěno i celodenní stravování.

Termíny DOD na webových stránkách školy.

Prázdninové workshopy

Pro žáky základních škol (6.–9. třída); 2 termíny: 2. týden v červenci a předposlední týden v srpnu, vždy od pondělí do neděle, zajištěno celodenní stravování i ubytování na DM.

Žáci vybírají jednu z nabízených dílen, v té pak celý týden pracují, v neděli odpoledne jsou prezentace pro rodiče (dilny.kyberna.cz).

Seznam jednotlivých dílen

 • Programování a robotiky
 • Výtvarná a portrétní
 • Fotografická
 • Filmová
 • Animovaného filmu
 • Herního vývoje
 • Počítačové grafiky
 • Střihu a videoprodukce

Vyšší odborná škola

Všechny obory VOŠ vyučujeme v denní i kombinované formě, všechny jsou ukončeny absolutoriem.

 • Programování
 • Energetika
 • Počítačová umění a design

Termíny DOD na webových stránkách školy.

logo
Hradecká 1151, Hradec Králové
tel.: 495 518 777
info@kyberna.cz
www.kyberna.cz
Zobrazit více