Zavřít

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o.

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: aktuální informace hledejte na webových stránkách školy. Škola vybavena nejmodernější technikou, softwarem. Výborné připojení k internetu. Žáci dosahují vynikajících výsledků v soutěžích. O absolventy je velký zájem zaměstnavatelů. Již během studia mohou od firem dostávat motivační příspěvek. Možnost získání certifikátů během studia. Studijní materiály a výukový software, doprava na akce školy, vstupné, ISIC hrazeno ze školného. DM v budově školy.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ
 • Ubytování 2200  Kč/měsíc
 • Stravování 580 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Počítačové sítě) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 66/55 ČJ,M NE ANO
Školné: 50 100 Kč
Informační technologie (Programování) 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 66/55 NE ANO
Školné: 50 100 Kč
Multimediální tvorba (Počítačová grafika) 82-41-M/17 Maturitní zkouška4 roky 30 25/20 TZ NE ANO
Školné: 50 100 Kč

Podrobné informace o škole

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s. r. o. v Hradci Králové

Vznikla v roce 1994 jako škola pro počítačové nadšence a dnes je považována za prestižní vzdělávací instituci, která má studenty z celé republiky i zahraničí. Absolventi získávají velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Odkaz na některé naše úspěšné studenty www.kyberna.cz/proc-kyberna.

Střední škola

Všechny obory středoškolského studia vyučujeme v denní formě studia a všechny jsou ukončeny maturitní zkouškou.

RVP Multimediální tvorba

 • ŠVP Počítačová grafika – umělecký obor – zaměření film a fotografie, animace a virtuální realita, grafický design, tvorba WWW stránek

RVP Informační technologie

 • ŠVP Programování – programování mobilních i webových aplikací, algoritmizace, IoT, Cloud
 • ŠVP Počítačové sítě – navrhování, údržba a bezpečnost počítačových sítí, Cisco

Čím se lišíme od běžných škol: Absolvent naší školy je žádaným odborníkem. Velká péče je věnována talentovaným žákům, úspěšným poskytujeme stipendia. Žáci používají vlastní notebooky, škola jim v rámci multilicencí zajišťuje software. Profilace prostřednictvím řady volitelných a nepovinných předmětů a žákovských projektů. Žáci během studia získávají řadu certifikátů, např. ECDL, Cisco a další. Školné pokrývá většinu nákladů spojených se studiem (exkurze, vstupné, doprava na akce).

Ubytování na DM v areálu školy, zajištěno i celodenní stravování.

Termíny DOD na webových stránkách školy.

Prázdninové workshopy

Pro žáky základních škol (6.–9. třída), 2 termíny – 2. týden v červenci a předposlední týden v srpnu, vždy od pondělí do neděle, zajištěno celodenní stravování i ubytování na DM.

Žáci vybírají jednu dílnu ze šesti nabízených, v té pak celý týden pracují, v neděli odpoledne prezentace pro rodiče (dilny.kyberna.cz).

Seznam jednotlivých dílen

 • Programování a robotiky
 • Výtvarná a portrétní
 • Fotografická
 • Filmová
 • Animovaného filmu
 • Herního vývoje

Vyšší odborná škola

Všechny obory VOŠ vyučujeme v denní i kombinované formě, všechny jsou ukončeny absolutoriem.

 • Programování
 • Energetika
 • Počítačová umění a design

Termíny DOD na webových stránkách školy.

logo
Hradecká 1151, Hradec Králové
tel.: 495 518 777
info@kyberna.cz
www.kyberna.cz
Zobrazit více