Zavřít

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 12. 10. 2020, 7. 11. 2020, 9. 12. 2020 a 11. 1. 2021. Škola je zřizována Městem Kraslice. Vyučované obory jsou realizovány ve spolupráci s místními významnými zaměstnavateli. Na škole realizujeme individuální přístup k žákům. Poskytujeme příspěvek na dopravu a stravu a prospěchové stipendium.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 300 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Maturitní zkouška4 roky 15 6/2 ČJ,M NE ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 Maturitní zkouška4 roky 10 0/0 ČJ,M NE ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 24 13/7 NE NE
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list3 roky 24 11/8 NE NE
Výrobce textilií 31-57-H/01 Výuční list3 roky 24 10/8 NE NE

Podrobné informace o škole

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace

Ve spolupráci s významnými zaměstnavateli v oblasti nabízíme pro školní rok 2021/2022 studijní a učební obory:

Tříleté učební obory

 • Nástrojař
 • Strojní mechanik
 • Výrobce textilií

Čtyřleté studijní obory s maturitou

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
 • Mechanik seřizovač

Všechny nabízené obory jsou koncipovány a navrženy tak, aby byly propojeny s praxí. Odborný výcvik a odborná praxe budou převážně probíhat přímo u smluvních partnerů – budoucích zaměstnavatelů. Využívání moderní výpočetní techniky a výuka cizích jazyků je ve škole samozřejmostí. Pro vyučování teoretické i praktické výuky jsou připraveni zkušení učitelé s odpovídajícím vzděláním i praxí. Odborný výcvik a odborná praxe jsou organizovány v úzké spolupráci s našimi partnery, místními podniky a budoucími zaměstnavateli.

Škola je zřizována Městem Kraslice za výrazné podpory Karlovarského kraje a v naší oblasti významných zaměstnavatelů.

Pro úspěšné žáky je vypracován systém měsíčního vyplácení stipendia a pololetní odměny při výborných výsledcích v odborném výcviku na pracovišti u smluvních partnerů.

Škola nabízí další zázemí

Kvalitní stravování, sportovní i zájmovou činnost: bazén, tělocvična, sportovní areál, výpočetní technika, modelářství, keramika, cizí jazyky.

Dojíždějícím žákům proplácíme dopravu a všichni žáci mají zvýhodněnou cenu obědů ve školní jídelně.

Škola se stále modernizuje a rozvíjí.

Tříleté učební obory

 • 23-52-H/01 Nástrojař

Uplatnění absolventa: Absolventi učebního oboru nástrojař jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Jsou připraveni k výkonu povolání nástrojař nebo v příbuzných povoláních – soustružník kovů, brusič kovů, frézař kovů, zámečník, provozní zámečník. Jsou schopni vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové i sériové výrobě, které vyžadují vysokou odbornost, dále jako obsluha CNC strojů nebo jako mechanik seřizovač obráběcích strojů. Ve své profesi mohou provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Žáci mohou v průběhu třetího ročníku získat svářečský průkaz.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik

Uplatnění absolventa: Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod.

Oba obory jsou koncipovány tak, aby úspěšný absolvent těchto perspektivních technických oborů v případě zájmu mohl pokračovat ve zkráceném studiu a zvýšit si kvalifikaci na maturitním nástavbovém studiu oboru mechanik seřizovač.

 • 23-57-H/01 Výrobce textilií

Uplatnění absolventa: Obor připravuje pracovníky pro obsluhu strojů, linek a zařízení v textilní výrobě. Absolventi oboru se naučí vyrábět nejen vlastní textilie, ale i jejich následnou úpravu a barvení. Naučí se manipulovat s materiály, polotovary a výrobky v různých formách a osvojí si i jejich kontrolu. Seznámí se také s evidováním dat o výrobě a s péčí o stroje a zařízení.

Čtyřleté studijní obory s maturitou

 • 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Obor je zaměřen k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních elektrotechnických a instalatérských rozvodech. Instalatérské rozvody představují rozvody vody, odpadní vody, rozvody plynu, tepla a vzduchotechniky. Absolvent získá široký odborný profil nejen v oblasti instalatérské a elektrotechnické, ale je dostatečně připraven orientovat se a adaptovat i v příbuzných oborech.

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Obor je zaměřen na zvládnutí obrábění na základních typech obráběcích strojů a na jejich seřizování a obsluhu. Výuka je zaměřena na využívání počítačů při řízení obráběcích strojů (CNC stroje), na získání základů počítačového technického kreslení (CAD) a základů programování CNC strojů a 3D technologií (ruční programování, CAD/CAM). Absolventi jsou připraveni navrhovat výrobní postupy, potřebné nástroje, přípravky, materiály, strojní zařízení, upravovat tvar obrobků, odlitků, výlisků a výkovků s ohledem na výrobní technologii, stanovovat technologické přídavky, podmínky, parametry a výrobní časy v oblasti soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, vyvrtávání a broušení. Jsou schopni využívat dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenskou kontrolu výrobků, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

Žáci jsou na odborný výcvik a odbornou praxi umísťováni na pracoviště přímo u našich smluvních partnerů: Strojírna Kukal DSS, Kornet Kraslice, Amati Denak, Rotas Rotava, PBS Rotava, EPT connector Svatava, Sametex, KMS Kraslice a další.

Po vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi dále pokračovat ve studiu na vysoké škole v podobně zaměřených oborech.

logo
Havlíčkova 1717, Kraslice
tel.: 352 686 518
tel.: 605 428 194
skolakraslice@gmail.com
zskraslice@volny.cz
www.skolakraslice.cz
module
Zobrazit více