Zavřít

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1600  Kč/měsíc
 • Stravování 609 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 100/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 15/15 Statistika ČJ, M NE ANO
Dopravní prostředky 23-45-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 22/22 Statistika ČJ, M NE ANO
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 37/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 39/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 61/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 45 33/33 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 45 21/21 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 30 54/30 Statistika ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 30 51/30 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

„Škola, kam má smysl chodit.“ Je kvalitní a velmi vyhledávanou odbornou školou s moderním pojetím výuky, profesionálním přístupem a dlouholetou tradicí. Škola patří mezi nejmodernější školy vyučující technické a ekonomické obory v Karlovarském kraji i v celé ČR. Tradiční kvalita, moderní pojetí, flexibilní přístup. ISŠTE Sokolov je školou s náročným moderním vyučováním pro život. Respektuje potřeby zaměstnavatelů a udržujeme tradiční kvalitu odborné přípravy. Žáci školy se zapojují do sportovních, odborných i dalších soutěží, s významnými úspěchy i na národní úrovni. Mezinárodní spolupráce není výjimkou.

Informace o škole

Výhodou školy je jedinečná prostupnost mezi studijními a učebními obory, plně kvalifikovaný kolektiv pedagogických pracovníků, téměř 540 počítačů a vysokorychlostní internet. K dispozici jsou moderní laboratoře a dílny, nová úzce specializovaná technika. Škola má vlastního profesionálního školního psychologa. Škola spolupracuje s více než 80 firmami na odborném vzdělávání při respektování potřeb zaměstnavatelů v Karlovarském kraji i mimo něj. Jsme hlavním partnerem silných a stabilních zaměstnavatelů. ISŠTE Sokolov provozuje dvě sportovní haly (1 600 m2), moderní vícepodlažní domov mládeže, technickou knihovnu.

Žákům je poskytováno prospěchové stipendium do výše až 10 000 Kč ročně. Škola nabízí i stipendium „firemní“. Součástí vzdělávání jsou tradiční dlouhodobé praxe, exkurze (i zahraniční), lyžařské a turistické kurzy, aktivity, odborné přednášky. Školní stravování zajištěno.Ubytování zajištěno v novém domově mládeže.Výborná dopravní dostupnost školy.

Škola nabízí obory vzdělávání

zakončené maturitní zkouškou:

 • Dopravní prostředky
 • Strojírenství
 • Ekonomika a podnikání
 • Veřejnosprávní činnost
 • Informační technologie
 • Elektrotechnika

zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Elektrikář
 • Obráběč kovů
 • Strojní mechanik
logo
Jednoty 1620, Sokolov
tel.: 352 603 825
isste@isste.cz
www.isste.cz
modulemodule
Zobrazit více