Zavřít

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1600  Kč/měsíc
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 95/32 Statistika ČJ, M NE NE
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 24/24 Statistika ČJ, M NE NE
Dopravní prostředky 23-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 24/24 Statistika ČJ, M NE NE
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 52/32 Statistika ČJ, M ANO NE
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 76/45 Statistika ČJ, M NE ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 87/45 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 45 41/41 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 45 30/30 Statistika ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 30 71/32 Statistika ANO NE
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 72/32 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

„Škola, kam má smysl chodit.“ Je kvalitní a velmi vyhledávanou odbornou školou s moderním pojetím výuky, profesionálním přístupem a dlouholetou tradicí. Škola patří mezi nejprogresivnější školy vyučující technické a ekonomické obory v Karlovarském kraji i v celé ČR. Tradiční kvalita, moderní pojetí, flexibilní přístup, to je ISŠTE Sokolov. Škola s náročným moderním vyučováním pro život. Výchovně vzdělávací proces respektuje potřeby zaměstnavatelů a udržuje tradiční kvalitu odborné přípravy. Žáci školy se zapojují do sportovních, odborných i dalších soutěží, s významnými úspěchy i na národní úrovni. Mezinárodní spolupráce a rozvoj školy je samozřejmostí.

Informace o škole

Výhodou školy je jedinečná prostupnost mezi studijními a učebními obory, plně kvalifikovaný kolektiv pedagogických pracovníků, téměř 460 počítačů a vysokorychlostní internet. K dispozici jsou moderní laboratoře a dílny, nová úzce specializovaná technika. Škola má vlastního školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Škola spolupracuje s více než 80 firmami na odborném vzdělávání při respektování potřeb zaměstnavatelů v Karlovarském kraji i mimo něj. Jsme hlavním partnerem silných a stabilních zaměstnavatelů. ISŠTE Sokolov provozuje dvě sportovní haly (1 600 m2), moderní vícepodlažní domov mládeže, technickou knihovnu.

Žákům je poskytováno výkonové stipendium do výše až 10 000 Kč ročně. Škola nabízí i stipendium „profesní“. Součástí vzdělávání jsou tradiční dlouhodobé praxe, exkurze (i zahraniční), lyžařské a turistické kurzy, aktivity, odborné přednášky. Školní stravování zajištěno. Ubytování zajištěno v novém domově mládeže. Výborná dopravní dostupnost školy.

Škola nabízí obory vzdělávání

Zakončené maturitní zkouškou

 • Dopravní prostředky
 • Strojírenství
 • Ekonomika a podnikání
 • Veřejnosprávní činnost
 • Informační technologie
 • Elektrotechnika

Zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Elektrikář
 • Obráběč kovů
 • Strojní mechanik
logo
Jednoty 1620, Sokolov
tel.: 352 466 163
isste@isste.cz
www.isste.cz
modulemodule
Zobrazit více