Zavřít

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1600  Kč/měsíc
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 72/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 19/19 Statistika ČJ, M NE ANO
Dopravní prostředky 23-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 19/19 Statistika ČJ, M NE ANO
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 73/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 76/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 45 23/23 Statistika ANO ANO
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 45 25/25 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 30 65/30 Statistika ANO ANO
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 52/30 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

„Škola, kam má smysl chodit.“ Je kvalitní a velmi vyhledávanou odbornou školou s moderním pojetím výuky, profesionálním přístupem a dlouholetou tradicí. Škola patří mezi nejmodernější školy vyučující technické a ekonomické obory v Karlovarském kraji i v celé ČR. Tradiční kvalita, moderní pojetí, flexibilní přístup, to je ISŠTE Sokolov. Škola s náročným moderním vyučováním pro život. Respektuje potřeby zaměstnavatelů a udržujeme tradiční kvalitu odborné přípravy. Žáci školy se zapojují do sportovních, odborných i dalších soutěží, s významnými úspěchy i na národní úrovni. Mezinárodní spolupráce je samozřejmostí.

Informace o škole

Výhodou školy je jedinečná prostupnost mezi studijními a učebními obory, plně kvalifikovaný kolektiv pedagogických pracovníků, téměř 445 počítačů a vysokorychlostní internet. K dispozici jsou moderní laboratoře a dílny, nová úzce specializovaná technika. Škola má vlastního školního speciálního pedagoga. Škola spolupracuje s více než 80 firmami na odborném vzdělávání při respektování potřeb zaměstnavatelů v Karlovarském kraji i mimo něj. Jsme hlavním partnerem silných a stabilních zaměstnavatelů. ISŠTE Sokolov provozuje dvě sportovní haly (1 600 m²), moderní vícepodlažní domov mládeže, technickou knihovnu.

Žákům je poskytováno prospěchové stipendium do výše až 10 000 Kč ročně. Škola nabízí i stipendium „firemní“. Součástí vzdělávání jsou tradiční dlouhodobé praxe, exkurze (i zahraniční), lyžařské a turistické kurzy, aktivity, odborné přednášky. Školní stravování zajištěno.Ubytování zajištěno v novém domově mládeže.Výborná dopravní dostupnost školy.

Škola nabízí obory vzdělávání

Zakončené maturitní zkouškou

 • Dopravní prostředky
 • Strojírenství
 • Ekonomika a podnikání
 • Veřejnosprávní činnost
 • Informační technologie
 • Elektrotechnika

Zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Elektrikář
 • Obráběč kovů
 • Strojní mechanik
logo
Jednoty 1620, Sokolov
tel.: 352 466 163
isste@isste.cz
www.isste.cz
modulemodule
Zobrazit více