Zavřít

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Prohlídka školy kdykoli po domluvě s vedením školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Vzdělávání je poskytované v odloučené škole Závodu míru 339/144, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary. Stravování je zajištěno přímo ve škole. Praktická škola dvouletá je umožněna žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Obory – Provozní služby a Keramická výroba jsou vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 660 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Keramická výroba 28-57-E/01 Výuční list3 roky 14 ANO ANO
Provozní služby 69-54-E/01 Výuční list2 roky 14 6/6 Statistika ANO ANO
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Jiné2 roky 12 2/2 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Dvouleté učební obory střední školy

  • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (pouze pro žáky s mentálním postižením), denní vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou a vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • 69-54-E/01 Provozní služby (ideální pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), denní vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem

Tříletý učební obor střední školy

  • 28-57-E/01 Keramická výroba (ideální pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), denní vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou, vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem

Cílem je naplnit vzdělávací potřeby každého žáka tak, aby byl vyrovnaným a sebevědomým člověkem, který se umí orientovat ve svém okolí i v životě a byl uplatnitelný na trhu práce. Budova střední školy je umístěna na okraji města Karlovy Vary-Stará Role, Závodu míru 339/144. Je vybavena pro činnosti teoretického a odborného vzdělávání. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně. Odborný výcvik je realizován také u zaměstnavatelů. Např. žáci oboru keramické výroby provádí odborný výcvik u největšího českého výrobce porcelánu Thun 1794 a. s. Právě u tohoto významného regionálního zaměstnavatele mohou úspěšní absolventi oboru keramická výroba získat skvělé pracovní uplatnění.

Dny otevřených dveří kdykoli v pracovní dny po telefonické domluvě. Podrobné informace o přijímacím řízení na webových stránkách školy.

logo
Vančurova 83/2a, Karlovy Vary
tel.: 353 561 766, 608 867 999
spec-skoly@volny.cz
www.specskoly.cz

module

Zobrazit více