Zavřít

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Ubytování je možné ve spádovém DM Karlovy Vary (www.dmkv.cz). OZP – přijímáme žáky se zdravotním postižením, záleží však na druhu postižení a vybraném oboru (nutná konzultace na naší škole). U oboru Ekologie a životní prostředí a Aplikovaná chemie je výuka jednoho odborného předmětu ve 3. ročníku v anglickém jazyce. Přípravný kurz k PZ (TZ).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 35/15 Statistika ČJ, M NE ANO
Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 16/15 Statistika ČJ, M ANO ANO
Užitá fotografie a média 82-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 14 21/14 Statistika ČJ, D, TZ ANO ANO
Grafický design 82-41-M/05 Maturitní zkouška4 roky 14 58/14 Statistika ČJ, D, TZ ANO ANO
Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 Maturitní zkouška4 roky 12 24/12 Statistika ČJ, D, TZ ANO ANO
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12 Maturitní zkouška4 roky 10 15/10 Statistika ČJ, D, TZ ANO ANO
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 82-41-M/13 Maturitní zkouška4 roky 8 2/2 Statistika ČJ, D, TZ ANO ANO
Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01 Výuční list3 roky 20 ANO ANO
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01 Výuční list3 roky 10 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace

je střední uměleckoprůmyslovou školou s bohatou tradicí. Svým zaměřením je v Karlovarském kraji jedinečná. Absolventi získávají velmi dobré uplatnění na trhu práce, ale mají také velmi dobré předpoklady pro vysokoškolské studium.

Škola získala opakovaně ocenění „Škola doporučovaná zaměstnavateli“.

Čtyřleté umělecké maturitní obory – PŘIHLÁŠKY DO 30. 11. 2021!!!

 • Grafický design
 • Oděvní design
 • Užitá fotografie a média
 • Design keramiky a porcelánu
 • Design skla

Čtyřleté neumělecké maturitní obory

 • Aplikovaná chemie
 • Ekologie a životní prostředí

Tříleté učební obory

 • Výrobce a dekoratér keramiky
 • Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Pro všechny obory je zajištěna kvalitní teoretická i praktická výuka. Žáci jednotlivých oborů se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků. Výuka neuměleckých oborů probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Výuka uměleckých oborů probíhá v ateliérech, kreslírnách a dalších odborných učebnách. Učebny jsou vybaveny moderní počítačovou technikou. Škola pořádá mnoho exkurzí, výstav, pravidelné lyžařské a turistické kurzy, zahraniční zájezdy, spolupracuje se zaměstnavateli. Pro žáky 1. ročníků organizujeme adaptační pobyty. Škola je zapojena do programu Erasmus+, v rámci kterého mohou žáci vyjíždět do zahraničí.

Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně s možností výběru ze čtyř jídel. Pro dojíždějící žáky nabízíme ubytování v nedalekém Domově mládeže. Škola pořádá přípravné kurzy na talentové zkoušky.

Škola je zřizována Karlovarským krajem a nabízí velmi dobré autobusové i vlakové spojení pro žáky z přilehlých lokalit.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. 10. 2021 od 9.00 do 17.00 hodin.

logologologo
nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary
tel.: 739 322 484
sekretariat@supskv.cz
www.supskv.cz

module

Zobrazit více