Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace
Poštovní adresa: nám. 17. listopadu 710/12, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Ředitel: Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA  Telefon: 739 322 443
Kontakt: Jana Bruderová  Telefon: 739 505 675
Email: sekretariat@supskv.cz
WWW: www.supskv.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00077135
REDIZO: 600009203

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace

Je střední uměleckoprůmyslovou školou s bohatou tradicí. Svým zaměřením je v Karlovarském kraji jedinečná. Absolventi získávají velmi dobré uplatnění na trhu práce, ale mají také velmi dobré předpoklady pro vysokoškolské studium. Škola získala ocenění „Škola doporučovaná zaměstnavateli“.

Čtyřleté umělecké maturitní obory – přihlášky do 30. 11. 2019!!!

  • Grafický design
  • Oděvní design
  • Užitá fotografie a média
  • Design keramiky a porcelánu
  • Design skla

Čtyřleté neumělecké maturitní obory

  • Aplikovaná chemie
  • Ekologie a životní prostředí

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

  • Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
  • Výrobce a dekoratér keramiky

Pro všechny obory je zajištěna kvalitní teoretická i praktická výuka. Odborný výcvik učebních oborů se realizuje ve smluvně dohodnutých firmách pod vedením firemních instruktorů. Žáci jednotlivých oborů se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž dosahují výborných výsledků. Výuka neuměleckých oborů probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků. Výuka uměleckých oborů probíhá v ateliérech, kreslírnách a dalších odborných učebnách. Učebny jsou vybaveny moderní počítačovou technikou. Všichni žáci s vyznamenáním získají prospěchové stipendium. Škola pořádá mnoho exkurzí, výstav, pravidelné lyžařské a turistické kurzy, zahraniční zájezdy. Pro žáky 1. ročníků organizujeme adaptační pobyty. Škola je zapojena do několika programů Erasmus+, v rámci kterých mohou žáci vyjíždět do zahraničí.

Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně s možností výběru ze čtyř jídel. Pro dojíždějící žáky nabízíme ubytování v nedalekém Domově mládeže. Škola pořádá přípravné kurzy na talentové zkoušky.

Škola je zřizována Karlovarským krajem a nabízí velmi dobré autobusové i vlakové spojení pro žáky z přilehlých lokalit.

Den otevřených dveří: 24. 10. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin.

logo logo logo
nám. 17. listopadu 710/12, Karlovy Vary
tel.: 739 505 675
sekretariat@supskv.cz
www.supskv.cz

module

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 77135

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 21/10 ČJ, M  NE ANO
   
Aplikovaná chemie
28-44-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
15 18/9 ČJ, M  ANO ANO
   
Užitá fotografie a média
82-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
14 33/14 ČJ, D, TZ  ANO ANO
   
Grafický design
82-41-M/05
Maturitní zkouška
4 roky
14 72/15 ČJ, D, TZ  ANO ANO
   
Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/07
Maturitní zkouška
4 roky
12 28/12 ČJ, D, TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-41-M/12
Maturitní zkouška
4 roky
8 11/5 ČJ, D, TZ  ANO ANO
   
Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
82-41-M/13
Maturitní zkouška
4 roky
6 9/7 ČJ, D, TZ  ANO ANO
   
Výrobce a dekoratér keramiky
28-57-H/01
Výuční list
3 roky
20 16/12   ANO ANO
   
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
28-58-H/01
Výuční list
3 roky
10 7/5   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 24. 10. 2019 od 9:00 do 17:00 hod. Ubytování je možné ve spádovém DM Karlovy Vary (www.dmkv.cz). Přijímáme žáky se zdravotním postižením, záleží však na druhu postižení a vybraném oboru (nutná konzultace na naší škole). U oboru Ekologie a životní prostředí výuka jednoho odborného předmětu ve 3. ročníku je v anglickém jazyce. Přípravný kurz k PZ (TZ).nahoru