Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary
Ředitel: RNDr. Jiří Neumann  Telefon: 353 176 611
Kontakt: Vladimíra Vašíčková  Telefon: 353 176 622
Email: info@ssstravovani.cz
WWW: www.ssstravovani.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00520055
REDIZO: 600009106

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Sto let tradice a zkušeností.

Vzdělávací nabídka školy

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou

 • 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

Tříleté obory ukončené výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař, kuchařka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, servírka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, barman, barista
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Nástavbové studium

 • 65-41-L/51 Gastronomie

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary je vzdělávacím subjektem se stoletou tradicí, bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím. Působení školy je hluboko zakořeněno v povědomí odborné i laické veřejnosti v našem regionu.

Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomii doplněnou populárním oborem Kadeřník. Prostupnost mezi jednotlivými stupni středního vzdělávání je na škole zajištěna existencí tříletých oborů s výučním listem, čtyřletých oborů s maturitní zkouškou a nástavbového studia.

Sídlem školy je historická budova v malebném prostředí Ondřejské ulice přímo nad lázeňským centrem města, kde probíhá teoretická výuka žáků. Rekonstruovaná budova školy je pro potřeby výuky dobře vybavena odbornými učebnami, informačními technologiemi, didaktickou technikou, odbornou knihovnou i bezpečnostními systémy. Teoretickou výuku zajišťuje kolektiv zkušených pedagogů.

Mimořádnou pozornost věnuje škola praktickému vyučování žáků, které pod vedením zkušených mistrů – učitelů probíhá v provozech významných a renomovaných hotelových společností i restaurací města a regionu. Prostředí Karlových Varů a těchto zařízení garantuje odbornému růstu žáků neomezené možnosti. Protože především kvalitní odborná příprava umožňuje pozdější uplatnění na trhu práce, poskytujeme našim žákům mnoho příležitostí získat ve zvoleném oboru nadstandardní vědomosti a dovednosti.

Škola disponuje vlastní restaurací, kde kromě odborného výcviku žáků probíhá každoročně řada gastronomických kurzů, seminářů i prezentací vedených uznávanými odborníky. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž získali již mnohá ocenění. Zahraniční aktivity včetně odborných praxí jsou zaměřeny na Německo a Itálii. Odborné práce našich žáků viditelně doprovázejí významné společenské akce města i kraje. Naši absolventi působí v gastronomii a hotelnictví na mnoha významných profesních postech. Pro žáky oboru Kadeřník má škola k dispozici nové kadeřnictví.

Škola je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se kterou každoročně pořádá prestižní celostátní gastronomickou soutěž žáků středních škol „Lázeňský pohárek“.

Škola je též nositelem našeho nejvyššího gastronomického vyznamenání, zlatého řádu Magdaleny Dobromily Rettigové.

logo
Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 602 108 439
info@ssstravovani.cz
www.ssstravovani.cz

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s.

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. má dlouholetou tradici v praktické výuce, která sahá až do druhé poloviny minulého století.

Historie školy

Již více jak šedesát let se připravují a vychovávají kvalifikovaní pracovníci hotelového průmyslu a gastronomie v tomto hotelu. Hotelové středisko praktického vyučování patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Stovky absolventů působících v gastronomii začalo svou kariéru absolvováním učebního oboru právě v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ve své kategorii patří hotelové středisko praktického vyučování k zařízením s nejlepšími výsledky a Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné.

Tříleté obory ukončené výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař, kuchařka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, servírka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Barman, barista
 • 29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠ stravování a služeb Karlovy Vary)
 • 29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠŽ Sokolov)

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou

 • 65-41-L/01 Gastronomie

Přijímání žáků

Každoročně přijímáme žáky s ukončenou školní docházkou prostřednictvím SŠ stravování a služeb Karlovy Vary. Podmínkou pro přijetí je zájem o obor a splnění požadavků přijímacího řízení.

Praktická výuka

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku v moderních výrobních a odbytových střediscích Grandhotelu Pupp. Žáci se zde seznámí s prvotřídní mezinárodní gastronomií a velmi vysokou kvalitou všech poskytovaných služeb. Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou účast na přípravách významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový festival, Ples světové aristokracie, Tourfilm apod. Snahou učňovského zařízení je i vzájemné srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto se žáci pravidelně zúčastňují odborných soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni. Nejlepší absolventi obdrží po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky od Grandhotelu Pupp „Certifikát“. Tento dokument je dokladem o dosaženém stupni profesního vzdělání.

logo
Mírové nám. 316/2, Karlovy Vary
tel.: 353 109 528, 724 227 389
spv@pupp.cz
www.pupp.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 520055

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gastronomie
65-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 36/26 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,5
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
15 50/15   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,7
Kuchař-číšník (Číšník)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
45 52/45   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,9
Kuchař-číšník (Číšník, barman, barista)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 56/15   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,7
Kuchař-číšník (Kuchař)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 70/60   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,9
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 68/15   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,7
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
24 21/21   ANO NE
   
Nástavby:
Gastronomie; VYU
65-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 0/0 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,5

Doplňkové informace:

DOD: 12. 12. 2019 a 17. 1. 2020. Praktické vyučování ve významných hotelových společnostech, gastronomické kurzy a semináře, účast v soutěžích, aktivity v zahraničí, nová školní restaurace, nové školní kadeřnictví.nahoru