Zavřít

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Kontakty na školu
Zaměstnavatelé

Dny otevřených dveří

DOD: 10. 12. 2020 a 14. 1. 2021. Praktické vyučování ve významných hotelových společnostech, gastronomické kurzy a semináře, účast v soutěžích, aktivity v zahraničí, nová školní restaurace, nové školní kadeřnictví.
 • Cizí jazyky AJ,NJ,RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gastronomie 65-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 44/30 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 15 46/15 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.7
Kuchař-číšník (Číšník) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 45 55/45 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.9
Kuchař-číšník (Číšník, barman, barista) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 62/15 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.7
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 60 72/60 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.9
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 15 50/15 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.7
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list3 roky 24 15/15 ANO NE
Nástavby:
Gastronomie; VYU 65-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 0/0 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5

Podrobné informace o škole

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Sto let tradice a zkušeností.

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou

 • 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

Tříleté obory ukončené výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař, kuchařka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, servírka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, barman, barista
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Nástavbové studium

 • 65-41-L/51 Gastronomie (dálková forma)

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary je vzdělávacím subjektem se stoletou tradicí, bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím. Působení školy je hluboko zakořeněno v povědomí odborné i laické veřejnosti v našem regionu.

Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomii doplněnou populárním oborem Kadeřník. Prostupnost mezi jednotlivými stupni středního vzdělávání je na škole zajištěna existencí tříletých oborů s výučním listem, čtyřletých oborů s maturitní zkouškou a nástavbového studia.

Sídlem školy je historická budova v malebném prostředí Ondřejské ulice přímo nad lázeňským centrem města, kde probíhá teoretická výuka žáků. Rekonstruovaná budova školy je pro potřeby výuky vybavena novou cvičnou kuchyní, odbornými učebnami, didaktickou technikou, odbornou knihovnou, bezpečnostními systémy a informačními technologiemi. Žákům poskytujeme plnohodnotné osobní softwarové programové vybavení. V budově školy je pro žáky zřízen nový bufetový provoz. Teoretickou výuku zajišťuje kolektiv zkušených pedagogů.

Mimořádnou pozornost věnuje škola praktickému vyučování žáků, které pod vedením zkušených mistrů – učitelů probíhá v provozech významných a renomovaných hotelových společností i restaurací města a regionu. Prostředí Karlových Varů a těchto zařízení garantuje odbornému růstu žáků neomezené možnosti. Protože kvalitní odborná příprava umožňuje pozdější uplatnění na trhu práce, poskytujeme našim žákům mnoho příležitostí získat ve zvoleném oboru nadstandardní vědomosti a dovednosti.

Škola disponuje restaurací, kde kromě odborného výcviku žáků probíhá každoročně řada gastronomických kurzů, seminářů i prezentací vedených uznávanými odborníky. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž získali již mnohá ocenění. Zahraniční aktivity včetně odborných praxí jsou zaměřeny na Německo a Itálii. Odborné práce našich žáků viditelně doprovázejí významné společenské akce města i kraje. Naši absolventi působí v gastronomii a hotelnictví na mnoha významných profesních postech. Pro žáky oboru Kadeřník má škola k dispozici nové kadeřnictví. Provozujeme školní jídelnu.

Škola je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se kterou každoročně pořádá prestižní celostátní gastronomickou soutěž žáků středních škol „Lázeňský pohárek“.

Škola je též nositelem našeho nejvyššího gastronomického vyznamenání, zlatého řádu Magdaleny Dobromily Rettigové a náš žák se v minulém roce stal juniorským kadeřnickým mistrem střední Evropy.

logo
Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 602 108 439
info@ssstravovani.cz
www.ssstravovani.cz