Zavřít

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Praktické vyučování ve významných hotelových společnostech, gastronomické kurzy a semináře, účast v soutěžích, aktivity v zahraničí, školní restaurace a školní kadeřnictví.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gastronomie (Gastronomie a hotelnictví) 65-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 47/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.2
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 15 54/15 Statistika PO, ZR ANO NE
Doporučený prospěch: 2.3
Kuchař-číšník (Číšník) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 44/30 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.7
Kuchař-číšník (Číšník, barman, barista) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 99/30 Statistika PO, ZR ANO NE
Doporučený prospěch: 2.3
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 45 66/60 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.7
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 78/15 Statistika PO, ZR ANO NE
Doporučený prospěch: 2.3
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 24 32/24 Statistika ANO NE
Nástavby:
Gastronomie; VYU 65-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Sto let tradice a zkušeností.

Vzdělávací nabídka školy

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou

 • 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

Tříleté obory ukončené výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař, kuchařka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, servírka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, barman, barista
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Nástavbové studium

 • 65-41-L/51 Gastronomie (denní forma)

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary je vzdělávacím subjektem s více než stoletou tradicí, bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím. Působení školy je hluboko zakořeněno v povědomí odborné i laické veřejnosti v našem regionu.

Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomii doplněnou populárním oborem Kadeřník. Prostupnost mezi jednotlivými stupni středního vzdělávání je na škole zajištěna existencí tříletých oborů s výučním listem, čtyřletých oborů s maturitní zkouškou a nástavbového studia.

Sídlem školy je historická budova v malebném prostředí Ondřejské ulice přímo nad lázeňským centrem města, kde probíhá teoretická výuka žáků. Rekonstruovaná budova školy je pro potřeby výuky vybavena novou cvičnou kuchyní, odbornými učebnami, didaktickou technikou, odbornou knihovnou, bezpečnostními systémy a informačními technologiemi. Žákům poskytujeme plnohodnotné osobní softwarové programové vybavení. V budově školy je pro žáky zřízen nový bufetový provoz. Teoretickou výuku zajišťuje kolektiv zkušených pedagogů.

Mimořádnou pozornost věnuje škola praktickému vyučování žáků, které pod vedením zkušených mistrů – učitelů probíhá v provozech významných a renomovaných hotelových společností i restaurací města a regionu. Prostředí Karlových Varů a těchto zařízení garantuje odbornému růstu žáků neomezené možnosti. Protože kvalitní odborná příprava umožňuje pozdější uplatnění na trhu práce, poskytujeme našim žákům mnoho příležitostí získat ve zvoleném oboru nadstandardní vědomosti a dovednosti.

Škola disponuje restaurací, kde kromě odborného výcviku žáků probíhá každoročně řada gastronomických kurzů, seminářů i prezentací vedených uznávanými odborníky. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž získali již mnohá ocenění. Zahraniční aktivity včetně odborných praxí jsou zaměřeny na Německo a Itálii. Odborné práce našich žáků viditelně doprovázejí významné společenské akce města i kraje. Naši absolventi působí v gastronomii a hotelnictví na mnoha významných profesních postech. Pro žáky oboru Kadeřník má škola k dispozici nové kadeřnictví. Provozujeme netradiční školní jídelnu.

Škola je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se kterou každoročně pořádá prestižní celostátní gastronomickou soutěž žáků středních škol „Lázeňský pohárek“.

Škola je nositelem našeho nejvyššího gastronomického vyznamenání, zlatého řádu Magdaleny Dobromily Rettigové a naši žáci již dvakrát získali titul juniorského kadeřnického mistra střední Evropy.

logo
Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 602 108 439
info@ssstravovani.cz
www.ssstravovani.cz

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s.

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. má dlouholetou tradici v praktické výuce, která sahá až do druhé poloviny minulého století.

Historie školy

Již více jak šedesát let se připravují a vychovávají kvalifikovaní pracovníci hotelového průmyslu a gastronomie v tomto hotelu. Hotelové středisko praktického vyučování patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Stovky absolventů působících v gastronomii začalo svou kariéru absolvováním učebního oboru právě v GRANDHOTELU PUPP a zastávají významná postavení nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ve své kategorii patří hotelové středisko praktického vyučování k zařízením s nejlepšími výsledky a Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné.

Tříleté obory ukončené výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Kuchař, kuchařka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Číšník, servírka
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník se zaměřením Barman, barista
 • 29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠ stravování a služeb Karlovy Vary)
 • 29-54-H/01 Cukrář (teoretická výuka SŠŽ Sokolov)

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou

 • 65-41-L/01 Gastronomie

Přijímání žáků

Každoročně přijímáme žáky s ukončenou školní docházkou prostřednictvím SŠ stravování a služeb Karlovy Vary. Podmínkou pro přijetí je zájem o obor a splnění požadavků přijímacího řízení. Žáky oboru číšník, barman, barista a gastronom přijímáme na praxi až od druhého ročníku.

Praktická výuka

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku v moderních výrobních a odbytových střediscích GRANDHOTELU PUPP. Žáci se zde seznámí s prvotřídní mezinárodní gastronomií a velmi vysokou kvalitou všech poskytovaných služeb. Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou účast na přípravách významných akcí, například Mezinárodní filmový festival. Snahou učňovského zařízení je i vzájemné srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto se žáci pravidelně zúčastňují odborných soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni.

logo
Mírové nám. 316/2, Karlovy Vary
tel.: 353 109 528, 724 227 389
spv@pupp.cz
www.pupp.cz
Zobrazit více