Zavřít

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Unikátní vzdělávání v logistice, široké uplatnění ve všech oborech, obchodně-ekonomické a technické zaměření. Systematická pomoc žákům se specifickými poruchami učení. Škola zvítězila v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli“ v rámci Karlovarského kraje, dále je držitelem diamantového certifikátu „Finančně gramotná škola“ a titulu Ekoškola.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 32 82/32 Statistika ČJ, M ANO ANO
Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 32 69/32 Statistika ČJ, M NE ANO
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list 3 roky 24 31/24 Statistika OP, PO ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Škola rodinného typu se zachováním náročnosti a s individuálním přístupem. Spojuje 65letou tradici s moderní výukou v oblasti logistiky, financí a cestovního ruchu. Široké uplatnění chlapců i dívek, kteří získají polytechnicko-ekonomické vzdělání. Logistická celoživotní akademie pro dospělé.

Proč studovat u nás?

 • certifikovaná instituce: Škola doporučená zaměstnavateli, Finančně gramotná škola, Ekoškola, …
 • individuální přístup – podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně nadaných žáků a sportovců
 • široké zaměření a široké uplatnění absolventů v rámci regionu i v zahraničí
 • moderní vyučování na základě modulárního vzdělávacího programu s důrazem na dovednosti a propojení na firmy
 • úzká spolupráce s partnerskými firmami a institucemi (nabídky stáží, brigád a dalších aktivit pro žáky)
 • polytechnické a obchodně-ekonomické zaměření oborů
 • nadstandardní IT vybavení – PC, tablety, MPS systémy, Wi-Fi v celé budově školy
 • výuka dvou cizích jazyků a informačních technologií v logistice (SAP Business One, Pohoda a další odborný SW)
 • příprava na získání certifikátů TIMOCOM, webináře
 • úspěchy žáků v krajských a celorepublikových soutěžích
 • nadprůměrná úspěšnost absolventů u maturitních a závěrečných zkoušek
 • úspěšnost absolventů při ukončení VŠ či VOŠ
 • systém ocenění nejlepších žáků a tříd 500–3 000 Kč
 • stipendijní programy Karlovarského kraje, KHK KK a dalších partnerských institucí
 • Operátor skladování: oprávnění řízení vysokozdvižného vozíku zdarma, během odborného výcviku výdělek až 6 000 Kč měsíčně
 • Provoz a ekonomika dopravy: řidičský průkaz sk. B zdarma
 • Logistika ve službách a finančnictví: certifikáty, webináře (komunikace, obchodní dovednosti) zdarma
 • zahraniční zájezdy, výměnné pobyty a odborné stáže
 • Europass odborné způsobilosti v ČJ, AJ a NJ jako doložka maturitního vysvědčení a výučního listu
 • adaptační kurz v 1. ročníku, u maturitních oborů lyžařský kurz ve 2. ročníku a sportovně-turistický kurz ve 3. ročníku, imatrikulace 1. ročníků
 • možnost stravování v mimoškolním zařízení a ubytování na internátech v Karlových Varech

Logistika ve službách a finančnictví (LSF)

Široké zaměření: finančnictví – cestovní ruch a lázeňství – veřejná správa – logistika – obchod – marketing – poštovnictví

Široké uplatnění: odborný pracovník (banky – pojišťovny – kurýrní společnosti – státní správa – informační technologie); technický delegát v cestovním ruchu; recepční; obchod, marketing; soukromé podnikání; odborný pracovník sdílených služeb; kontrolor kvality

Provoz a ekonomika dopravy – logistika (PED)

Široké zaměření: podnikový logistik – doprava, přeprava, spedice – informační technologie v logistice – obchod, marketing – kontrola kvality

Široké uplatnění: kvalifikovaný logistik (podnikový logistik junior – doprava a přeprava – informační technologie – spediční expert – obchod, marketing); referent v dopravě (silniční – železniční – letecká); řízení drážního provozu; soukromé podnikání; disponent; dispečer; kontrolor kvality

Denní tříletý obor s výučním listem:

Operátor skladování a přepravy (OS)

Zaměření: skladová logistika – skladové hospodářství – kurýrní a expresní služby – operátor v přepravě – informační technologie ve skladování

Uplatnění: skladový operátor (výrobní sféra – obchod); operátor v přepravě; kurýr; možnost navazujícího maturitního studia

Výdělek od 1. do 3. ročníku (1 500 až 6 000 Kč měsíčně).

Studium a vzdělávání dospělých

 • zkoušky profesních kvalifikací (během jednoho roku možnost vykonání závěrečné zkoušky s výučním listem)
 • odborné kurzy – např. Podnikový logistik, Asistent logistiky, Manažer prodeje, Pokladní, Skladník, Recepční, Poštovní doručovatel, Evidence zboží aj.
 • jednotlivé maturitní zkoušky

Dny otevřených dveří

so 25. 11. 2023 od 9.00 do 14.00 hod. v budově školy

so 13. 1. 2024 od 9.00 do 14.00 hod. v budově školy

Sledujte život v naší škole na Facebooku:www.facebook.com/logistickaskola

logologologologologo
Hlavní 114/29, Dalovice
tel.: 353 224 830
info@logistickaskola.cz
www.logistickaskola.cz
module
Zobrazit více