Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
Ředitel: Mgr. Vlastimír Sunek  Telefon: 739 322 449
Kontakt: Neuvedeno   Telefon: 353 224 830
Email: podatelna@logistickaskola.cz, sunek@logistickaskola.cz
WWW: www.logistickaskola.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: Neuvedeno 
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00574384
REDIZO: 600009301

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“ – potvrzení zaměstnavatelů, že škola poskytuje kvalitní přípravu na zaměstnání. TOP státní škola rodinného typu se zachováním náročnosti a s individuálním přístupem. Spojuje 65letou tradici s moderní výukou. Unikátní vzdělávací nabídka: logistika – obor žádaný ve všech odvětvích. Široké uplatnění chlapců i dívek, kteří získají polytechnicko-ekonomické vzdělání. Logistická celoživotní akademie pro dospělé.

Proč studovat u nás?

 • certifikovaná instituce: Škola doporučená zaměstnavateli, Finančně gramotná škola, Ekoškola, Erasmus, EBC*L, …
 • státní škola rodinného typu se zachováním náročnosti a kvality
 • klidné a přátelské prostředí
 • individuální přístup – podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků včetně sportovců
 • možnost konzultací a doučování
 • široké zaměření a široké uplatnění absolventů podle potřeb regionu
 • moderní vyučování na základě modulárního vzdělávacího programu s důrazem na dovednosti a propojení na firmy
 • úzká spolupráce s partnerskými firmami
 • polytechnické a obchodně ekonomické zaměření oborů
 • nadstandardní ICT vybavení
 • priorita – výuka dvou cizích jazyků a informačních technologií v logistice (SAP Business One, TimoCom a další SW)
 • příprava na získání certifikátů ECDL, EBC*L, TimoCom, OVB (licence ČSOB), státní zkoušky z obchodní korespondence a kancelářského psaní na stroji
 • úspěchy žáků na krajských a celorepublikových soutěžích
 • činnost agentury práce pro více než 50 partnerských firem školy (nabídky stáží, brigád a práce pro žáky)
 • vysoká úspěšnost přijetí na vysoké školy a následné dokončení studií
 • systém ocenění nejlepších žáků 500–2 000 Kč
 • stipendijní programy Správa železniční dopravní cesty a dalších partnerských institucí
 • Operátor skladování: oprávnění řízení vysokozdvižného vozíku zdarma, během odborného výcviku výdělek až 4 000 Kč
 • Provoz a ekonomika dopravy: řidičský průkaz sk. B zdarma
 • Logistika ve službách a finančnictví: certifikáty Komunikace, obchodní dovednosti
 • Europass odborné způsobilosti v českém a anglickém jazyce jako doložka maturitního vysvědčení (lepší uplatnění v rámci EU)
 • zahraniční zájezdy, výměnné pobyty a odborné stáže
 • seznamovací kurz v prvních ročnících, lyžařský a turistický kurz, imatrikulace 1. ročníků
 • možnost stravování ve školním restauračním zařízení a ubytování na internátu v Karlových Varech
 • úprava rozvrhu v návaznosti na dopravní spojení

Logistika ve službách a finančnictví (LSF)

Široké zaměření: finančnictví – poštovnictví – cestovní ruch a lázeňství – recepce – veřejná správa – obchodní dovednosti – marketing

Široké uplatnění: odborný pracovník (banky, pojišťovny – pošty a kurýrní společnosti – státní správa – informační technologie); technický delegát v cestovním ruchu; recepční; obchod, marketing; soukromé podnikání; odborný pracovník sdílených služeb; kontrolor kvality

Provoz a ekonomika dopravy – logistika (PED)

Široké zaměření: podnikový logistik – doprava, přeprava, spedice – informační technologie v logistice – obchod, marketing – kontrola kvality

Široké uplatnění: kvalifikovaný logistik (podnikový logistik junior – doprava a přeprava – informační technologie – spediční expert – obchod, marketing); referent v dopravě (silniční – železniční – letecká); řízení drážního provozu; soukromé podnikání; disponent; dispečer; kontrolor kvality

Denní tříletý obor s výučním listem:

Operátor skladování a přepravy (OS)

Zaměření: skladová logistika – skladové hospodářství – kurýrní a expresní služby – operátor v přepravě – informační technologie ve skladování

Uplatnění: skladový operátor (výrobní sféra – obchod); operátor v přepravě; kurýr

Výdělek od 1. do 3. ročníku (500 až 4 000 Kč).

Studium a vzdělávání dospělých

 • odborné kurzy – např. Podnikový logistik, Asistent logistiky, Manager prodeje, Pokladní, Skladník, Recepční, Poštovní doručovatel, Evidence zboží, aj.
 • jednotlivé maturitní zkoušky
 • zkoušky profesních kvalifikací (během jednoho roku možnost vykonání závěrečné zkoušky s výučním listem)

Dny otevřených dveří

so 24. 11. 2018 od 9.00 do 14.00 hod. v budově školy

čt 29. 11. 2018 od 13.00 do 16.00 hod. v budově školy

čt 17. 1. 2019 od 13.00 do 16.00 hod. v budově školy

čt 31. 1. 2019 od 13.00 do 16.00 hod. v budově školy

logo logo logo
Hlavní 114/29, Dalovice
tel.: 353 224 830
info@logistickaskola.cz
www.logistickaskola.cz
www.facebook.com/logistickaskola

module

module

module

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110035381

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 86/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Logistické a finanční služby
37-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 89/30 ČJ, M  NE ANO
   
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
24 48/22   ANO ANO
   
Nástavby:
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 0/0 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 24. 11. 2018 od 9:00 do 14:00 hod., 29. 11. 2018 od 13:00 do 16:00 hod., 17. 1. 2019 od 13:00 do 16:00 hod. a 31. 1. 2019 od 13:00 do 16:00 hod.nahoru