Zavřít

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

1. 12. 2022 12:00–17:00 hod., po předchozí domluvě je možné školu navštívit kdykoli mimo den otevřených dveří.
Zobrazit více

Doplňující informace

Moderní školní budova otevřená v roce 2011, stipendijní program školní i krajský, programy pro žáky s poruchami dys, moderně vybavená pracoviště, laboratoře a dílny, bezplatné využívání Wi-Fi sítě, sportovní kroužek, matematicko-fyzikální kroužek. U maturitních oborů jednotná přijímací zkouška – CERMAT.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 111/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 57/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 89/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 54/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 66/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 24/10 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 30 83/30 Statistika ANO ANO
Dálkové studium:
Elektrotechnika; Dálková 26-41-M/01 Maturitní zkouška 5 let 30 2/1 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Jedna z nejmodernějších škol v České republice je držitelem označení Fakultní škola ČVUT, Fakultní škola FAV ZČU Plzeň, umísťuje se na čelných místech ankety Škola doporučená zaměstnavateli.

Technická škola v Ostrově připravuje odborníky v oborech zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, informační technologie a dopravu, navíc nabízí i obor veřejnosprávní.

Teoretická výuka maturitních oborů i oboru s výučním listem probíhá v budově odpovídající současným výukovým trendům. Žáci tu vedle kmenových učeben s interaktivními tabulemi najdou specializované učebny na výuku odborných předmětů, řadu dílen a laboratoří, robotické pracoviště, počítačové učebny, moderní knihovnu i studovnu, stejně jako prostory pro sportovní vyžití (hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, posilovnu, horolezeckou stěnu). V areálu školy je možné využívat bezplatně školní Wi-Fi síť. Praktická výuka probíhá vedle ostrovských školních dílen rovněž na odloučeném pracovišti v Karlových Varech (dopravní obory) a ve firmě ept connector v Habartově, která se podílí na přípravě absolventů oboru Nástrojař. Dopravní obory patří k nejpropracovanějším v Karlovarském kraji, o tom svědčí každoroční vítězství žáků v krajském kole soutěže Auto Junior i stavba vozidla značky Kaipan v rámci automobilového kroužku. Žáci školy se pravidelně umísťují na čelných místech v řadě soutěží – v matematických i jazykových (například Angličtinář roku), v krajských kolech SOČ, v krajských kolech soutěže v konstruování a programování, ve vybraných sportovních disciplínách.

Pro školní rok 2023/2024 nabízí škola tyto obory ukončené maturitou

 • 39-41-L/01 Autotronik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – denní forma
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – dálková forma
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 23-41-M/01 Strojírenství
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

a obory zakončené výučním listem

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 23-52-H/01 Nástrojař

Všechny vyučované obory patří na trhu práce mezi žádané, základy získané ve škole může uchazeč po maturitě zúročit v praxi nebo v dalším studiu na vysokých školách především technického zaměření. SPŠ Ostrov umožňuje žákům, aby v rámci studia získali i další výhody (zdarma řidičské oprávnění skupin B a C u dopravních oborů, zkoušky z vyhlášky 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, certifikaci ECDL testů pro informační a veřejnosprávní obor, vyučování ve špičkovém výukovém středisku CNC strojů, odborný výcvik v podniku ept connector v Habartově pro nástrojaře i strojaře). Škola pořádá pro žáky pravidelné technicky pojaté výjezdy do zahraničí.

Všem žákům napříč obory je určen školní stipendijní program, žáci mohou získat až 10 000 Kč ročně.

logo
Klínovecká 1197, Ostrov
tel.: 353 416 400
sekretariat@spsostrov.cz
www.spsostrov.cz
Zobrazit více