Zavřít

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

7. 12. 2023 12:00–17:00 hod., po předchozí domluvě je možné školu navštívit kdykoli mimo den otevřených dveří.
Zobrazit více

Doplňující informace

Moderní školní budova otevřená v roce 2011, stipendijní program školní i krajský, programy pro žáky s poruchami dys, moderně vybavená pracoviště, laboratoře a dílny, bezplatné využívání Wi-Fi sítě, sportovní kroužek, matematicko-fyzikální kroužek.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 836 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 101/32 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 65/32 Statistika ČJ, M NE ANO
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 86/32 Statistika ČJ, M ANO ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 85/32 Statistika ČJ, M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 97/32 Statistika ČJ, M ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list 3 roky 20 20/17 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 30 82/30 Statistika ANO ANO
Dálkové studium:
Elektrotechnika; Dálková 26-41-M/01 Maturitní zkouška 5 let 30 2/1 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Jedna z nejmodernějších škol v České republice je držitelem označení Fakultní škola ČVUT, Fakultní škola FAV ZČU Plzeň, umísťuje se na čelných místech ankety Škola doporučená zaměstnavateli.

Technická škola v Ostrově připravuje odborníky v oborech zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, informační technologie a dopravu, navíc nabízí i obor veřejnosprávní.

Teoretická výuka maturitních oborů i oboru s výučním listem probíhá v budově odpovídající současným výukovým trendům. Žáci tu vedle kmenových učeben s interaktivními tabulemi najdou specializované učebny na výuku odborných předmětů, řadu dílen a laboratoří, robotické pracoviště, počítačové učebny, moderní knihovnu i studovnu, stejně jako prostory pro sportovní vyžití (hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, posilovnu, horolezeckou stěnu). V areálu školy je možné využívat bezplatně školní Wi-Fi síť. Praktická výuka probíhá vedle ostrovských školních dílen rovněž na odloučeném pracovišti v Karlových Varech (dopravní obory) a ve firmě ept connector v Habartově, která se podílí na přípravě absolventů oboru Nástrojař. Dopravní obory patří k nejpropracovanějším v Karlovarském kraji, o tom svědčí každoroční vítězství žáků v krajském kole soutěže Auto Junior i stavba vozidla značky Kaipan v rámci automobilového kroužku. Žáci školy se pravidelně umísťují na čelných místech v řadě soutěží – v matematických i jazykových (například Angličtinář roku), v krajských kolech SOČ, v krajských kolech soutěže v konstruování a programování, ve vybraných sportovních disciplínách.

Pro školní rok 2024/2025 nabízí škola tyto obory ukončené maturitou

 • 39-41-L/01 Autotronik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – denní forma
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – dálková forma
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 23-41-M/01 Strojírenství
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

a obory zakončené výučním listem

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 23-52-H/01 Nástrojař

Všechny vyučované obory patří na trhu práce mezi žádané, základy získané ve škole může uchazeč po maturitě zúročit v praxi nebo v dalším studiu na vysokých školách především technického zaměření. SPŠ Ostrov umožňuje žákům, aby v rámci studia získali i další výhody (zdarma řidičské oprávnění skupin B a C u dopravních oborů, zkoušky z vyhlášky 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, certifikaci ECDL testů pro informační a veřejnosprávní obor, vyučování ve špičkovém výukovém středisku CNC strojů, odborný výcvik v podniku ept connector v Habartově pro nástrojaře i strojaře). Škola pořádá pro žáky pravidelné technicky pojaté výjezdy do zahraničí.

Všem žákům napříč obory je určen školní stipendijní program, žáci mohou získat až 7 500 Kč ročně.

logo
Klínovecká 1197, Ostrov
tel.: 353 416 400
sekretariat@spsostrov.cz
www.spsostrov.cz
Zobrazit více