Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
Ředitel: Ing. Pavel Žemlička  Telefon: 353 416 410
Kontakt: Mgr. Libor Háček  Telefon: 353 416 411
Email: sekretariat@spsostrov.cz
WWW: www.spsostrov.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 550 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 70845425
REDIZO: 600009084

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Jedna z nejmodernějších škol v České republice je držitelem označení Fakultní škola ČVUT, umísťuje se na čelných místech ankety Škola doporučená zaměstnavateli.

Technická škola v Ostrově připravuje odborníky v oborech zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, informační technologie a dopravu.

Teoretická výuka maturitních oborů i oboru s výučním listem probíhá v budově, která odpovídá současným výukovým trendům. Žáci tu vedle kmenových učeben s interaktivními tabulemi najdou specializované učebny na výuku odborných předmětů, řadu dílen a laboratoří, robotické pracoviště, počítačové učebny, moderní knihovnu i studovnu, stejně jako prostory pro sportovní vyžití (hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, posilovnu, horolezeckou stěnu). V areálu školy je možné využívat bezplatně školní Wi-Fi síť. Praktická výuka dopravních oborů probíhá vedle školních dílen rovněž v karlovarském areálu podniku Autobusy Karlovy Vary ve Sportovní ulici, kde má škola zrekonstruované dílny a učebny pro odborný výcvik. Ten u oborů Autotronik a Automechanik patří k nejpropracovanějším v Karlovarském kraji, o tom svědčí každoroční vítězství žáků v krajském kole soutěže Autotronik a Automechanik Junior. Žáci školy se pravidelně umísťují na čelných místech v řadě soutěží – v matematických i jazykových (například Angličtinář roku), v krajských kolech SOČ, v krajských kolech soutěže v konstruování a programování, ve vybraných sportovních disciplínách.

Pro školní rok 2019/2020 nabízí škola tyto obory ukončené maturitou

  • 39-41-L/01 Autotronik
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika – denní forma
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika – dálková forma
  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

a obory zakončené výučním listem

  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • 23-52-H/01 Nástrojař

Většina z vyučovaných oborů patří na trhu práce mezi žádané, základy získané ve škole může uchazeč po maturitě zúročit v praxi nebo v dalším studiu na vysokých školách především technického zaměření. SPŠ Ostrov umožňuje žákům, aby v rámci studia získali i další výhody (zdarma řidičské oprávnění skupin B a C u dopravních oborů, zkoušky z vyhlášky 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, výměnné pobyty s partnerskou školou v Německu, vyučování ve špičkovém výukovém středisku CNC strojů). Škola pořádá pro žáky pravidelné výjezdy do zahraničí – technicky pojaté zájezdy po západní Evropě (Velká Británie, Francie, Benelux).

Všem žákům napříč obory je určen stipendijní program, žáci mohou získat až 10 000 Kč ročně.

logo
Klínovecká 1197, Ostrov
tel.: 353 416 400
sekretariat@spsostrov.cz
www.spsostrov.cz

 

module

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 77127

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie
18-20-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 88/30 ČJ, M  NE ANO
   
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 61/30 ČJ, M  NE ANO
   
Elektrotechnika
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 87/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 59/30 ČJ, M  NE ANO
   
Autotronik
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 29/20 ČJ, M  ANO ANO
   
Nástrojař
23-52-H/01
Výuční list
3 roky
24 15/11   ANO ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
30 51/30   ANO ANO
   
Dálkové studium:
Elektrotechnika; Dálková; DZŠ
26-41-M/01
Maturitní zkouška
5 let
30 0/0 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 6. 12. 2018 od 12:00 do 17:00 hod., po předchozí domluvě je možné navštívit školu kdykoli mimo den otevřených dveří. Na škole se dne 27. 9. 2018 uskuteční výstava škol „Kam po ZŠ“, představující školy zřizované Karlovarským krajem. Moderní školní budova otevřená v roce 2011, vyjma oboru Nástrojař, který je nabízen na odloučeném pracovišti v Nejdku. Školní stipendijní program pro žáky s poruchami dys, moderně vybavená pracoviště, laboratoře a dílny, bezplatné využívání Wi-Fi sítě, sportovní kroužek, matematicko-fyzikální kroužek.nahoru