Zavřít

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

2. 12. 2021 od 12:00 do 17:00 hod., po předchozí domluvě je možné školu navštívit kdykoli mimo DOD.
Zobrazit více

Doplňující informace

Moderní školní budova otevřená v roce 2011. Stipendijní program školní i krajský, programy pro žáky s poruchami dys, moderně vybavená pracoviště, laboratoře a dílny, bezplatné využívání Wi-Fi sítě, sportovní kroužek, matematicko-fyzikální kroužek.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie 18-20-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 108/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 49/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 85/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 70/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 69/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Nástrojař 23-52-H/01 Výuční list3 roky 24 18/10 Statistika ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 30 66/30 Statistika ANO ANO
Dálkové studium:
Elektrotechnika; Dálková 26-41-M/01 Maturitní zkouška5 let 30 2/1 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Jedna z nejmodernějších škol v České republice je držitelem označení Fakultní škola ČVUT, Fakultní škola FAV ZČU Plzeň, umísťuje se na čelných místech ankety Škola doporučená zaměstnavateli.

Technická škola v Ostrově připravuje odborníky v oborech zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, informační technologie a dopravu, navíc nabízí i obor veřejnosprávní.

Teoretická výuka maturitních oborů i oboru s výučním listem probíhá v budově odpovídající současným výukovým trendům. Žáci tu vedle kmenových učeben s interaktivními tabulemi najdou specializované učebny na výuku odborných předmětů, řadu dílen a laboratoří, robotické pracoviště, počítačové učebny, moderní knihovnu i studovnu, stejně jako prostory pro sportovní vyžití (hřiště s umělým povrchem, atletický ovál, posilovnu, horolezeckou stěnu). V areálu školy je možné využívat bezplatně školní Wi-Fi síť. Praktická výuka dopravních oborů probíhá vedle školních dílen rovněž v karlovarském areálu podniku Autobusy Karlovy Vary ve Sportovní ulici, kde má škola zrekonstruované dílny a učebny pro odborný výcvik. Ten u oborů Autotronik a Automechanik patří k nejpropracovanějším v Karlovarském kraji, o tom svědčí každoroční vítězství žáků v krajském kole soutěže Auto Junior. Nad rámec svých studijních povinností postavili během školního roku žáci dopravních oborů pod dohledem vyučujících vozidlo značky Kaipan. Žáci školy se pravidelně umísťují na čelných místech v řadě soutěží – v matematických i jazykových (například Angličtinář roku), v krajských kolech SOČ, v krajských kolech soutěže v konstruování a programování, ve vybraných sportovních disciplínách.

Pro školní rok 2022/2023 nabízí škola tyto obory ukončené maturitou

 • 39-41-L/01 Autotronik
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – denní forma
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika – dálková forma
 • 18-20-M/01 Informační technologie
 • 23-41-M/01 Strojírenství
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

a obory zakončené výučním listem

 • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 23-52-H/01 Nástrojař

Většina z vyučovaných oborů patří na trhu práce mezi žádané, základy získané ve škole může uchazeč po maturitě zúročit v praxi nebo v dalším studiu na vysokých školách především technického zaměření. SPŠ Ostrov umožňuje žákům, aby v rámci studia získali i další výhody (zdarma řidičské oprávnění skupin B a C u dopravních oborů, zkoušky z vyhlášky 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, certifikaci ECDL testů pro informační a veřejnosprávní obor, vyučování ve špičkovém výukovém středisku CNC strojů, odborný výcvik v podniku ept connector v Habartově pro nástrojaře). Škola pořádá pro žáky pravidelné technicky pojaté výjezdy do zahraničí.

Všem žákům napříč obory je určen školní stipendijní program, žáci mohou získat až 10 000 Kč ročně.

logo
Klínovecká 1197, Ostrov
tel.: 353 416 400
sekretariat@spsostrov.cz
www.spsostrov.cz

module

Zobrazit více