Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Lidická 455/40, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
ukázat na mapě
Ředitel: Mgr. Bohuslav Peroutka  Telefon: 354 224 722
Kontakt: Michaela Draská  Telefon: 354 224 711
Email: info@pedgym-kv.cz
WWW: www.pedgym-kv.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 1560 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 49753789
REDIZO: 600009122

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

 

Vzdělávání v oblasti pedagogické má v této škole více než padesátiletou tradici. V polovině 90. let přibyly obory gymnaziální a v roce 2005 byla zařazena VOŠ.

Obory vzdělávání SPgŠ a G

  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • 78-42-M/01 Pedagogické lyceum
  • 79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

Obor vzdělávání VOŠ

  • 75-32-N/06 Sociální pedagogika

Příležitosti pro absolventy

  • Studium na VŠ, příp. VOŠ – pedagogické, tělovýchovné, umělecké aj.
  • Uplatnění na trhu práce – v oblasti školství, sociální péče aj.

Informace o škole

Pro potřeby vzdělávání žáků slouží 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.). Škola disponuje dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením, dvěma učebnami vybavenými televizním okruhem a k dispozici je také velký přednáškový sál. Škola má vybudovanou komplexní síť, která slouží jak k interní komunikaci ve škole, tak k externí komunikaci s rodiči a studenty. Zároveň jsou k dispozici učitelům a žákům školy oddělené Wi-Fi, které zlepšují dostupnost interní a externí komunikace mezi školou a veřejností.

Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor.

Žáci jsou zapojeni do mezinárodní partnerské spolupráce. Nedílnou součástí výuky jsou zahraniční výjezdy žáků a studentů školy (Velká Británie, Francie, Itálie apod.), které kvalitativně podporují výuku jazyků ve škole.

Ubytování a stravování

V sousedství školy je samostatný Domov mládeže poskytující možnosti ubytování a stravování. Součástí tohoto zařízení je plavecký bazén.

Škola se aktivně zapojuje do dotační politiky EU. Na základě úspěšně podaného projektu v rámci Ministerstva životního prostředí provedla škola komplexní rekonstrukci pláště budovy a topného systému, což výrazně přispělo k celkovým úsporám energií, oblast financování – OP ŽP. V roce 2017 škola realizovala komplexní rekonstrukci školního sportovního areálu, který výrazně podpoří kvalitu sportovní přípravy žáků školy.

Škola realizovala projekt z OP VK s názvem E-learningová podpora TV, ve kterém připravuje interaktivní metodiku pro sportovně zaměřené školy. V předchozím školním roce škola realizovala dotačně podpořené (OP VK) výjezdy učitelů a žáků do VB, SRN, Rakouska a na Maltu.

Další informace na www.pedgym-kv.cz

logo
Lidická 455/40, Karlovy Vary
tel.: 354 224 711–722
info@pedgym-kv.cz
www.pedgym-kv.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 49753789

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (zaměření TV)
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 45/30 ČJ, M, TV  NE NE
   
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 70/30 ČJ, HV, M  ANO NE
   
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 71/30 ČJ, M  ANO ANO
   
Pedagogické lyceum
78-42-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
30 99/30 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 22. 11. 2019 a 11. 1. 2020. Škola připravuje budoucí pedagogy pro předškolní a mimoškolní vzdělávání, zároveň je přípravou na další studium pedagogů II. stupně ZŠ a pedagogů pro SŠ. Dále se škola věnuje vzdělávání talentovaných sportovců, kteří chtějí po ukončení aktivní sportovní činnosti pokračovat v oblasti sportu na manažerských či trenérských pozicích a učitelství tělesné výchovy s dalšími předměty. V sociálních oborech škola připravuje odborníky pro práci v sociální oblasti, kterých je vysoká potřeba na současném trhu práce. V této oblasti poskytuje škola i vyšší odborné vzdělání.nahoru