Zavřít

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Škola připravuje budoucí pedagogy pro předškolní a mimoškolní vzdělávání a zároveň je přípravou na další studium pedagogů II. stupně ZŠ a pedagogů pro SŠ. Dále se škola věnuje vzdělávání talentovaných sportovců, kteří chtějí po ukončení aktivní sportovní činnosti pokračovat v oblasti sportu na manažerských či trenérských pozicích a učitelství tělesné výchovy s dalšími předměty. V sociálním oboru škola připravuje odborníky pro práci v sociální oblasti, kterých je vysoká potřeba na současném trhu práce.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 1560 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu) 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 32 64/32 Statistika ČJ, M, TV NE NE
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 64 151/64 Statistika ČJ, HV, M ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 32 70/32 Statistika ČJ, M ANO ANO
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 32 139/32 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Vzdělávání v oblasti pedagogické má v této škole více než padesátiletou tradici. V polovině 90. let přibyly obory gymnaziální a v roce 2005 byla zařazena VOŠ.

Obory vzdělávání SPgŠ a G

  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • 78-42-M/01 Pedagogické lyceum
  • 79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

Obor vzdělávání VOŠ

  • 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Příležitosti pro absolventy

  • Studium na VŠ, příp. VOŠ – pedagogické, tělovýchovné, umělecké aj.
  • Uplatnění na trhu práce – v oblasti školství, sociální péče aj.

Informace o škole

Pro potřeby vzdělávání žáků slouží 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.). Škola disponuje dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením, k dispozici je také velký přednáškový sál. Škola má vybudovanou komplexní síť, která slouží jak k interní komunikaci ve škole, tak k externí komunikaci s rodiči a studenty. Zároveň jsou k dispozici učitelům a žákům školy oddělené Wi-Fi, které zlepšují dostupnost interní a externí komunikace mezi školou a veřejností. Škola má dostatečně saturovanou podporu pro distanční vzdělávání pomocí aplikace Office 365 – MS Teams.

Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor, což se pozitivně projevuje ve vysoké míře úspěšnosti žáků při maturitní zkoušce a u přijímacího řízení na prestižní vysoké školy.

Žáci jsou zapojeni do mezinárodní partnerské spolupráce. Nedílnou součástí výuky jsou zahraniční výjezdy žáků a studentů školy (Velká Británie, Francie, Itálie apod.), které kvalitativně podporují výuku jazyků ve škole.

Ubytování a stravování

V sousedství školy je samostatný Domov mládeže poskytující možnosti ubytování a stravování. Součástí tohoto zařízení je plavecký bazén.

Škola se v současnosti aktivně zapojuje do dotační politiky EU v rámci projektu I-KAP II, jehož cílem je podpora zlepšení přípravy pedagogických pracovníků v regionu. V roce 2017 škola realizovala komplexní rekonstrukci školního sportovního areálu, který výrazně podpoří kvalitu sportovní přípravy žáků školy. V následujících letech bude škola realizovat projekty z OP ST – konektivita a odborné učebny.

Další informace na webových stránkách školy.

logo
Lidická 455/40, Karlovy Vary
tel.: 354 224 711–22
info@pedgym-kv.cz
www.pedgym-kv.cz
Zobrazit více