Zavřít

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 20. 11. 2020 a 9. 1. 2021. Škola připravuje budoucí pedagogy pro předškolní a mimoškolní vzdělávání a zároveň je přípravou na další studium pedagogů II. stupně ZŠ a pedagogů pro SŠ. Dále se škola věnuje vzdělávání talentovaných sportovců, kteří chtějí po ukončení aktivní sportovní činnosti pokračovat v oblasti sportu na manažerských či trenérských pozicích a učitelství tělesné výchovy s dalšími předměty. V sociálních oborech škola připravuje odborníky pro práci v sociální oblasti, kterých je vysoká potřeba na současném trhu práce.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 1560 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium (zaměření TV) 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 48/30 ČJ,M,TV NE NE
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 93/60 ČJ,HV,M ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 53/30 ČJ,M ANO ANO
Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 80/30 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

  

 

Vzdělávání v oblasti pedagogické má v této škole více než padesátiletou tradici. V polovině 90. let přibyly obory gymnaziální a v roce 2005 byla zařazena VOŠ.

Obory vzdělávání SPgŠ a G

  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • 78-42-M/01 Pedagogické lyceum
  • 79-41-K/41 Gymnázium se zaměřením na tělesnou výchovu

Obor vzdělávání VOŠ

  • 75-32-N/06 Sociální pedagogika

Příležitosti pro absolventy

  • Studium na VŠ, příp. VOŠ – pedagogické, tělovýchovné, umělecké aj.
  • Uplatnění na trhu práce – v oblasti školství, sociální péče aj.

Informace o škole

Pro potřeby vzdělávání žáků slouží 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.). Škola disponuje dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením, dvěma učebnami vybavenými televizním okruhem a k dispozici je také velký přednáškový sál. Škola má vybudovanou komplexní síť, která slouží jak k interní komunikaci ve škole, tak k externí komunikaci s rodiči a studenty. Zároveň jsou k dispozici učitelům a žákům školy oddělené Wi-Fi, které zlepšují dostupnost interní a externí komunikace mezi školou a veřejností.

Na vzdělávání žáků se podílí vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor, což se pozitivně projevuje ve vysoké míře úspěšnosti žáků při maturitní zkoušce a u přijímacího řízení na prestižní vysoké školy.

Žáci jsou zapojeni do mezinárodní partnerské spolupráce. Nedílnou součástí výuky jsou zahraniční výjezdy žáků a studentů školy (Velká Británie, Francie, Itálie apod.), které kvalitativně podporují výuku jazyků ve škole.

Ubytování a stravování

V sousedství školy je samostatný Domov mládeže poskytující možnosti ubytování a stravování. Součástí tohoto zařízení je plavecký bazén.

Škola se aktivně zapojuje do dotační politiky EU. Na základě úspěšně podaného projektu v rámci Ministerstva životního prostředí provedla škola komplexní rekonstrukci pláště budovy a topného systému, což výrazně přispělo k celkovým úsporám energií, oblast financování – OP ŽP. V roce 2017 škola realizovala komplexní rekonstrukci školního sportovního areálu, který výrazně podpoří kvalitu sportovní přípravy žáků školy.

Škola realizovala projekt z OP VK s názvem E-learningová podpora TV, ve kterém připravuje interaktivní metodiku pro sportovně zaměřené školy. V předcházejících letech škola realizovala dotačně podpořené (OP VK) výjezdy učitelů a žáků do VB, SRN, Rakouska a na Maltu.

Další informace na webových stránkách školy.

logo
Lidická 455/40, Karlovy Vary
tel.: 354 224 711–22
info@pedgym-kv.cz
www.pedgym-kv.cz
Zobrazit více