Zavřít

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o.

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o.

Dny otevřených dveří

  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 54/26 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 18 000 Kč
Dálkové studium:
Obchodní akademie; Dálková 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 15 6/4 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 14 000 Kč

Podrobné informace o škole

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o.

Stabilní a úspěšná soukromá střední škola – tradice rodinné školy již 31 let v Karlových Varech – důraz na individuální přístup ke studentům – oproti většině středních škol cíleně nízký počet studentů ve třídách – vysoká úspěšnost u státních maturitních zkoušek i přijetí na vysoké školy – denní i dálkové čtyřleté studium.

Nabízíme maturitní obor OBCHODNÍ AKADEMIE a k tomu současně studium zaměření – 1) CESTOVNÍ RUCH nebo 2) PRÁVO a FINANCE. Obor OBCHODNÍ AKADEMIE poskytuje úplné ekonomické vzdělání, Zaměření dle výběru se studuje současně s oborem po celé čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou. Podrobné informace k zaměření – viz web školy.

Informace o škole

Studenti u nás získávají kromě všeobecných vědomostí zejména odborné znalosti a dovednosti ekonomického charakteru, zaměřené na ekonomiku, marketing, management, účetnictví (včetně získání certifikátu k účetnímu programu POHODA), daňovou problematiku, bankovnictví, pojišťovnictví, daňové audity, efektivní komunikaci, cestovní ruch, právo atd.

Velký důraz klademe na výuku několika cizích jazyků a informačních technologií – výuka zajištěna v malých skupinkách.

Výuka je propojena se semináři a přednáškami erudovaných odborníků, součástí výuky je taktéž seznámení se s fungováním ekonomických a právních subjektů, dále institucí spjatých s cestovním ruchem a to ve firemním prostředí formou exkurzí, ve 3. ročníku student absolvuje praxi přímo na pracovišti v soukromé či státní sféře dle vlastního výběru.

Studium zaměření CESTOVNÍ RUCH či PRÁVO A FINANCE současně s ekonomickým oborem je předpokladem pro rozsáhlé uplatnění našich studentů na trhu práce.

30LETÁ TRADICE ŠKOLY RODINNÉHO TYPU je založena na individuálním přístupu ke studentům při zachování náročnosti vzdělávání, který zajišťuje kvalifikovaný a zkušený tým profesorů – cíleně nízký počet studentů ve třídách, tj. otevíráme dvě třídy po 15–20 studentech, výuka v malých skupinkách cizích jazyků, vybraných odborných předmětů – konzultační hodiny ve všech předmětech – vhodné podmínky i pro handicapované studenty. Vytváříme vhodné podmínky i pro studium nadaných sportovců.

Moderní vybavení učeben – internetové připojení v celé budově školy neomezeně – interaktivní tabule, sympodium, dataprojektory, počítače – úzká propojenost teorie s praxí – semináře zejména finančních, ekonomických a právních subjektů – získání certifikace k účetnímu programu – IT certifikace ECDL – odborné exkurze – poznávací zahraniční zájezdy – kurzy v tuzemsku s odborným i sportovním zaměřením – adaptační kurzy pro 1. ročníky.

Dobrá dostupnost MHD. Zajištění stravování i ubytování v Domově mládeže K. Vary v blízkosti školy (500 m).

Uplatnění

Výhodou našich absolventů je široká možnost uplatnění se na trhu práce ve státní i soukromé sféře, umocněná rozšířeným vzděláváním v podobě zaměření. Ekonomické vzdělání lze uplatnit takřka ve všech sférách, ať již samostatně či v kombinaci s dalšími obory. Naši absolventi se uplatní zejména v bankách, pojišťovnách, institucích veřejné správy (magistráty města, obecní a krajské úřady, ministerstva, finanční úřady, správa sociálního zabezpečení atd.), v cestovních agenturách a reklamních agenturách, hotelovém managementu, kulturních a sociálních institucích, ale i v perspektivních odvětvích jako je energetika, doprava a další. Kvalitní příprava na vlastní soukromé podnikání.

Máme úspěšné absolventy vysokých škol, a to nejen VŠ ekonomické, ale i právní, veřejnosprávní, cestovního ruchu, hotelové, sociální, pedagogické a další humanitní obory.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky dle školského zákona.

Školné

Denní studium: 9 000 Kč za pololetí nebo 1 800 Kč x 5 měs., finanční zvýhodnění pro sourozence

Dálkové studium: 7 000 Kč za pololetí nebo 1 400 Kč x 5 měs.

Navštivte naši školu kdykoli po telefonické domluvě, možný živý vstup do výuky.

logo
nám. V. Řezáče 136/5, Karlovy Vary
tel.: 774 858 338, 777 164 231
info@soapodnikatel.cz
www.soapodnikatel.cz
Zobrazit více