Zavřít

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

2. 12. 2023 od 9:00 do 11:00 hod. a 30. 1. 2024 od 16:00 do 18:00 hod.
Zobrazit více

Doplňující informace

Ubytování lze zajistit v Domově mládeže, Lidická 590/38, Karlovy Vary.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 134/32 Statistika ČJ, M NE NE
Cestovní ruch 65-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 60 193/64 Statistika ČJ, M NE NE

Podrobné informace o škole

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace

Škola patří k nejstarším obchodním akademiím v českých zemích s tradicí od roku 1937. Nabízíme výuku v těchto oborech:

  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • 65-42-M/02 Cestovní ruch
  • 65-43-N/01 Cestovní ruch (vyšší odborná škola)

Informace o škole

Ve vzdělávací soustavě Karlovarského kraje je škola jedinečná svým zaměřením na výuku jazyků, ekonomické předměty a cestovní ruch. Tak jak se měnila česká společnost, tak také škola byla schopna reagovat na měnící se trendy ve vzdělávání. Obor cestovní ruch se od roku 1996 studuje na VOŠ. Také střední škola získala od roku 2009 možnost vzdělávat ve studijním oboru cestovní ruch. Po dokončení finální oborové profilace se škola stala komplexně ucelenou vzdělávací institucí Karlovarského kraje. Jak střední odborná škola, tak vyšší odborná škola mají velmi dobré jméno a svým významem přesahují západočeský region. Absolventi obchodní akademie najdou uplatnění v bankovním sektoru, účetních firmách, obchodě a práci asistentů/asistentek. Většina našich absolventů úspěšně pokračuje ve studiu na vysokých školách, především ekonomického a právního zaměření. Žáci, kteří ukončí obor cestovní ruch, se uplatňují především v této oblasti – cestovní kanceláře, hotely či úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách se zaměřením na jazyky v komerční praxi a na školách specializujících se na cestovní ruch. Tento obor je posílen o hodinovou dotaci cizích jazyků, kterými jsou němčina, angličtina, francouzština, španělština a ruština. Všechny naše učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Během studia mohou žáci skládat státní zkoušky z psaní na klávesnici a obchodní korespondence, složit státní jazykovou zkoušku z anglického, německého a ruského jazyka nebo získat certifikát ECDL – celoevropsky rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností.

Škola je zapojena do celé řady projektů ať již na národní nebo mezinárodní úrovni. K nejdůležitějším patří Erasmus+, Šablony, I-KAP II (podpora podnikavosti a kreativity, podpora praktických dovedností v účetnictví, podpora matematických dovedností).

Žáci školy se také mohou aktivně zapojit do dalších četných aktivit, jako jsou zahraniční lyžařské kurzy a poznávací zájezdy, projektové dny, praxe a stáže v tuzemsku i v zahraničí apod.

Podrobnější informace získáte na webových stránkách školy nebo vám je rádi osobně poskytneme při návštěvě naší školy.

logo
Bezručova 1312/17, Karlovy Vary
tel.: 354 224 151
bartos@oakv.cz
www.oakv.cz
Zobrazit více