Zavřít

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Doplňující informace

Škola je moderně vybavena pro teoretickou výuku i odborný výcvik. Má vlastní autoškolu a svářecí školu. Žáci mohou absolvovat kurzy – Carving, barmanský kurz, ovládání vysokozdvižného vozíku. Vlastníme Domov mládeže a sportovní halu. Spolupracujeme s řadou firem. Pracovní stáže probíhají i v zahraničí v rámci projektu Erasmus. Jsme certifikovanou školou IES.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 840 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 45/45 Statistika ČJ, M NE ANO
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 22/22 Statistika ČJ, M ANO NE
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 16/16 Statistika ČJ, M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 26/26 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 24 15/15 Statistika ANO NE
Karosář 23-55-H/02 Výuční list 3 roky 24 12/12 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 24 11/11 Statistika ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list 3 roky 48 37/37 Statistika ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 24 19/19 Statistika ANO NE
Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01 Výuční list 3 roky 12 5/5 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 27/27 Statistika ANO NE
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 7/7 Statistika TZ ANO NE
Opravářské práce 41-55-E/01 Výuční list 3 roky 14 5/5 Statistika ANO NE
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list 3 roky 14 4/4 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 34/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list 1 rok 15 1/1 Statistika ANO NE
Karosář; VYU 23-55-H/02 Výuční list 1 rok 15 10/10 Statistika ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel; VYU 23-68-H/01 Výuční list 1 rok 15 5/5 Statistika ANO NE
Umělecký kovář a zámečník, pasíř; VYU 82-51-H/01 Výuční list 1 rok 15 2/2 Statistika TZ ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

SŠDOS Moravský Krumlov je řazena mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce v našem regionu. Představuje dlouholetou tradici odborného školství. Neustále modernizuje technické vybavení a prostory školy i dílen odborného výcviku.

Zájemci o studium se na této prestižní škole mohou vzdělávat ve čtyřletých maturitních oborech – Autotronik, Ekonomika a podnikání, Sociální činnost a Technické lyceum. Dále nabízí vzdělávání v tříletých učebních oborech – Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Podkovář a zemědělský kovář, Kuchař-číšník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou nabízeny dva obory, a to Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce. Pro absolventy učebních oborů je určeno dvouleté nástavbové studium – obor Podnikání, které je zakončeno maturitní zkouškou a pro absolventy učebních i maturitních oborů pak jednoleté zkrácené studium – obor Karosář a Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením profesionální řidič, Strojní mechanik a Umělecký kovář a zámečník, pasíř. V neposlední řadě se škola podílí i na rozšiřujícím vzdělávání dospělých.

Výuka probíhá v Moravském Krumlově a na odloučeném pracovišti v Polánce.

Kvalita výuky je zabezpečena vynikajícím technickým zázemím. Teoretické vyučování zajišťují jednak učebny s moderním počítačovým vybavením (včetně 3D tiskárny, plotru a robotů), tablety či interaktivními tabulemi a dataprojektory, ale i jazykové a fyzikální laboratoře. Odborný výcvik je soustředěn do skvěle vybavených, nově zrekonstruovaných dílen odborného výcviku. Zmíněnou kvalitu výuky umocňuje využití podpory e-learningu. Škola rovněž spolupracuje s několika firmami, u kterých mohou žáci získat nejen odbornou praxi, ale i stipendium. Další pozornost je věnována zahraničním odborným stážím (Erasmus+), odborným exkurzím, kulturně poznávacím zájezdům jak tuzemským, tak zahraničním, sportovním aktivitám, lyžařským, vodáckým a turistickým kurzům.

V rámci výuky některých oborů se uskutečňuje i příprava na řidičské zkoušky skupiny B, C, T, svářečské zkoušky, kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku, státní zkoušky ze psaní na počítači. Každoročně je pořádán barmanský kurz a kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny.

Žáci se zúčastňují různých odborných soutěží, ve kterých se umisťují na předních příčkách a získávají tak cenné zkušenosti.

Přespolním studentům je nabízeno také ubytování na Domově mládeže, kde je zároveň zajištěno celodenní stravování. Všichni naši studenti mohou využívat poledního stravování, přičemž si vybírají ze dvou hlavních chodů.

Součástí naší instituce je sportovní hala a posilovna, které neslouží pouze k výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.

Komunikace s rodiči i žáky je podpořena řadou technických opatření, a sice internetovou žákovskou knížkou, vstupním systémem a sms operátorem.

Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce a při přijímání na vysoké školy, a to také díky tomu, že je škola zapojena do řady programů a projektů.

Významné je také to, že je škola mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). Získala rating „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků“. Absolventi mohou získat certifikát v anglickém i českém jazyce jako doplněk k maturitnímu vysvědčení či výučnímu listu, což je zvýhodňuje před ostatními uchazeči o práci či při přijímání na VŠ. Je zde také zaveden systém managementu kvality v oboru správa a řízení managementu školy, vzdělávání a souvisejících služeb. Od 1. 12. 2011 je naše instituce držitelem certifikátu ISO 9001:2009.

Škola pořádá několikrát za rok Den otevřených dveří, ale prohlídka areálu je po předchozí domluvě možná kdykoli. Do repertoáru školních akcí jsme také zařadili i Burzu povolání, kde studenti mohou sbírat inspiraci pro své budoucí uplatnění.

logologologologo
nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 243
reditel@ssmk.eu
www.ssmk.eu
Zobrazit více