Zavřít

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: prohlídka školy individuálně kdykoli po domluvě. Škola má vlastní autoškolu a svářecí školu. Možnost absolvování kurzů – Carving, barmanský kurz, ovládání vysokozdvižného vozíku. Ubytování ve vlastním Domově mládeže. Spolupracujeme s řadou firem. Pracovní stáže probíhají i v zahraničí v rámci projektu Erasmus. Jsme certifikovanou školou IES.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 1800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 45 25/25 ČJ,M NE ANO
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 15/15 ČJ,M ANO ANO
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 3/3 ČJ,M NE ANO
Autotronik 39-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 11/11 ČJ,M ANO NE
Karosář 23-55-H/02 Výuční list3 roky 24 9/9 ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 24 9/9 ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Výuční list3 roky 48 35/35 ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 16/16 ANO NE
Podkovář a zemědělský kovář 41-54-H/01 Výuční list3 roky 12 6/6 ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 24/24 ANO NE
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Výuční list3 roky 12 6/6 TZ ANO NE
Opravářské práce 41-55-E/01 Výuční list3 roky 14 2/2 ANO NE
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Výuční list3 roky 14 7/7 ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 19/19 ČJ,M NE ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list1 rok 15 6/6 ANO NE
Karosář; VYU 23-55-H/02 Výuční list1 rok 15 4/4 ANO NE
Mechanik opravář motorových vozidel; VYU 23-68-H/01 Výuční list1 rok 15 0/0 ANO NE
Umělecký kovář a zámečník, pasíř; VYU 82-51-H/01 Výuční list1 rok 15 0/0 ANO NE
Ekonomika a podnikání; MAT 63-41-M/01 Maturitní zkouška2 roky 15 1/1 NE ANO
Autotronik; MAT 39-41-L/01 Maturitní zkouška2 roky 15 0/0 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

SŠDOS Moravský Krumlov je neodmyslitelně zařazena mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce v daném regionu. Představuje nejen dlouholetou tradici odborného školství, ale zároveň pružně reaguje na vývoje tendence, díky kterým disponuje moderním technickým vybavením jak v prostorách školy, tak v dílnách odborného výcviku.

Zájemci o studium na této prestižní škole se mohou vzdělávat ve čtyřletých maturitních oborech – Autotronik, Ekonomika a podnikání, Sociální činnost a Technické lyceum. Dále nabízíme vzdělávání v tříletých učebních oborech – Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Podkovář a zemědělský kovář, Kuchař-číšník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou nabízeny dva obory, a to Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce. Pro absolventy učebních oborů je určeno dvouleté nástavbové studium – obor Podnikání, pro absolventy maturitních oborů dvouleté zkrácené studium – obor Ekonomika a podnikání, Autotronik a pro absolventy učebních i maturitních oborů pak jednoleté zkrácené studium – obor Karosář a Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením profesionální řidič, Strojní mechanik a Umělecký kovář a zámečník, pasíř. V neposlední řadě se škola podílí i na rozšiřujícím vzdělávání dospělých.

Výuka probíhá v Moravském Krumlově a v odloučeném pracovišti v Polánce.

Kvalita výuky je zabezpečena vynikajícím technickým zázemím. Teoretické vyučování zajišťují jednak učebny s moderním počítačovým vybavením (včetně 3D tiskárny, plotru a robotů), tablety či interaktivními tabulemi a dataprojektory, jednak jazykové a fyzikální laboratoře. Odborný výcvik je soustředěn do skvěle vybavených, nově zrekonstruovaných, dílen odborného výcviku. Zmíněnou kvalitu výuky umocňuje využití podpory e-learningu. Škola rovněž spolupracuje s několika firmami, u kterých mohou žáci získat nejen odbornou praxi, ale i stipendium. Další pozornost je věnována zahraničním odborným stážím (Erasmus+), odborným exkurzím, kulturně poznávacím zájezdům jak tuzemským, tak zahraničním, sportovním aktivitám, lyžařským, vodáckým a turistickým kurzům.

V rámci výuky některých oborů se uskutečňuje i příprava na řidičské zkoušky skupiny B, C, T, svářečské zkoušky, kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku, státní zkoušky ze psaní na počítači. Každoročně je pořádán barmanský kurz a kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny.

Žáci se zúčastňují různých odborných soutěží, ve kterých se umisťují na předních příčkách a získávají cenné zkušenosti.

Přespolním studentům je nabízeno také ubytování v Domově mládeže, kde je zároveň zajištěno celodenní stravování. Všichni naši studenti mohou využívat poledního stravováni, přičemž se vybírají ze dvou hlavních chodů.

Součástí naší instituce je sportovní hala a posilovna, které neslouží pouze k výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.

Komunikace s rodiči i žáky je podpořena řadou technických opatření, a sice internetovou žákovskou knížkou, vstupním systémem, sms operátorem.

Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce a při přijímání na vysoké školy, a to také díky tomu, že je škola zapojena do řady programů a projektů.

Významné je také to, že je škola mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). Získala rating „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků“. Absolventi mohou získat certifikát v anglickém i českém jazyce jako doplněk k maturitnímu vysvědčení či výučnímu listu, což je zvýhodňuje před ostatními uchazeči o práci či při přijímání na VŠ. Je zde také zaveden systém managementu kvality v oboru správa a řízení managementu školy, vzdělávání a souvisejících služeb. Od 1. 12. 2011 je naše instituce držitelem certifikátu ISO 9001:2009.

Škola pořádá několikrát za rok Den otevřených dveří, ale prohlídka areálu je po předchozí domluvě možná kdykoli. Do repertoáru školních akcí jsme také zařadili i Burzu povolání, kde studenti mohou sbírat inspiraci pro své budoucí uplatnění.

logologologologo
nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 243
reditel@ssmk.eu
www.ssmk.eu
Zobrazit více