Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Poštovní adresa: nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
Ředitel: Ing. Jiří Psota  Telefon: 739 570 617
Kontakt: Mgr. Iveta Kováříková  Telefon: 515 322 238
Email: reditel@ssmk.eu
WWW: www.ssmk.eu
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1000 Kč/měs
Stravování: 1800 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00055166
REDIZO: 600015793

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

SŠDOS Moravský Krumlov patří k nejvýznamnějším vzdělávacím institucím v daném regionu. Spojuje v sobě dlouholetou tradici odborného školství s moderním technickým vybavením prostor školy a dílen odborného výcviku.

Škola nabízí vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech – Autotronik, Ekonomika a podnikání a Technické lyceum, v tříletých učebních oborech – Strojní mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Mechanik opravář motorových vozidel, Truhlář, Podkovář a zemědělský kovář, Kuchař-číšník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce. Pro absolventy učebních oborů nabízíme dvouleté nástavbové studium – obor Podnikání, pro absolventy maturitních oborů dvouleté zkrácené studium – obor Ekonomika a podnikání, Autotronik a pro absolventy učebních i maturitních oborů nabízíme jednoleté zkrácené studium – obor Karosář a Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením profesionální řidič. V neposlední řadě se škola podílí i na dalším vzdělávání dospělých.

Výuka probíhá v Moravském Krumlově a v odloučeném pracovišti v Polánce.

Kvalitu výuky zajišťuje velmi dobré technické vybavení jak učeben teoretického vyučování (moderní počítačové vybavení včetně 3D tiskárny a robotů, tablety, interaktivní tabule, dataprojektory, jazykové a fyzikální laboratoře), tak nově zrekonstruovaných dílen odborného výcviku. Výuka probíhá s podporou e-learningu. Škola spolupracuje s několika firmami, u kterých mohou žáci získat nejen odbornou praxi, ale i stipendium. Pozornost je věnována zahraničním odborným stážím (Erasmus+), odborným exkurzím, kulturně poznávacím zájezdům jak tuzemským, tak zahraničním, sportovním aktivitám, lyžařským, vodáckým a turistickým kurzům.

V rámci výuky některých oborů je příprava na řidičské zkoušky skupiny B, C, T, svářečské zkoušky, kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku, státní zkoušky ze psaní na počítači. Každoročně je pořádán barmanský kurz a kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny.

Žáci se zúčastňují různých odborných soutěží, ve kterých zaujímají přední místa.

Škola také nabízí ubytování v Domově mládeže a zajišťuje celodenní stravování, přičemž je možno vybírat si ze dvou hlavních jídel.

Součástí naší instituce je sportovní hala a posilovna, které neslouží pouze k výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.

Komunikace s rodiči je podpořena řadou technických opatření – internetovou žákovskou knížkou, vstupním systémem, sms operátorem.

Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce a při přijímání na vysoké školy, a to také díky tomu, že je škola zapojena do řady programů a projektů.

Významné je také to, že je škola mezinárodně certifikovaná International Education Society, London (IES). Získala rating „Spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků“. Absolventi mohou získat certifikát v anglickém i českém jazyce jako doplněk k maturitnímu vysvědčení či výučnímu listu, což je zvýhodňuje před ostatními uchazeči o práci či při přijímání na VŠ. Je zde také zaveden systém managementu kvality v oboru správa a řízení managementu školy, vzdělávání a souvisejících služeb. Od 1. 12. 2011 je naše instituce držitelem certifikátu ISO 9001:2009.

Škola pořádá několikrát za rok Den otevřených dveří, ale prohlídka areálu je po předchozí domluvě možná kdykoliv.

logo logo logo
nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 243
reditel@ssmk.eu
www.ssmk.eu
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107870941

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
45 34/30 ČJ, M  NE ANO
   
Technické lyceum
78-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 12/12 ČJ, M  NE NE
   
Autotronik
39-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 6/6 ČJ, M  ANO NE
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
24 8/8   ANO NE
   
Karosář
23-55-H/02
Výuční list
3 roky
24 11/11   ANO NE
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 10/10   ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
48 23/23   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 17/17   ANO NE
   
Podkovář a zemědělský kovář
41-54-H/01
Výuční list
3 roky
12 6/6   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 27/27   ANO NE
   
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
12 8/8 TZ  ANO NE
   
Opravářské práce
41-55-E/01
Výuční list
3 roky
14 5/5   ANO NE
   
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 4/4   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 29/29 ČJ, M  NE ANO
   
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU
23-51-H/01
Výuční list
1 rok
15      ANO NE
   
Karosář; VYU
23-55-H/02
Výuční list
1 rok
15 6/6   ANO NE
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Profesionální řidič); VYU
23-68-H/01
Výuční list
1 rok
15 4/4   ANO NE
   
Umělecký kovář a zámečník, pasíř; VYU
82-51-H/01
Výuční list
1 rok
15      ANO NE
   
Mechanizace a služby; MAT
41-45-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
15      ANO NE
   
Ekonomika a podnikání; MAT
63-41-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
15      NE ANO
   
Autotronik; MAT
39-41-L/01
Maturitní zkouška
2 roky
15 1/1   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 30. 11. 2019 a individuálně kdykoli po domluvě. Škola má vlastní Domov mládeže, vlastní autoškolu, svářecí školu. Možnost absolvování kurzů – carving, barmanský kurz, ovládání VZ vozíku. Spolupracujeme s řadou firem. Pracovní stáže probíhají i v zahraničí v rámci projektu Erasmus. Jsme certifikovanou školou IES.nahoru