Zavřít

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Nabízíme čtyřletý studijní obor gymnázia a šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a robotiky, ve kterém vyučujeme alternativním blokovým způsobem. Úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ je stabilně mezi 95 a 100 % i díky volitelným předmětům (přednášejí i odborníci JE Dukovany). S finanční podporou MěÚ umožňujeme s úsporou až 10 000 Kč přípravu a složení mezinárodně uznávané zkoušky FCE z angličtiny u nás pod vedením pracovníků British Council, spolupracujeme se zahraničními lektory, realizujeme projekty zaměřené na zkvalitňování výuky všech předmětů. Se studenty pracujeme individuálně, o čemž svědčí jejich výsledky v soutěžích – první místo v celorepublikové soutěži SOČ i České hlavičky.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ, RJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 840 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška 6 let 30 40/30 Statistika ČJ, M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška 4 roky 30 55/30 Statistika ČJ, M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Nabízíme čtyřletý studijní obor a šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky včetně robotiky a 3D tisku, vytváříme podmínky pro úspěšné uplatnění našich absolventů v přijímacím řízení na VŠ kvalitní výukou přírodovědných a humanitních předmětů i prostřednictvím volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia, v jejichž rámci přednášejí i odborníci Jaderné elektrárny Dukovany. Výuka je přizpůsobena individuálním potřebám žáků, o čemž svědčí jejich postupy do krajských i celostátních kol olympiád a soutěží – získali jsme první místo v republikovém kole SOČ i soutěže České hlavičky – i vysoká úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na vysokých školách, která se pravidelně blíží 100 %. Výuku online zvládáme na vysoké úrovni.

Jsme partnerskou školou MUNI, MENDELU a VUT Brno. Úzce spolupracujeme i se skupinou ČEZ, ve spolupráci s ní nabízíme studentům semináře zaměřené právě i na energetiku. Jsme zapojeni do projektu eTwinning, spolupracujeme s Domem s pečovatelskou službou, kde rozvíjíme sociální a komunikační kompetence žáků.

Z cizích jazyků nabízíme angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu a latinu, navazujeme kontakty se zahraničními školami v Rakousku, Slovensku i dalších zemích. Umožňujeme našim studentům přípravu ke složení mezinárodní zkoušky FCE (nově FIRST) z anglického jazyka u nás ve škole, výuku zajišťují odborníci Cambridge P.A.R.K., s dotací MěÚ v Mor. Krumlově lze přitom dosáhnout úspory až 9 550 Kč. Zlepšujeme prostředí ve škole čerpáním prostředků EU. Umožňujeme studentům pracovat se zahraničními lektory, které získáváme díky programu Erasmus, Edison a Fulbright, ve školním roce 2019/2020 u nás působila lektorka z USA, pořádáme pravidelně výukové kurzy ve Velké Británii, jezdíme do Rakouska, Německa, Itálie, … Získali jsme první certifikáty v rámci projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE.

Nabízíme lyžařské zájezdy do Rakouska či Itálie, organizujeme lyžařské kurzy, kurzy sportovně-turistické, environmentální, taneční, zájezdy do divadel a exkurze. Nabízíme zájmovou činnost v divadelním kroužku, pěveckém sboru, sportovním, ekologickém i novinářském klubu. Studenty chápeme jako partnery, o čemž svědčí činnost studentského parlamentu. Ve škole vytváříme přátelské klima, důraz klademe na prevenci sociálně-patologických jevů. Oblibě se těší každoroční společenské akce školy – zejména ples, studentská akademie a divadelní představení studentského ochotnického divadelního spolku EĎAS.

Stravování i ubytování v případě zájmu zajišťujeme.

logologologo
Smetanova 168, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 234, 725 441 180
info@mkgym.cz
www.mkgym.cz
Zobrazit více