Zavřít

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 28. 11. 2020 a 19. 1. 2021. Nabízíme čtyřletý studijní obor gymnázia a šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky, volitelné předměty v posledních 2 roč. přednášejí i odborníci z JE Dukovany. Absolventi jsou stabilně nadprůměrně úspěšní v přijímacím řízení na VŠ (92–95 %). S finanční podporou MěÚ umožňujeme přípravu a složení mezinárodně uznávané zkoušky FCE z angličtiny u nás pod vedením pracovníků British Council s úsporou až 10 000 Kč. Škola je moderně vybavena, spolupracujeme se zahraničními lektory. Realizujeme projekty OP VK, financované EU, zaměřené na zkvalitňování výuky přírodovědných i společenskovědních předmětů.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ7 79-41-K/61 Maturitní zkouška6 let 30 22/19 ČJ,M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 37/30 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Nabízíme čtyřletý studijní obor a šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky, na jejichž výuku klademe důraz, protože jejich znalost je důležitá pro všechny naše absolventy při uplatnění na trhu práce, vytváříme podmínky pro úspěšné uplatnění našich absolventů v přijímacím řízení na VŠ kvalitní výukou přírodovědných a humanitních předmětů i prostřednictvím volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia, v jejichž rámci přednášejí i odborníci JE Dukovany. Výuka je přizpůsobena individuálním potřebám žáků, o čemž svědčí jejich postupy do krajských i celostátních kol olympiád a soutěží – získali jsme první místo v republikovém kole SOČ i soutěže České hlavičky – i vysoká úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na vysokých školách, v loňském školním roce jich uspělo 94 %.

Jsme partnerskou školou MUNI, MENDELU a VUT Brno. Úzce spolupracujeme i se skupinou ČEZ, ve spolupráci s ní nabízíme studentům semináře zaměřené právě i na energetiku, následné studium umožní zájemcům uplatnění v zajímavých pozicích v JE Dukovany či skupině ČEZ. Jsme zapojeni do projektu eTwinning, naší partnerskou školou je slovenské Gymnázium L. Novomeského v Senici. Spolupracujeme s Domem s pečovatelskou službou, kde rozvíjíme sociální a komunikační kompetence žáků.

Z cizích jazyků nabízíme angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu a latinu, navazujeme kontakty se zahraničními školami v Rakousku, na Slovensku i dalších zemích. Umožňujeme našim studentům přípravu ke složení mezinárodní zkoušky FCE (nově FIRST) z anglického jazyka u nás ve škole, výuku zajišťují odborníci Cambridge P.A.R.K. nebo British Council, s dotací MěÚ v Mor. Krumlově lze přitom dosáhnout úspory až 9 550 Kč. Zlepšujeme prostředí ve škole čerpáním prostředků EU. Vyčerpali jsme už 11 milionů na zlepšení podmínek pro výuku.

Umožňujeme studentům pracovat se zahraničními lektory, které získáváme díky programu Erasmus, EDISON a FULBRIGHT, ve školním roce 2019/2020 u nás působí lektorka z USA, pořádáme pravidelně výukové kurzy ve Velké Británii, jezdíme do Rakouska, Německa, … Naši studenti se aktivně zapojují i do projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu DofE.

Nabízíme lyžařské zájezdy do Rakouska či Itálie, organizujeme lyžařské kurzy, kurzy sportovně turistické, environmentální, taneční, zájezdy do divadel a exkurze. Nabízíme zájmovou činnost v divadelním kroužku, pěveckém sboru, sportovním, ekologickém i novinářském klubu. Studenty chápeme jako partnery, o čemž svědčí činnost studentského parlamentu. Ve škole vytváříme přátelské klima, důraz klademe na prevenci sociálně-patologických jevů. Oblibě se těší každoroční společenské akce školy – zejména ples, studentská akademie a divadelní představení studentského ochotnického divadelního spolku EĎAS.

Stravování i ubytování v případě zájmu zajišťujeme.

logologologo
Smetanova 168, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 234, 725 441 180
gmk@mboxzn.cz
www.mkgym.cz
Zobrazit více