Zavřít

Střední škola obchodní

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 9. 12. 2020, 14. 1. 2021 a 26. 1. 2021 vždy od 13:00 do 18:00 hod. s možností zhlédnout výuku a za účasti zástupců firem (potencionálních zaměstnavatelů, kde žáci vykonávají odbornou praxi).
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 730 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Obchodník 66-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 60 228/60 CJ,ČJ,M ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky 90 122/75 PO ANO NE
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list3 roky 30 25/15 PO ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 60 120/60 CJ,ČJ,M ANO NE
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 25/18 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola obchodní

Střední škola obchodní je škola s dlouholetou tradicí, zaměřená na přípravu pracovníků obchodu. Výhodná poloha v centru Prahy u stanice metra Nám. Míru umožňuje dojíždění i ze vzdálenějších oblastí. Škola je moderně vybavena pro teoretické i praktické vyučování. Stravování zajišťuje školní jídelna. Žáci se nepodílí na úhradě nákladů spojených se vzděláváním.

Škola poskytuje dva stupně vzdělání

Velmi atraktivní pro žáky základních škol je čtyřletý obor Obchodník poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Na konci 2. ročníku si žák zvolí zaměření: Manažer obchodu, Specialista zahraničního obchodu a Specialista marketingu. Žáci absolvují v rámci své přípravy na budoucí povolání teoretickou výuku ve škole a praktickou přípravu v obchodních firmách. Absolventi se uplatní v obchodně podnikatelské činnosti jako obchodní zástupce, obchodní referent, zbožíznalec, vedoucí prodejny i jako samostatný podnikatel. Možnost uplatnění nalezne i v ekonomické sféře jako referent marketingu, bankovní a pojišťovací asistent. Absolventi jsou také dobře připraveni ke studiu na VŠ, zejména ekonomického směru.

Střední vzdělání s výučním listem může žák, po ukončení devítileté školní docházky, získat v oboru Prodavač a v oboru Operátor skladování. Školní vzdělávací program oboru Prodavač žáky připravuje v zaměření na specializace: specialista prodeje elektrotechnického zboží a specialista prodeje. Pro výuku teoretických předmětů je škola vybavena odbornými učebnami s audiovizuální technikou, zejména pro výuku cizích jazyků, odborných předmětů, informační a komunikační technologie, techniku administrativy a účetnictví. Odborný výcvik je zajištěn zkušenými učiteli odborného výcviku v moderně vybavených učebnách, které jsou součástí obchodních firem. Škola má v oblasti praktického vyučování velmi dobrou spolupráci se soukromými podnikateli i s velkými obchodními společnostmi, které si participací na odborné přípravě často připravují své budoucí pracovníky. Absolventi tříletého oboru mohou dále pokračovat denní nebo dálkovou formou v nástavbovém studiu oboru Podnikání, zakončeném maturitní zkouškou. Po maturitní zkoušce se absolventi dobře uplatňují na trhu práce, někteří z nich si zvyšují odbornost na vyšších odborných a vysokých školách.

logo
Belgická 250/29, Praha 2
tel.: 222 518 478
sekretariat@ssob.cz
www.ssob.cz
Zobrazit více