Zavřít

Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace

Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

10. 11. 2023 13:00–18:00 hod., 11. 11. 2023 9:00–13:00 hod. a 11. 1. 2024 13:00–18:00 hod.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 28/25 Statistika ČJ, M ANO NE
Stavebnictví 36-47-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 29/20 Statistika ČJ, M ANO NE
Agropodnikání 41-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 30/25 Statistika ČJ, M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 9/6 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 30 21/14 Statistika ANO NE
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list 3 roky 24 24/12 Statistika ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 36 31/17 Statistika ANO NE
Zedník 36-67-H/01 Výuční list 3 roky 12 6/6 Statistika ANO NE
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 Výuční list 3 roky 10 3/3 Statistika ANO NE
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list 3 roky 30 13/12 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 26/25 Statistika ČJ, M NE ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list 1 rok 10 0/0 Statistika ANO NE
Obráběč kovů; VYU 23-56-H/01 Výuční list 1 rok 10 0/0 Statistika ANO NE
Instalatér; VYU 36-52-H/01 Výuční list 1 rok 10 0/0 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace

Jsme tradičním poskytovatelem vzdělání v technických a řemeslných oborech stavebních, strojírenských a v oboru agropodnikání. V naší nabídce naleznete obory ukončené maturitní zkouškou i celou řadu učebních oborů. Klademe velký důraz na propojení teoretické výuky s praxí a na spolupráci se zaměstnavateli. Po absolventech naší školy je dlouhodobě vysoká poptávka, která jim zajišťuje stabilní pozici na trhu práce.

Naším hlavním vzdělávacím cílem je příprava žáků na praxi a budoucí profesní život. Studenti maturitních oborů absolvují praktickou přípravu jednou za 14 dní a souvislou 14denní praxi na konci druhého a třetího ročníku. Žákům učebních oborů se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. Při zajištění odborné přípravy našich žáků úzce spolupracujeme s regionálními firmami.

V reakci na požadavky zaměstnavatelů jsme otevřeli nové specializace našich maturitních oborů. Žáci maturitního oboru Stavebnictví mají možnost dvou volitelných zaměření svého studia, a to buď na design nebo na pasivní domy. Studenti oboru Strojírenství se mohou specializovat na automatizaci a roboty nebo na CNC technologie obrábění, řezání a tváření materiálu. Maturitní obor Agropodnikání se svým vzdělávacím programem specializuje na ekologické zemědělství.

Škola disponuje interaktivními učebnami pro teoretickou výuku a počítačovými učebnami s nejmodernějšími ICT technologiemi. Pro žáky je atraktivní výuka modelování v programech ArchiCAD a SolidWorks s využitím 3D tiskárny a 3D skeneru a programování CNC strojů v programu SolidCAM.

Pro praktickou výuku našich oborů máme nadstandardní technické vybavení. Jsme jediná škola v ČR, která vlastní nejmodernější technologie pro zpracování materiálů – zařízení pro řezání laserem, řezání vodním paprskem a ohraňovací lis. Výstavbou dílenské víceúčelové haly jsme reagovali na poptávku strojírenských firem v regionu po odborných zaměstnancích ovládajících moderní technologie zpracování plechu. Z tohoto důvodu nabízíme žákům nové zaměření oboru Obráběč kovů se specializací na programování a obsluhu CNC strojů a robotických pracovišť. K dalšímu technickému vybavení školy patří CNC soustruhy, frézky, 3D skenery, 3D tiskárny, 3D brýle, virtuální svářečky, robot pro výuku automatizace a robotizace, gravírovací laser, simulátor výrobní linky pro výuku automatizace a další.

Provozujeme svářečskou školu, která je akreditována také pro firemní výuku a rekvalifikace pracovníků. Kvalitu a zručnost našich studentů odráží úspěchy na tuzemských i mezinárodních soutěžích.

Žáci naší školy se mohou stravovat v nové školní jídelně, která se nachází v areálu školy. K nákupu dopoledních svačin mohou žáci využít bohatou nabídku školního bufetu. Ke studijním a volnočasovým aktivitám je žákům k dispozici školní knihovna. Pro sportovní vyžití máme hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a posilovnu.

V současné době probíhá na škole pětiletý projekt TAG (Technology Across Generations), v jehož rámci nabízíme bohaté možnosti tuzemských i zahraničních exkurzí a stáží, které jsou další možností, jak propojit teoretickou výuku s praxí. Nabízíme rozšířenou výuku odborné angličtiny.

Proč studovat u nás?

 • Výborné uplatnění absolventů na trhu práce
 • Důraz na propojení teorie s praxí
 • Nadstandardní technické vybavení
 • Bohatá nabídka odborných exkurzí a stáží
 • Rozšířená výuka odborné angličtiny
 • Oborové benefity
 • Po získání výučního listu možnost pokračovat studiem maturitního oboru Podnikání
 • Možnost získání dalšího výučního listu po roce studia

„Technické vzdělání má budoucnost a my jsme připraveni vám ho poskytnout.“

logo
Sochorova 552/15, Vyškov
tel.: 517 348 866
info@ssp-vyskov.cz
www.ssp-vyskov.cz
module

LIKO-S industry, a. s.

module
Zobrazit více