Zavřít

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování Neuvedeno
 • Stravování 500 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 25 8/8 ČJ,M ANO NE
Stavebnictví 36-47-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 8/7 ČJ,M ANO NE
Agropodnikání 41-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 25 8/7 ČJ,M ANO NE
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 30 10/10 ANO NE
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list3 roky 12 2/2 ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 24 6/2 ANO NE
Elektrikář 26-51-H/01 Výuční list3 roky 12 31/12 ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list3 roky 18 20/17 ANO NE
Zedník 36-67-H/01 Výuční list3 roky 12 14/10 ANO NE
Pokrývač 36-69-H/01 Výuční list3 roky 7 3/2 ANO NE
Operátor skladování 66-53-H/01 Výuční list3 roky 18 10/8 ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 20 28/20 ČJ,M NE ANO
Zkrácené studium:
Strojní mechanik; VYU 23-51-H/01 Výuční list1 rok 12 0/0 ANO NE
Obráběč kovů; VYU 23-56-H/01 Výuční list1 rok 24 0/0 ANO NE
Instalatér; VYU 36-52-H/01 Výuční list1 rok 24 0/0 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Jsme škola zaměřená především na technické obory a řemesla. V souladu s naší mnohaletou tradicí nabízíme technické vzdělávání v maturitních i učebních oborech převážně v oblasti strojírenství, stavebnictví a agropodnikání.
Naším cílem je poskytovat takové vzdělání, které svým obsahem a přesahem do praxe připravuje naše žáky na jejich budoucí pracovní dráhu, odpovídá požadavkům zaměstnavatelů a reaguje na vývoj v jednotlivých oborech. Spolupráce s regionálními zaměstnavateli je pro nás klíčová, protože to je cesta k zajištění kvalitní odborné přípravy, o kterou usilujeme.

Od školního roku 2021/2022 připravujeme nové obory:

Studijní obory

 • 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřením na ekologii

Obor, který kombinuje studium zemědělství s péčí o krajinu, ochranu životního prostředí a ekologii. Připravuje studenty na zemědělskou prvovýrobu, výrobu zdravých potravin a péči o krajinu. Součástí studia je bezplatné získání řidičského průkazu sk. B a T.

 • 36-47-M/01 Stavebnictví se zaměřením na Design nebo Pasivní domy

Zaměření Design prohloubí znalosti žáků ve vizualizaci, v dějinách umění a designu, zaměření na Pasivní domy seznámí žáky hlouběji s dřevostavbami, s energetickým návrhem domu, zelenými střechami a fasádami s využitím odpadních a dešťových vod, s tepelnými zdroji a instalacemi rozvodu potrubí.

 • 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na Automatizaci a roboty a CNC technologie obrábění, řezání a tváření materiálu

Automatizace a roboty žáky postupně seznámí se stavbou automatů a robotů, s jejich důležitými konstrukčními a mechanickými částmi. Samozřejmostí je teoretická i praktická výuka programování počítačově řízených obráběcích a jiných strojů. CNC technologie – žáci se učí konstruovat 3D modely a tvořit 2D výkresy strojních součástí a sestav pomocí programů AutoCAD a SolidWorks s výstupem na 3D tiskárnu. Velký důraz je kladen na programování CNC strojů se speciálním zaměřením na řezání materiálu laserem a vodním paprskem a na tváření plechů na ohraňovacím lisu. Výrobní stroje pro tyto technologie jsou společně s CNC obráběcími stroji součástí vybavení školních dílen.

Učební obory

 • 39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Rychle se rozvíjející obor – nové materiály a techniky, stále více se rozšiřují možnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí, nátěrů i nástřiků. Široké uplatnění v mnoha odvětvích jako malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení.

 • 23-55-H/01 Klempíř se zaměřením Stavební klempíř a Strojní klempíř

Stavební klempíř zhotovuje stavební klempířské výrobky – lemování, oplechování, žlaby, kovové střechy apod. Strojní klempíř je zaměřen na výrobu a úpravu klempířských výrobků jako jsou kryty strojů, kovový nábytek, vzduchotechnická zařízení atd. Žáci se naučí používat výrobní stroje k dělení a tváření tenkých plechů, spojování plechů nýtováním, pájením nebo svařováním a montovat klempířské výrobky.

Tradiční obory – viz tabulka výše.

Co nabízíme?

 • možnost získání řidičského průkazu sk. B a T a oprávnění k obsluze vysokozdvižného vozíku
 • možnost získání svářecího průkazu
 • pracovní oděv a obuv zdarma
 • možnost získání krajských a firemních stipendií
 • produktivní činnost žáků – odměny za provedené práce
 • víceúčelové hřiště, knihovna
 • víceúčelová hala vybavená ohraňovacím lisem, zařízením pro řezání materiálu laserem a vodním paprskem
 • výuka v modernizovaných učebnách vybavených nejnovějšími ICT technologiemi
 • účast v tuzemských i mezinárodních soutěžích odborných dovedností, sportovních soutěžích
 • školní jídelnu s možností výběru ze dvou jídel
 • odborné exkurze, výlety, LVK
 • úzká spolupráce s úspěšnými firmami v regionu, odborné praxe žáků ve firmách v průběhu studia
 • bezproblémové uplatnění absolventů na trhu práce

Dny otevřených dveří

10. 11. 2020, 15. 12. 2020 a 12. 1. 2021 (sledujte na webových stránkách školy).

module

 

module

module

Zobrazit více