Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
Ředitel: Mgr. Vladislava Kulhánková  Telefon: 544 221 581 kl. 112
Kontakt: Mgr. Anna Spáčilová  Telefon: 544 221 581 kl. 124
Email: info@iss-slavkov.eu
WWW: www.iss-slavkov.eu
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1500 Kč/měs
Stravování: 650 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 49408381
REDIZO: 600171141

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

 

Škola nabízí uchazečům o vzdělávání pestrou nabídku studia, která je zaměřena na hotelnictví a cestovní ruch, gastronomii, autoopravárenství, truhlářství pro výrobu nábytku včetně dvouletého nástavbového studia. Je možné využít i formu zkráceného studia. Všichni žáci školy mají k dispozici e-learningový portál a pro rodiče je zajištěno sledování docházky a prospěchu pomocí internetu.

Přehled oborů zakončených maturitní zkouškou

  • Hotelnictví – čtyřleté studium
  • Podnikání – dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů, kteří získali výuční list

Přehled tříletých oborů zakončených výučním listem

  • Kuchař-číšník
  • Cukrář
  • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik, Automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje)
  • Truhlář (Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství, Truhlář pro umělecké truhlářství)

Jednoleté zkrácené studium (pro absolventy, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném oboru vzdělání)

  • Kuchař-číšník
  • Mechanik opravář motorových vozidel
  • Truhlář
  • Karosář

Škola má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, dílny a cvičné kuchyňky. Odborný výcvik a odborné praxe vykonávají žáci v mnoha partnerských organizacích (např. Brno, Vyškov, Luhačovice). Škola je zapojena do několika projektů zaměřených na jazykové a odborné výměnné zahraniční pobyty a stáže, např. v Itálii, Polsku, Chorvatsku, Rusku, Maďarsku. Pro žáky gastronomických oborů škola nabízí řadu odborných kurzů, jako jsou barmanský, studené kuchyně, vyřezávání z ovoce a zeleniny, sommelierský a přípravy kávy, pro žáky technických oborů pak svářečské kurzy a kurzy k získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T. Škola pořádá mnohé odborné a všeobecně vzdělávací exkurze, besedy s odborníky z praxe a návštěvy divadelních představení. V rámci praktických dovedností žáků gastronomických oborů škola zabezpečuje rauty, hostiny a bankety pro nejrůznější firmy. Žáci oboru truhlář provádějí v rámci odborné praxe zakázkovou výrobu nábytku. Žáci se zapojují do mnoha sportovních, jazykových, literárních a vědomostních soutěží a soutěží odborných dovedností, v nichž získávají často přední umístění.

Součástí areálu školy je i sportovní hala a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, využíváme i místní atletický stadion. Výuka tělesné výchovy je obohacena o základy cykloturistiky, slaňování v lanovém centru, rafty, beachvolejbal a seznámení se základy golfu v místním golfovém areálu. Stravování žákům poskytuje moderní jídelna. Ubytování žáků je zajištěno v rekonstruovaném domově mládeže s kapacitou 67 míst a s internetovým připojením. Ke sportovnímu a volnočasovému vyžití je k dispozici stolní tenis, posilovny, hřiště nebo tělocvična.

ISŠ je možno navštívit vždy první středu v měsíci po předchozí telefonické domluvě a prohlédnout si celý areál školy.

Další informace, podrobný přehled nabízených oborů vzdělání a termíny dnů otevřených dveří získáte na webových stránkách školy.

logo
Tyršova 479, Slavkov u Brna
tel.: 544 221 581
info@iss-slavkov.eu
www.iss-slavkov.eu

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130002186

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 51/46 ČJ, M  ANO ANO
   
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-68-H/01
Výuční list
3 roky
50 50/32   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
24 29/12   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Truhlář (Truhlář pro výrobu nábytku)
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 23/15   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,5
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
48 40/30   ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 23/23   NE ANO
   
Zkrácené studium:
Mechanik opravář motorových vozidel; VYU
23-68-H/01
Výuční list
1 rok
24 0/0   ANO NE
   
Truhlář; VYU
33-56-H/01
Výuční list
1 rok
24 0/0   ANO NE
   
Kuchař-číšník; VYU
65-51-H/01
Výuční list
1 rok
24 0/0   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 29. a 30. 11. 2019, 24. a 25. 1. 2020.nahoru