Zavřít

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1500  Kč/měsíc
 • Stravování 650 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Hotelnictví 65-42-M/01 Maturitní zkouška4 roky 60 52/52 ČJ,M ANO ANO
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 Výuční list3 roky 60 56/52 ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 24 44/24 ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Truhlář (Truhlář pro výrobu nábytku) 33-56-H/01 Výuční list3 roky 24 33/20 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 48 46/43 ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 20/19 NE ANO
Zkrácené studium:
Mechanik opravář motorových vozidel; VYU 23-68-H/01 Výuční list1 rok 24 0/0 ANO NE
Truhlář; VYU 33-56-H/01 Výuční list1 rok 24 0/0 ANO NE
Kuchař-číšník; VYU 65-51-H/01 Výuční list1 rok 24 0/0 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

  

Škola nabízí uchazečům o vzdělávání pestrou nabídku studia, která je zaměřena na hotelnictví a cestovní ruch, gastronomii, autoopravárenství, truhlářství pro výrobu nábytku včetně dvouletého nástavbového studia. Je možné využít i formu zkráceného studia. Všichni žáci školy mají k dispozici e-learningový portál a pro rodiče je zajištěno sledování docházky a prospěchu pomocí internetu.

Přehled oborů zakončených maturitní zkouškou

 • Hotelnictví – čtyřleté studium
 • Podnikání – dvouleté nástavbové studium pro absolventy učebních oborů, kteří získali výuční list

Přehled tříletých oborů zakončených výučním listem

 • Kuchař-číšník
 • Cukrář
 • Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik, Automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje)
 • Truhlář (Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství, Truhlář pro umělecké truhlářství)

Jednoleté zkrácené studium – pro absolventy, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném oboru vzdělání

 • Kuchař-číšník
 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Truhlář
 • Karosář

Škola má k dispozici moderně vybavené odborné učebny, dílnycvičné kuchyňky. Odborný výcvik a odborné praxe vykonávají žáci v mnoha partnerských organizacích (např. Brno, Vyškov, Luhačovice). Škola je zapojena do několika projektů zaměřených na jazykové a odborné výměnné zahraniční pobyty a stáže, např. v Itálii, Polsku, Chorvatsku, Rusku, Maďarsku. Pro žáky gastronomických oborů škola nabízí řadu odborných kurzů, jako jsou barmanský, studené kuchyně, vyřezávání z ovoce a zeleniny, sommelierský a přípravy kávy, pro žáky technických oborů pak svářečské kurzy a kurzy k získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T. Škola pořádá mnohé odborné a všeobecně vzdělávací exkurze, besedy s odborníky z praxe a návštěvy divadelních představení. V rámci praktických dovedností žáků gastronomických oborů škola zabezpečuje rauty, hostiny a bankety pro nejrůznější firmy. Žáci oboru truhlář provádějí v rámci odborné praxe zakázkovou výrobu nábytku. Žáci se zapojují do mnoha sportovních, jazykových, literárníchvědomostních soutěží a soutěží odborných dovedností, v nichž získávají často přední umístění.

Součástí areálu školy je i sportovní hala a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, využíváme i místní atletický stadion. Výuka tělesné výchovy je obohacena o základy cykloturistiky, slaňování v lanovém centru, rafty, beachvolejbal a seznámení se základy golfu v místním golfovém areálu. Stravování žákům poskytuje moderní jídelna. Ubytování žáků je zajištěno v moderním domově mládeže s kapacitou 67 míst a s internetovým připojením. Ke sportovnímu a volnočasovému vyžití je k dispozici stolní tenis, posilovny, hřiště nebo tělocvična.

ISŠ je možno navštívit vždy první středu v měsíci po předchozí telefonické domluvě a prohlédnout si celý areál školy.

Další informace, podrobný přehled nabízených oborů vzdělání a termíny dnů otevřených dveří získáte na webových stránkách školy.

logo
Tyršova 479, Slavkov u Brna
tel.: 544 221 581
info@iss-slavkov.eu
www.iss-slavkov.eu
Zobrazit více