Zavřít

Veřejnosprávní akademie a střední škola, s. r. o.

Veřejnosprávní akademie a střední škola, s. r. o.

Dny otevřených dveří

Bližší informace, včetně prohlídky školy lze dohodnout kdykoli po telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Ubytování 2 500 Kč za měsíc (včetně snídaně a večeře). Předpokládaná cena za stravné (obědy 1 200 Kč za měsíc).
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 2500  Kč/měsíc
 • Stravování 1200 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a právo se sociálním zaměřením) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 15/6 Statistika ČJ, M NE ANO
Hotelnictví (Lázeňství) 65-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 19/7 Statistika ČJ, M ANO ANO
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 50/33 Statistika ČJ, M NE ANO
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 11/3 Statistika ANO ANO
Školné: 15 000 Kč
Veřejnosprávní činnost; Distanční; DZŠ 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 20 3/3 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 27 000 Kč
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 20 000 Kč
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Školné: 20 000 Kč

Podrobné informace o škole

Veřejnosprávní akademie a střední škola, s. r. o.

Rádi bychom vás informovali o studijních oborech a poskytli vám informace, které vám přiblíží činnost naší školy s pětadvacetiletou tradicí.

Studijní obory

 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní akademie – denní studium, délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou (absolventi se mohou uplatnit jako referenti státní správy, samosprávy, asistenti a organizačně administrativní pracovníci). Toto studium je bez školného.
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní akademie – distanční studium, délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou, uplatnění absolventů je jako u denního studia. Můžete si tímto studiem „nastartovat“ novou kariéru.
 • 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a lázeňství) – denní studium, délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou (absolventi se mohou uplatnit v gastronomii, cestovních kancelářích a v oblasti lázeňství). Toto studium je bez školného.
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Ekonomika a právo se sociálním zaměřením) – denní studium, délka studia 4 roky, ukončeno maturitní zkouškou (absolventi se mohou uplatnit jako technicko-administrativní pracovníci sociálních služeb, úřadů i soukromoprávních institucí zaměřených zejména na poradenskou činnost, sociálně právní a humanitární činnost a na různé sociální služby obyvatelstvu). Toto studium je bez školného.

Nástavbové obory

 • 64-41-L/51 Podnikání – dálkové studium, délka 3 roky, ukončeno maturitní zkouškou
 • 64-41-L/51 Podnikání – denní studium, délka 2 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Učební obory

 • 69-51-H/01 Kadeřník – denní studium, délka 3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou. U tohoto oboru je školné ve výši 15 000 Kč za rok.

Další aktivity školy

 • návštěvy státních institucí, úřadů, soudů v rámci oboru veřejnosprávního
 • exkurze v rámci odborných předmětů
 • odborné přednášky a praxe na odborných pracovištích
 • možnost ubytování v domově mládeže a stravování v budově školy
 • rekvalifikační kurzy barmanský, sommelierský, kosmetický aj.
 • autoškola
 • možnost studia dle IVP (např. ze zdravotních důvodů)
logo
náměstí Svobody 494, Strážnice
tel.: 518 332 898, 518 332 262
info@hs-straznice.cz
www.hs-straznice.cz
module