Zavřít

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: st 21. 10. 2020, čt 5. 11. 2020, so 28. 11. 2020 a so 23. 1. 2021. Školní přijímací zkoušky se nekonají. Za poplatek pořádáme přípravné kurzy k JPZ. Ubytování ve vlastním DM, stravování ve vlastní ŠJ. Nabízíme nást. studium pro absolventy tříletých uč. oborů s VL, a to dvouleté denní a tříleté dálkové – obor Podnikání.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1300  Kč/měsíc
 • Stravování 660 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 26/10 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 95/53 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 37/21 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 60 85/33 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 15/8 ČJ,M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 30 23/13 ANO NE
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list3 roky 10 3/1 ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 20 14/4 ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 30 32/18 ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 30 16/11 ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 30 35/25 ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 60 5/0 ČJ,M ANO ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 9/0 ČJ,M ANO ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list1 rok 20 0/0 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše (budova školy nábř. Komenského 1)

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 • logistika a služby v dopravě
 • logistika a dopravní provoz

Obor je zaměřen do oblasti logistiky. Absolvent získá znalosti o manipulačních, přepravních, dopravních a skladovacích prostředcích, vybavení skladů, obalech, zásobování, distribuci a tvorbě logistických řetězců. Absolventi naleznou uplatnění ve všech podnicích výrobní i nevýrobní sféry nebo jako podnikatelé.

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • informační technologie
 • energetika – obnovitelné zdroje
 • elektrická trakce

Připravuje odborníky pro pracoviště, která předpokládají znalosti elektrotechnického směru. Žáci získají základní teoretické poznatky a praktické dovednosti ze základů elektrotechniky, výpočetní techniky, elektroniky, číslicové techniky včetně informačních a komunikačních technologií.

 • 23-41-M/01 Strojírenství
 • inovativní 3D technologie a průmyslové navrhování
 • autotronik

Absolventi získají odborné vědomosti z oblasti strojírenství v teoretickém i praktickém vyučování. Výuka odborných předmětů je významně podporována prostředky výpočetní techniky.

Obchodní akademie (budova školy Smetanovo nábřeží 17)

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie

Umožňuje dobře se uplatnit na trhu práce jako ekonom, účetní, asistent, referent finanční, mzdový, marketingový nebo ve státní správě, sekretářka, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník a pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolventi mohou také podnikat nebo pokračovat ve studiu na VŠ.

Střední odborné učiliště (budova školy Sovadinova 6, dílny Národních hrdinů 23)

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, oživováním, diagnostikou a opravami elektronických systémů. Součástí studia je výuka výpočetní techniky zaměřená na HW a SW vybavení, základy programování, síťové služby a tvorbu webových stránek. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru oborů využívajících elektronické systémy.

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Obor se širokým zaměřením na elektroniku. Teoretická i praktická příprava se zabývá navrhováním, montáží, údržbou, oživováním, měřením a zkoušením elektronických systémů. Absolventi nacházejí uplatnění ve firmách, které využívají elektronické systémy.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Absolvent oboru se orientuje v elektrotechnické dokumentaci, je seznámen s vlastnostmi a užitím elektrotechnických materiálů, provádí elektroinstalace a zapojuje spotřebiče. Je připraven k výkonu dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech. Tyto práce souvisejí s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních přístrojů.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik

V teoretické přípravě získají žáci základní vědomosti o materiálech. Absolventi jsou schopni samostatně ručně nebo strojově zhotovovat součásti strojů, provádět montáž, údržbu a opravy strojů ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravy. Mají možnost absolvovat základní kurz svařování kovů.

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů

Absolvent je schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, obsluhu a řízení procesu obrábění na NC strojích. Jako univerzální obráběč je připraven na výkon činnosti v technologii strojního obrábění.

 • 23-55-H/01 Klempíř

Učební obor orientovaný na oblast stavební výroby. Jedná se o zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků při stavbě domů a rekonstrukci staveb. Absolvent je seznámen s výrobou a montáží vzduchotechnických zařízení a opláštění izolace potrubí. Pracuje s klempířským materiálem, kreslí i čte nákresy výrobků a stanovuje materiálové požadavky.

 • 69-51-H/01 Kadeřník

Obor je zaměřený na komplexní péči o vlasy a na úpravu dámských, pánských a dětských účesů. Uplatnění absolventů je možné ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Odborné předměty jsou zaměřeny do oblasti ekonomiky podniku a účetnictví. Absolvent získá široké uplatnění na trhu práce. Obor lze studovat formou denního studia 2 roky nebo dálkově po dobu 3 let.

Škola má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti s přípravou žáků na budoucí povolání.

Úzce spolupracuje s regionálními firmami. Pro navázání užšího kontaktu mezi teorií a praxí došlo k další rozsáhlé modernizaci zařízení odborných učeben a dílen, které byly pro obor strojírenství vybaveny nejmodernějšími 3D technologiemi, CNC zařízením a robotickým pracovištěm. V oblasti rozvoje oboru elektrotechnika škola pořídila nejmodernější elektrotechnické laboratoře. Na obchodní akademii probíhá výuka žákovských fiktivních firem v prostorách simulujících reálnou praxi. Žáci školy se pravidelně účastní dovednostních soutěží v nichž se umisťují na předních místech jak na krajské, tak na celostátní úrovni.

Škola pravidelně organizuje kulturní akce, tematické zájezdy a exkurze. Žáci mají možnost rozvíjet svou zájmovou činnost v různých kroužcích. Součástí školy je jídelna a domov mládeže.

Dny otevřených dveří

St 21. 10. 2020, čt 5. 11. 2020, so 28. 11. 2020 a so 23. 1. 2021. Přijďte se podívat na moderní školu.

Generálním partnerem školy se stala firma FOSA a. s. Břeclav, která darovala škole vybavení do laboratoře automatizace.

logo
nábř. Komenského 1126/1, Břeclav
tel.: 519 326 505
skola@spsbv.cz
www.spsbv.cz
module
Zobrazit více