Zavřít

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Videa

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 19 18. 5. 2022
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 18. 5. 2022
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 13 18. 5. 2022
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 10 18. 5. 2022
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 13 18. 5. 2022
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 22 18. 5. 2022
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list 3 roky 0 18. 5. 2022
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 19 18. 5. 2022
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 12 18. 5. 2022
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 23 18. 5. 2022
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 0 18. 5. 2022
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 20 18. 5. 2022 2 roky
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 21 18. 5. 2022 3 roky
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list 1 rok 14 1 rok

Dny otevřených dveří

6. a 7. 10. 2021, 27. 11. 2021, 9. 12. 2021, 2021 – on-line, 22. 1. 2022.
Zobrazit více

Doplňující informace

Celodenní stravování pro ubytované žáky 83 Kč za den. U dálkové formy nástavbového studia v oboru Podnikání probíhá výuka vždy jeden celý všední den v týdnu.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1300  Kč/měsíc
 • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 46/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 90 77/77 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 34/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška4 roky 60 99/60 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 30 16/16 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 30 9/9 Statistika ANO NE
Klempíř 23-55-H/01 Výuční list3 roky 10 2/2 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list3 roky 20 7/7 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list3 roky 30 29/29 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list3 roky 30 18/18 Statistika ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 30 52/30 Statistika ANO ANO
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 60 19/19 Statistika ČJ, M ANO ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška3 roky 30 17/17 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; SVB 26-51-H/02 Výuční list1 rok 20 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Součást školy: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše, budova školy – nábř. Komenského 1

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 • logistika a služby v dopravě
 • logistika a dopravní provoz

Obor je zaměřen do oblasti logistiky. Absolvent získá znalosti o manipulačních, přepravních, dopravních a skladovacích prostředcích, vybavení skladů, obalech, zásobování, distribuci a tvorbě logistických řetězců. Absolventi naleznou uplatnění ve všech podnicích výrobní i nevýrobní sféry nebo jako podnikatelé.

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • informační technologie
 • energetika – obnovitelné zdroje
 • elektrická trakce

Studijní obor připravuje žáky pro jejich uplatnění v široké oblasti profesí založených na bázi moderních technologií. Žáci získají základní teoretické poznatky a praktické dovednosti z elektroniky a jejího propojení s informačními a komunikačními technologiemi. Získají znalosti z počítačové grafiky, programování, počítačových sítí a počítačových řídicích systémů. Zaměření elektrická trakce připravuje žáky na profese v energetice a na budoucí strojvedoucí trakčních vozidel.

 • 23-41-M/01 Strojírenství
 • inovativní 3D technologie a průmyslové navrhování
 • autotronik

Absolventi získají odborné vědomosti z oblasti strojírenství v teoretickém i praktickém vyučování. Výuka odborných předmětů je významně podporována prostředky výpočetní techniky.

Součást školy: Obchodní akademie, budova školy – Smetanovo nábřeží 17

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie

Umožňuje dobře se uplatnit na trhu práce jako ekonom, účetní, asistent, referent finanční, mzdový, marketingový nebo ve státní správě, sekretářka, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník a pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolventi mohou také podnikat nebo pokračovat ve studiu na VŠ.

Součást školy: Střední odborné učiliště, budova školy – Sovadinova 6, dílny – Nár. hrdinů 23

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, oživováním, diagnostikou a opravami elektronických systémů. Součástí studia je výuka výpočetní techniky zaměřená na HW a SW vybavení, základy programování, síťové služby a tvorbu webových stránek. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru oborů využívajících elektronické systémy.

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Obor se širokým zaměřením na elektroniku. Teoretická i praktická příprava se zabývá navrhováním, montáží, údržbou, oživováním, měřením a zkoušením elektronických systémů. Absolventi nacházejí uplatnění ve firmách, které využívají elektronické systémy.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Absolvent oboru se orientuje v elektrotechnické dokumentaci, je seznámen s vlastnostmi a užitím elektrotechnických materiálů, provádí elektroinstalace a zapojuje spotřebiče. Je připraven k výkonu dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech. Tyto práce souvisejí s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních přístrojů.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (zkrácené studium)

Jednoleté studium určené pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání v jiném oboru ukončené VL nebo MZ. Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik. Uchazeč je žákem střední školy.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik

Absolventi jsou schopni samostatně ručně nebo strojově zhotovovat součásti strojů, provádět montáž, údržbu a opravy strojů ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravy. V závěrečném ročníku mají možnost absolvovat základní kurz svařování kovů.

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů

Absolvent je schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, obsluhu a řízení procesu obrábění na CNC strojích. Jako univerzální obráběč je připraven na výkon činnosti v technologii strojního obrábění.

 • 23-55-H/01 Klempíř

Učební obor orientovaný na oblast stavební výroby. Jedná se o zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků při stavbě domů a rekonstrukci staveb. Absolvent je seznámen s výrobou a montáží vzduchotechnických zařízení a opláštění izolace potrubí. Pracuje s klempířským materiálem, kreslí i čte nákresy výrobků a stanovuje materiálové požadavky.

 • 69-51-H/01 Kadeřník

Učební obor připravuje absolventa k poskytnutí všech kadeřnických služeb; zhotovení a úpravu dámských, pánských a dětských účesů. Uplatnění absolventů je možné ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Odborné předměty jsou zaměřeny na oblast ekonomiky podniku a účetnictví. Absolvent získá široké uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře. Obor lze studovat formou denního studia 2 roky nebo dálkově po dobu 3 let.

Škola má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti s přípravou žáků na budoucí povolání. Spolupracuje s regionálními firmami. Pro navázání užšího kontaktu mezi teorií a praxí došlo k další rozsáhlé modernizaci zařízení odborných učeben a dílen, které byly pro obor strojírenství vybaveny nejmodernějšími 3D technologiemi, CNC zařízením a robotickým pracovištěm. V oblasti rozvoje oboru elektrotechnika škola pořídila nejmodernější elektrotechnické laboratoře. Na obchodní akademii probíhá výuka žákovských fiktivních firem v prostorách simulujících reálnou praxi. Žáci školy se pravidelně účastní dovednostních soutěží v nichž se umisťují na předních místech jak na krajské, tak na celostátní úrovni.

Škola pravidelně organizuje kulturní akce, tematické zájezdy a exkurze. Žáci mají možnost rozvíjet svou zájmovou činnost v různých kroužcích. Součástí školy je také jídelna. Žáci mají možnost se ubytovat v Domově mládeže, který se nachází v blízkosti školy. Ubytovací kapacita je 67 žáků v 1, 2 a 3lůžkových pokojích. Ubytování poskytujeme pro všechny střední školy v okolí.

Dny otevřených dveří: st 6. 10. 2021, čt 7. 10. 2021, Fortel – termín bude upřesněn, so 27. 11. 2021, 9. 12. 2021 (online) a so 22. 1. 2022. Přijďte se podívat na moderní školu.

Generálním partnerem školy je firma FOSFA a. s. Břeclav.

logo
nábř. Komenského 1126/1, Břeclav
tel.: 519 326 505
skola@spsbv.cz
www.spsbv.cz
module
Zobrazit více