Zavřít

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

19.–20. 10. 2022, 12. 11. 2022, 14. 1. 2023, 26. 1. 2023 a 11. 2. 2023.
Zobrazit více

Doplňující informace

Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravu – snídaně 28 Kč, oběd 32 Kč a večeře 29 Kč. Obor Instalatér není dosud schválený – je požádáno, stejně tak Elektrikář – silnoproud jednoleté zkrácené dálkové studium.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1300  Kč/měsíc
 • Stravování 704 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 30/10 Statistika ČJ, M NE NE
Doporučený prospěch: 2
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 90 109/77 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 32/18 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 60 83/52 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 2
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 21/16 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 20/8 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 20 6/1 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 30 36/15 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 17/8 Statistika ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 0/0 Statistika ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 45/30 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 60 46/44 Statistika ČJ, M ANO ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 22/22 Statistika ČJ, M NE ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; VYU 26-51-H/02 Výuční list 1 rok 20 6/6 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

je největší střední školou v regionu s výbornou dopravní dostupností. Možnosti studia u nás najdou zájemci o obory technické, ekonomické, dopravní i oboru Kadeřník. Škola nabízí tři vzdělávací směry – střední průmyslovou školu, obchodní akademii a střední odborné učiliště. Generálním partnerem školy je jeden z největších zaměstnavatelů v regionu Fosfa, a. s.

Žákům nabízíme

 • moderně vybavené laboratoře a dílny (virtuální realita, automatizace a robotizace, elektrolaboratoře, dopravní sál, cvičná kancelář, podnikatelská laboratoř)
 • možnost získání profesních osvědčení (svářečský průkaz, vyhl. č. 50/1978 Sb., státní zkouška z psaní na klávesnici)
 • u oboru Provoz a ekonomika dopravy možnost získat řidičské oprávnění za zvýhodněných podmínek
 • prezentace žákovských maturitních projektů na dnech informatiky, logistiky a strojírenství
 • vzdělávání formou e-learningu, elektronické učební materiály
 • v každém ročníku studia speciální kurz (adaptační, lyžařský a „branný“)
 • výběrový zahraniční lyžařský kurz v rakouských Alpách
 • pestrou nabídku odborných a zájmových kroužků
 • Divadlo Bedřicha Kaněry
 • možnost podílet se na chodu školy v rámci studentského parlamentu
 • aktivní přístup k žákům prostřednictvím školního poradenského pracoviště (výchovné, kariérní a preventivní poradenství)
 • pomoc školního psychologa
 • studentský průkaz ISIC
 • zapojení do národních i nadnárodních projektů
 • praxe u prestižních zaměstnavatelů v regionu – Fosfa a. s, Gumotex a. s., OTIS a. s., Alcadrain s. r. o. apod.
 • úzkou spolupráci s předními českými univerzitami

Naši absolventi mají vysokou úspěšnost při přijetí na VŠ a je o ně velký zájem na trhu práce.

Studijní obory

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika

Obor vybavený moderními laboratořemi, kde se žáci od 3. ročníku studia specializují ve třech odborných směrech – informační technologie, energetika a obnovitelné zdroje a elektrická trakce.

 • 23-41-M/01 Strojírenství

Tradiční obor spojený s pokrokovými 3D technologiemi, kreativní prací v programech CAD/CAM, vytvářením vlastních produktů na CNC strojích, diagnostikou vozidel, autoopravárenstvím a projektováním servisních provozů. Žáci se od 3. ročníku specializují v oborech: Inovativní 3D technologie a Autotronik.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Žádaný obor v oblasti dopravy a logistiky, ve kterém se žáci od 3. ročníku specializují na varianty – Logistika a služby v dopravě a Logistika a dopravní provoz. Absolventi jsou vyhledávaní významnými zaměstnavateli ve výrobní i nevýrobní sféře.

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie

Rozšířený a tradiční ekonomický obor s uplatněním v pestrém portfoliu pracovních pozic – účetní, bankovní úředník, administrativní pracovník, marketingový manažer atd.

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Studium je zaměřeno na návrhy, montáž, diagnostiku a opravy elektronických systémů. Dále na informační a komunikační technologie, základy programování, síťové služby a tvorbu webových stránek. Absolventi získají výuční list (Elektromechanik pro zařízení a přístroje) a maturitní vysvědčení.

 • 64-41-L/51 Podnikání

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem k získání maturitního vysvědčení (dvouleté denní, tříleté dálkové). Výuka je zaměřena na nabytí znalostí a dovedností z oblasti marketingu, managementu a ekonomiky.

Učební obory

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Teoretická i praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, oživováním, diagnostikou a opravami elektronických systémů.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Absolvent získává znalosti z elektrotechniky a elektroniky, provádí elektrické instalace a zapojuje elektrické přístroje a stroje.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (zkrácené studium)

Obor je určen pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním v jiném učebním nebo maturitním oboru. Nabízí doplnění vzdělání ve zkráceném jednoletém učebním oboru. Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.

 • 69-51-H/01 Kadeřník69-51-H/01 Kadeřník (zkrácené studium)

Oblíbený obor nejen u dívek s uplatněním také v soukromém sektoru. Pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním nabízíme zkrácenou roční formu studia.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik

Studium je zaměřeno na technické předměty, zvládnutí ručního i strojního zpracování materiálů. Součástí je výuka informačních a komunikačních technologií, čtení výkresů, základy CAD programování a svářečský kurz.

logo
nábř. Komenského 1126/1, Břeclav
tel.: 519 326 505
skola@spsbv.cz
www.spsbv.cz
module
Zobrazit více