Zavřít

Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace

Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

4.–5. 10. 2023, 11. 11. 2023, 13. 1. 2024 a 17. 2. 2024.
Zobrazit více

Doplňující informace

Školní přijímací zkoušky se nekonají, škola pořádá za poplatek pořípravné kurzy pro budoucí žáky. Kritéria pro přijetí na webových stránkách školy. Nabízíme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně. Pro dospělé nabízíme dvouleté a tříleté nástavbové studium v oboru Podnikání, pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem zakončené maturitní zkouškou a jednoleté zkrácené denní studium oboru Elektrikář – silnoproud a Kadeřník.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1300  Kč/měsíc
 • Stravování 900 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 43/20 Statistika ČJ, M NE NE
Doporučený prospěch: 2
Elektrotechnika 26-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 90 112/68 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 29/14 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2
Obchodní akademie 63-41-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 60 123/53 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 2
Technické lyceum 78-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Maturitní zkouška 4 roky 30 0/0 Statistika ČJ, M NE ANO
Doporučený prospěch: 2
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 34/15 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 2.5
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 21/15 Statistika ANO NE
Obráběč kovů 23-56-H/01 Výuční list 3 roky 10 12/0 Statistika ANO NE
Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02 Výuční list 3 roky 30 33/25 Statistika ANO NE
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 30/16 Statistika ANO NE
Instalatér 36-52-H/01 Výuční list 3 roky 30 0/0 Statistika ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 53/30 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 56/54 Statistika ČJ, M NE ANO
Podnikání; Dálková; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 30 14/10 Statistika ČJ, M NE ANO
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; VYU 26-51-H/02 Výuční list 1 rok 20 8/8 Statistika ANO NE
Kadeřník; VYU 69-51-H/01 Výuční list 1 rok 20 0/0 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace

je největší střední školou v regionu s výbornou dopravní dostupností. Možnosti studia u nás najdou zájemci o obory technické, ekonomické, dopravní i oboru Kadeřník. Škola nabízí tři vzdělávací směry – střední průmyslovou školu, obchodní akademii a střední odborné učiliště. Generálním partnerem školy je jeden z největších zaměstnavatelů v regionu Fosfa, a. s.

Žákům nabízíme

 • moderně vybavené laboratoře a dílny (virtuální realita, automatizace a robotizace, elektrolaboratoře, dopravní sál, cvičná kancelář, podnikatelská laboratoř)
 • možnost získání profesních osvědčení (svářečský průkaz, vyhl. č. 50/1978 Sb., státní zkouška z psaní na klávesnici)
 • u oboru Provoz a ekonomika dopravy možnost získat řidičské oprávnění za zvýhodněných podmínek
 • vzdělávání formou e-learningu, elektronické učební materiály
 • v každém ročníku studia speciální kurz (adaptační, lyžařský a „branný“)
 • výběrový zahraniční lyžařský kurz v rakouských Alpách
 • pestrou nabídku odborných a zájmových kroužků
 • Divadlo Bedřicha Kaněry
 • možnost podílet se na chodu školy v rámci studentského parlamentu
 • aktivní přístup k žákům prostřednictvím školního poradenského pracoviště (výchovné, kariérní a preventivní poradenství)
 • pomoc školního psychologa
 • studentský průkaz ISIC
 • zapojení do národních i nadnárodních projektů
 • praxe u prestižních zaměstnavatelů v regionu – Fosfa a. s, Gumotex a. s., OTIS a. s., Alcadrain s. r. o. apod.
 • úzkou spolupráci s předními českými univerzitami

Naši absolventi mají vysokou úspěšnost při přijetí na VŠ a je o ně velký zájem na trhu práce.

Studijní obory

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika

Obor vybavený moderními laboratořemi, kde se žáci od 3. ročníku studia specializují ve třech odborných směrech – informační technologie, energetika a obnovitelné zdroje a elektrická trakce.

 • 23-41-M/01 Strojírenství

Tradiční obor spojený s pokrokovými 3D technologiemi, kreativní prací v programech CAD/CAM, vytvářením vlastních produktů na CNC strojích, diagnostikou vozidel, autoopravárenstvím a projektováním servisních provozů. Žáci se od 3. ročníku specializují v oborech: Inovativní 3D technologie a Autotronik.

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Žádaný obor v oblasti dopravy a logistiky, ve kterém se žáci od 3. ročníku specializují na varianty – Logistika a služby v dopravě a Logistika a dopravní provoz. Absolventi jsou vyhledávaní významnými zaměstnavateli ve výrobní i nevýrobní sféře.

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie

Rozšířený a tradiční ekonomický obor s uplatněním v pestrém portfoliu pracovních pozic – účetní, bankovní úředník, administrativní pracovník, marketingový manažer atd.

 • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách převážně ekonomického směru. Získají znalosti v oblasti účetnictví, finančního trhu, daní a široký rozhled v oblasti přírodních věd.

 • 78-42-M/01 Technické lyceum

Absolventi jsou připraveni ke studiu na vysokých školách převážně technického směru. Seznámí se se základy elektrotechniky, strojírenství a CAD systémy, web designem a grafikou.

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Studium je zaměřeno na návrhy, montáž, diagnostiku a opravy elektronických systémů. Dále na informační a komunikační technologie, základy programování, síťové služby a tvorbu webových stránek. Absolventi získají výuční list (Elektromechanik pro zařízení a přístroje) a maturitní vysvědčení.

 • 64-41-L/51 Podnikání

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem k získání maturitního vysvědčení (dvouleté denní, tříleté dálkové). Výuka je zaměřena na nabytí znalostí a dovedností z oblasti marketingu, managementu a ekonomiky.

Učební obory

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Teoretická i praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, oživováním, diagnostikou a opravami elektronických systémů.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Absolvent získává znalosti z elektrotechniky a elektroniky, provádí elektrické instalace a zapojuje elektrické přístroje a stroje.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (zkrácené studium)

Obor je určen pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním v jiném učebním nebo maturitním oboru. Nabízí doplnění vzdělání ve zkráceném jednoletém učebním oboru. Vyučují se pouze odborné předměty a odborný výcvik.

 • 36-52-H/01 Instalatér

Obor pro manuálně zručné žáky se zájmem o techniku. Profese je přímo uplatnitelná na trhu práce.

 • 69-51-H/01 Kadeřník69-51-H/01 Kadeřník (zkrácené studium)

Oblíbený obor nejen u dívek s uplatněním také v soukromém sektoru. Pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním nabízíme zkrácenou roční formu studia.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik

Studium je zaměřeno na technické předměty, zvládnutí ručního i strojního zpracování materiálů. Součástí je výuka informačních a komunikačních technologií, čtení výkresů, základy CAD programování a svářečský kurz.

logo
nábř. Komenského 1126/1, Břeclav
tel.: 519 326 505
skola@sseb.cz
www.sseb.cz
module
Zobrazit více