Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace
Poštovní adresa: nábř. Komenského 1126/1, 690 02 Břeclav
Ředitel: Ing. Jaroslav Glier  Telefon: 724 645 822
Kontakt: Ludmila Halmová  Telefon: 519 326 505
Email: halmova@spsbv.cz
WWW: www.spsbv.cz
Druh školy: Obchodní akademie
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 60680342
REDIZO: 600014231

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Součást školy: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše (budova školy nábř. Komenského 1)

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
 • logistika a služby v dopravě
 • logistika a dopravní provoz

Obor je zaměřen do oblasti logistiky. Absolvent získá znalosti o manipulačních, přepravních, dopravních a skladovacích prostředcích, vybavení skladů, obalech, zásobování, distribuci a tvorbě logistických řetězců. Absolventi naleznou uplatnění ve všech podnicích výrobní i nevýrobní sféry nebo jako podnikatelé.

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • informační technologie
 • energetika – obnovitelné zdroje
 • elektrická trakce

Připravuje odborníky pro pracoviště, která předpokládají znalosti elektrotechnického směru. Žáci získají základní teoretické poznatky a praktické dovednosti ze základů elektrotechniky, výpočetní techniky, elektroniky, číslicové techniky včetně informačních a komunikačních technologií.

 • 23-41-M/01 Strojírenství
 • konstruování s podporou počítače
 • provoz a údržba vozidel

Absolventi získají odborné vědomosti z oblasti strojírenství v teoretickém i praktickém vyučování. Výuka odborných předmětů je významně podporována prostředky výpočetní techniky.

Součást školy: Obchodní akademie (budova školy Smetanovo nábřeží 17)

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie

Umožňuje dobře se uplatnit na trhu práce jako ekonom, účetní, asistent, referent finanční, mzdový, marketingový nebo ve státní správě, sekretářka, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník a pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolventi mohou také podnikat nebo pokračovat ve studiu na VŠ.

Součást školy: Střední odborné učiliště (budova školy Sovadinova 6, dílny Nár. hrdinů 23)

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, oživováním, diagnostikou a opravami elektronických systémů. Součástí studia je výuka výpočetní techniky zaměřená na HW a SW vybavení, základy programování, síťové služby a tvorbu webových stránek. Absolventi nacházejí uplatnění v širokém spektru oborů využívajících elektronické systémy.

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Obor se širokým zaměřením na elektroniku. Teoretická i praktická příprava se zabývá navrhováním, montáží, údržbou, oživováním, měřením a zkoušením elektronických systémů. Absolventi nacházejí uplatnění ve firmách, které využívají elektronické systémy.

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Absolvent oboru se orientuje v elektrotechnické dokumentaci, je seznámen s vlastnostmi a užitím elektrotechnických materiálů, provádí elektroinstalace a zapojuje spotřebiče. Je připraven k výkonu dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech. Tyto práce souvisejí s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních přístrojů.

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik

V teoretické přípravě získají žáci základní vědomosti o materiálech. Absolventi jsou schopni samostatně ručně nebo strojově zhotovovat součásti strojů, provádět montáž, údržbu a opravy strojů ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravy. Mají možnost absolvovat základní kurz svařování kovů.

 • 23-56-H/01 Obráběč kovů

Absolvent je schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, obsluhu a řízení procesu obrábění na NC strojích. Jako univerzální obráběč je připraven na výkon činnosti v technologii strojního obrábění.

 • 23-55-H/01 Klempíř

Učební obor orientovaný na oblast stavební výroby. Jedná se o zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků při stavbě domů a rekonstrukci staveb. Absolvent je seznámen s výrobou a montáží vzduchotechnických zařízení a opláštění izolace potrubí. Pracuje s klempířským materiálem, kreslí i čte nákresy výrobků a stanovuje materiálové požadavky.

 • 69-51-H/01 Kadeřník

Obor je zaměřený na komplexní péči o vlasy a na úpravu dámských, pánských a dětských účesů. Uplatnění absolventů je možné ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.

Nástavbové studium

 • 64-41-L/51 Podnikání

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Odborné předměty jsou zaměřeny do oblasti ekonomiky podniku a účetnictví. Absolvent získá široké uplatnění na trhu práce. Obor lze studovat formou denního studia 2 roky nebo dálkově po dobu 3 let.

Škola má dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti s přípravou žáků na budoucí povolání.

Úzce spolupracuje s regionálními firmami. Pro navázání užšího kontaktu mezi teorií a praxí došlo k další rozsáhlé modernizaci zařízení odborných učeben a dílen, které byly pro obor strojírenství vybaveny nejmodernějšími 3D technologiemi, CNC zařízením a robotickým pracovištěm. V oblasti rozvoje oboru elektrotechnika škola pořídila nejmodernější elektrotechnické laboratoře. Na obchodní akademii probíhá výuka žákovských fiktivních firem v prostorách simulujících reálnou praxi. Žáci školy se pravidelně účastní dovednostních soutěží v nichž se umisťují na předních místech jak na krajské, tak na celostátní úrovni.

Škola pravidelně organizuje kulturní akce, tematické zájezdy a exkurze. Žáci mají možnost rozvíjet svou zájmovou činnost v různých kroužcích. Součástí školy je jídelna a domov mládeže.

Dny otevřených dveří: út 15. 10. 2019, st 16. 10. 2019, čt 7. 11. 2019, so 23. 11. 2019 a so 25. 1. 2020

Přijďte se podívat na moderní školu.

logo
nábř. Komenského 1126/1, Břeclav
tel.: 519 326 505
skola@spsbv.cz
www.spsbv.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107870789

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství
23-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 46/19 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Elektrotechnika
26-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 95/51 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 39/17 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Obchodní akademie
63-41-M/02
Maturitní zkouška
4 roky
60 98/44 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/12 ČJ, M  ANO ANO
  Doporučený prospěch: 2,5
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 17/10   ANO NE
   
Klempíř
23-55-H/01
Výuční list
3 roky
10 5/1   ANO NE
   
Obráběč kovů
23-56-H/01
Výuční list
3 roky
20 9/9   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
15 30/15   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 27/8   ANO NE
   
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
10 5/1   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
60 35/35 ČJ, M  ANO ANO
   
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 13/13 ČJ, M  ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: út 15. 10. 2019, st 16. 10. 2019, čt 7. 11. 2019, so 23. 11. 2019 a so 25. 1. 2020. Školní přijímací zkoušky se nekonají, škola pořádá za poplatek přípravné kurzy pro budoucí žáky. Nabízíme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně. Pro dospělé nabízíme dvouleté denní a tříleté dálkové nástavbové studium v oboru Podnikání pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem zakončené maturitní zkouškou.nahoru