Zavřít

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Přijímací zkoušky u oborů Grafický design a Průmyslový design pouze talentové zkoušky. Obor Strojírenství (denní studium) ve školním roce 2024/2025 neotvíráme, u dálkového studia se přijímací zkoušky nekonají.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, ČJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Průmyslový design 82-41-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 12 2/0 Statistika TZ NE ANO
Školné: 13 000 Kč
Grafický design (Propagační grafika) 82-41-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 18 24/18 Statistika TZ NE ANO
Školné: 13 000 Kč
Dálkové studium:
Strojírenství; Dálková 23-41-M/01 Maturitní zkouška 5 let 10 7/7 Statistika NE ANO
Školné: 13 000 Kč
Nástavby:
Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 10 9/9 Statistika NE ANO
Školné: 13 000 Kč

Podrobné informace o škole

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS

Škola nabízí atraktivní obory, které umožňují jak okamžité uplatnění v praxi, tak další studium na VŠ. Obory nabízejí vzdělání pro chlapce i dívky a jsou ukončeny maturitní zkouškou. Výuka je zabezpečena v menších kolektivech v příjemném „rodinném“ prostředí.

Škola zabezpečuje vzdělání na dvou pracovištích:

1) Pracoviště Sedlec u Mikulova 101

2) Pracoviště Břeclav, 17. listopadu 1a

Denní studium

  • 82-41-M/05 Grafický design zaměření Propagační grafika

Absolventi studijního oboru se uplatní jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích časopisů a nakladatelstvích, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod. Uplatní se i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.

  • 82-41-M/04 Průmyslový design zaměření Tvarování průmyslových výrobků

Absolventi se uplatňují jako návrháři, konstruktéři, technologové a modeláři v oblasti designu průmyslových výrobků nebo v podnicích obalového průmyslu.

Dálkové studium

  • 23-41-M/01 Strojírenství zaměření Počítačové technologie (pětileté studium)
  • 23-43-L/51 Provozní technika (tříleté studium)

Obory připravují pro projektování, výrobu a provoz zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie, např. malých vodních elektráren nebo větrných elektráren. Absolventi se uplatní v konstrukci, kancelářích měření a kontrole výroby, či jako mistři v průmyslových podnicích. Jsou připraveni také pro podnikatelskou činnost.

logo
Sedlec 101, Sedlec
tel.: 603 277 118, 739 330 188
info@sspscultus.cz
www.sspscultus.cz
module
Zobrazit více