Zavřít

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: den otevřených dveří nepořádáme, po telefonické domluvě kdykoli.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování Neuvedeno

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Strojírenství 23-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 15 2/2 ČJ,M NE NE
Školné: 13 000 Kč
Průmyslový design 82-41-M/04 Maturitní zkouška4 roky 15 0/0 TZ NE NE
Školné: 13 000 Kč
Grafický design 82-41-M/05 Maturitní zkouška4 roky 15 9/9 TZ NE NE
Školné: 13 000 Kč
Dálkové studium:
Strojírenství; Dálková; DZŠ 23-41-M/01 Maturitní zkouška5 let 15 1/1 NE NE
Školné: 13 000 Kč
Nástavby:
Provozní technika; Dálková; VYU 23-43-L/51 Maturitní zkouška3 roky 15 1/1 NE NE
Školné: 13 000 Kč

Podrobné informace o škole

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS

Škola nabízí atraktivní obory, které umožňují jak okamžité uplatnění v praxi, tak další studium na VŠ. Obory nabízejí vzdělání pro chlapce i dívky a jsou ukončeny maturitní zkouškou. Výuka je zabezpečena v menších kolektivech v příjemném „rodinném“ prostředí.

Škola zabezpečuje vzdělání na dvou pracovištích:

1) Pracoviště Sedlec u Mikulova 101

2) Pracoviště Břeclav, 17. listopadu 1a

Denní studium

  • 82-41-M/05 Grafický design

Absolventi studijního oboru se uplatní jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích časopisů a nakladatelstvích, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod. Uplatní se i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.

  • 82-41-M/04 Průmyslový design

Absolventi se uplatňují jako návrháři, konstruktéři, technologové a modeláři v oblasti designu průmyslových výrobků nebo v podnicích obalového průmyslu.

  • 23-41-M/01 Strojírenství zaměření Obnovitelné zdroje energie, Počítačové technologie

Obor připravuje pro projektování, výrobu a provoz zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie, např. malých vodních elektráren nebo větrných elektráren. Absolventi se uplatní v konstrukci, kancelářích měření a kontrole výroby, či jako mistři v průmyslových podnicích. Jsou připraveni také pro podnikatelskou činnost.

Dálkové studium

  • 23-41-M/01 Strojírenství (pětileté studium)

Viz Denní studium.

  • 23-43-L/51 Provozní technika (tříleté studium)
logo
Sedlec 101, Sedlec
tel.: 603 277 118, 607 117 852
info@sspscultus.cz
www.sspscultus.cz
module
Zobrazit více