Zavřít

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUSObor: Grafický design (Propagační grafika)Oborová skupina: Školy umělecké

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Grafický design (Propagační grafika) 82-41-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 18 24/18 TZ NE ANO
Školné: 13 000 Kč

Charakteristika oboru

Žáci si v průběhu studia osvojují následující znalosti a dovednosti:

  • užitá grafika

  • propagační grafika

  • předtisková příprava

  • webdesign

  • vědecká kresba a ilustrace

  • aranžérská tvorba, výstavnictví

  • redakční práce apod.

  • výtvarná příprava; návrhové kreslení a modelování

Uplatnění absolventů v praxi

Absolventi studijního oboru se uplatní jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích časopisů a nakladatelstvích, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod. Uplatní se i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek, koná se pouze talentová zkouška.

Praxe/odborný výcvik

Žáci konají praktickou výuku ve 3. a 4. ročníku studia na odborných pracovištích.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi se mohou po získání maturitního vysvědčení přihlásit na některou z vysokých škol s výtvarným a uměleckým zaměřením.

Zobrazit více

Detail oboru se statistickými informacemi

Jaké byly šance na přijetí v minulých letech? Jak úspěšní byli studenti u maturit?

Nahlédněte, jaké informace můžete získat?

Pro zakoupení statistických informací se přihlaste
Nákupem za 1 kredit získáte přístup ke statistickým informacím o jednom vybraném oboru u jedné školy po dobu 12 měsíců od zakoupení.
Aktualizace: každoročně v X. měsíci
Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS