Zavřít

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUSObor: Průmyslový designOborová skupina: Školy umělecké

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Průmyslový design 82-41-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 12 2/0 TZ NE ANO
Školné: 13 000 Kč

Charakteristika oboru

Žáci si v průběhu studia osvojují následující znalosti a dovednosti:

  • užitá grafika

  • obalová grafika

  • prvky webdesignu

  • tvarování průmyslových výrobků

  • konstrukční tvorba

  • 3D počítačová grafika

Uplatnění absolventů v praxi

Absolvent oboru průmyslový design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu.

Přijímací řízení

Přijímací řízení je bez přijímacích zkoušek, koná se pouze talentová zkouška.

Praxe/odborný výcvik

Žáci konají praktickou výuku ve 3. a 4. ročníku studia na odborných pracovištích.

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi se mohou po získání maturitního vysvědčení přihlásit na některou z vysokých škol s designérským zaměřením.

Zobrazit více

Detail oboru se statistickými informacemi

Jaké byly šance na přijetí v minulých letech? Jak úspěšní byli studenti u maturit?

Nahlédněte, jaké informace můžete získat?

Pro zakoupení statistických informací se přihlaste
Nákupem za 1 kredit získáte přístup ke statistickým informacím o jednom vybraném oboru u jedné školy po dobu 12 měsíců od zakoupení.
Aktualizace: každoročně v X. měsíci
Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS