Zavřít

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o.

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o.

Dny otevřených dveří

St 10. 11. 2021 od 8:00 do 16:00 hod., so 11. 12. 2021 od 9:00 do 12:00 hod., so 15. 1. 2022 od 9:00 do 12:00 hod. a st 9. 2. 2022 od 8:00 do 16:00 hod., návštěva školy je rovněž možná kdykoli po předchozí telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola dává prospěchová stipendia do 1,40. Žáci mají možnost získat certifikát ECDL (řidičák na počítače). Poskytujeme učebnice a skripta. Wi-Fi připojení v celém areálu. Škola se nachází v centru města, 8 minut od autobusového a vlakového nádraží. Realizujeme projekty EU. V případě distanční výuky možnost zapůjčení notebooků.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 30 39/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 20 25/25 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 14 000 Kč

Podrobné informace o škole

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o.

Škola je již téměř 30 let zařazena do sítě škol MŠMT ČR a sídlí v historické budově v centru města. Je také certifikovaným střediskem ECDL a každým rokem je zapojena do projektů EU. Výhodou jsou menší počty žáků ve třídě, škola nabízí otevřenou komunikaci, úzkou spolupráci s rodiči, tradiční i netradiční akce, prospěchová stipendia, stálé připojení na internet.

Škola nabízí obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve čtyřletém denním studiu

  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Marketing a mediální tvorba)

Žák je připraven pro zařazení do praxe v oblasti marketingu a marketingových dovedností, marketingové komunikace, mediální prezentace, IT, ekonomiky, účetnictví, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu, ve státní a veřejné správě nebo k získání oprávnění v podnikatelské činnosti.

  • 53-41-M/03 Praktická sestra

Žák je připraven zastávat pracovní pozici středního zdravotnického pracovníka. Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, pohotové rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci v jednom cizím jazyce, práci s počítači. Praktická část výuky se realizuje převážně v Nemocnici Břeclav.

Dny otevřených dveří

sobota 11. 12. 2021 a 15. 1. 2022 od 9.00 do 12.00 hod.

středa 10. 11. 2021 a 9. 2. 2022 od 8.00 do 16.00 hod.

logo
Slovácká 322/1a, Břeclav
tel.: 519 326 067
ssoss.breclav@post.cz
www.mzbv.cz
Zobrazit více