Zavřít

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o.

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o.

Dny otevřených dveří

St 9. 11. 2022, so 10. 12. 2022, so 14. 1. 2023 a st 8. 2. 2023, dále dle telefonické domluvy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Škola nabízí i přípravný kurz před jednotnou PZ. Škola se nachází v centru města, výborná dopravní dostupnost. Nabízíme prospěchová stipendia a slevy na školném.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1300  Kč/měsíc
  • Stravování 704 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 30 35/19 Statistika ČJ, M ANO NE
Školné: 14 000 Kč
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 25 29/17 Statistika ČJ, M ANO ANO
Školné: 14 000 Kč

Podrobné informace o škole

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o.

Škola je již téměř 30 let zařazena do sítě škol MŠMT ČR a sídlí v historické budově v centru města. Je také certifikovaným střediskem ECDL a každým rokem je zapojena do projektů EU. Výhodou jsou menší počty žáků ve třídě, škola nabízí otevřenou komunikaci, úzkou spolupráci s rodiči, tradiční i netradiční akce, prospěchová stipendia, stálé připojení na internet.

Škola nabízí obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve čtyřletém denním studiu

  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Marketing a mediální tvorba)

Žák je připraven pro zařazení do praxe v oblasti marketingu a marketingových dovedností, marketingové komunikace, mediální prezentace, IT, ekonomiky, účetnictví, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu, ve státní a veřejné správě nebo k získání oprávnění v podnikatelské činnosti.

  • 53-41-M/03 Praktická sestra

Žák je připraven zastávat pracovní pozici středního zdravotnického pracovníka. Důraz je kladen na samostatné a iniciativní řešení úkolů, pohotové rozhodování, organizační schopnosti, komunikaci v jednom cizím jazyce, práci s počítači. Praktická část výuky se realizuje převážně v Nemocnici Břeclav.

Dny otevřených dveří

Sobota 10. 12. 2022 a 14. 1. 2023 od 9.00 do 12.00 hod. a středa 9. 11. 2022 a 8. 2. 2023 od 8.00 do 16.00 hod.

logo
Slovácká 322/1a, Břeclav
tel.: 519 326 067
ssoss.breclav@post.cz
www.mzbv.cz
Zobrazit více