Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Komenského 273/7, 692 01 Mikulov
Ředitel: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.  Telefon: 516 499 401
Kontakt: Mgr. Hana Mikulíková  Telefon: 516 499 403
Email: skola@gssmikulov.cz
WWW: www.gssmikulov.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 616 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 60680377
REDIZO: 600014151

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov je škola s dlouholetou tradicí (od roku 1631), která poskytuje širokou škálu studijních i učebních oborů. Skladba oborů reaguje na potřeby trhu práce v regionu a naši absolventi se v praxi dobře uplatňují.

Maturitní obory

 • 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
 • 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
 • příprava na studium na VŠ
 • výměnné zahraniční pobyty a stáže (Izrael, Itálie, Finsko, Rakousko, Slovensko a jiné)
 • účast na mezinárodních proj. (Erasmus+, Do světa)
 • e-learningový systém
 • profilace na konkrétní obory studia
 • nabídka výuky čtyř světových jazyků
 • spolupráce s VŠ (Masarykova univerzita, ČVUT – stáže, SOČ, přednášky, ZF Mendelu Brno)
 • 65-42-M/01 Hotelnictví
 • příprava na práci v restauračních a ubytovacích zařízeních a cestovním ruchu
 • odborná praxe u sociálních partnerů
 • příprava na studium na VŠ
 • výuku dvou cizích jazyků
 • zahraniční stáže a praxe (Rhodos, Chorvatsko, Rakousko a jiné)

Nematuritní obory

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • odborná příprava na budoucí povolání
 • důraz na praktické dovednosti
 • pracoviště odborného výcviku v areálu školy i na pracovištích sociálních partnerů
 • možnost zahraničních stáží, odborné kurzy a exkurze (Rhodos, Chorvatsko, Rakousko a jiné)
 • přehlídky odborných dovedností v rámci JMK
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby
 • odborná příprava na budoucí povolání
 • důraz na odbornou praktickou přípravu
 • individuální přístup
 • přehlídky odborných dovedností v rámci JMK
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • odborné exkurze včetně zahraničních stáží
 • výuka v odborných učebnách
 • odborný výcvik na pracovištích sociálních partnerů

Dvouletý obor

 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
 • obor pro absolventy speciálních škol
 • individuální přístup
 • možnost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • odborné exkurze

Vybavení školy

Škola je bezbariérová, učebny jsou vybaveny profesionální vizualizační a PC technikou umožňující moderní interaktivní způsob výuky, máme 3 počítačové učebny, kvalitně vybavené laboratoře, učebny a dílny odborného výcviku, Wi-Fi pokrytí v celém areálu školy.

Aktivity školy

Připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka (Cambridge English) na úrovni FCE a PET. Realizujeme několik evropských projektů (OP VVV – věda, výzkum, vzdělávání, Erasmus+), organizujeme tuzemské i zahraniční stáže a kurzy, nabízíme programy celoživotního učení, pořádáme kulturní a společenské akce. Studentské kapely mají zdarma k dispozici zkušebnu. Na DOD se představí také naši sociální partneři, u kterých žáci vykonávají odbornou praxi nebo odborný výcvik.

Služby žákům

Nabízíme čipový systém (vstup do školy, stravování, ISIC karta), stravování ve školní jídelně, možnost občerstvení v kantýně v areálu školy, ubytování v Domově mládeže (800 Kč/měsíc), studentskou knihovnu, automaty – nápojové a na školní pomůcky, zajištění pracovního oděvu za sníženou cenu, příspěvek školy na odborné kurzy (např. svářečský), Wi-Fi připojení v celém areálu školy, e-learningový systém, účast na zahraničních pobytech a stážích, konzultační hodiny pro všechny předměty.

Zajišťujeme odborné kurzy – baristický, barmanský, studené kuchyně, sushi, vyřezávání ovoce.

Sportovní a mimoškolní aktivity

Škola má vlastní sportovní areál, 2 tělocvičny, posilovnu, působí zde pěvecký sbor Gaudium, sportovní kroužky, dramatický kroužek a kroužek francouzského divadla. Zajišťujeme lyžařské a sportovně-turistické kurzy. Pořádáme festival – MyFest, nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. V Purkyňově sále probíhají kurzy společenského tance pro žáky.

Den otevřených dveří

Středa 4. 12. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin a sobota 18. 1. 2020 od 9.00 do 12.00 hodin. Pro ZŠ po individuální domluvě cíleně zaměřené prohlídky školy 10/2019–2/2020.

logo
Komenského 273/7, Mikulov
tel.: 519 510 580
tel.: 731 755 155 (ředitel)
skola@gssmikulov.cz
www.gssmikulov.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 559091

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
30 50/30 ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 24/13 ČJ, M  NE ANO
   
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 9/4 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
25 10/4   ANO ANO
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
25 12/6   ANO ANO
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 20/6   ANO ANO
   
Strojírenské práce (Zámečnické práce)
23-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 4/2   ANO ANO
   
Zednické práce
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
14 4/1   ANO ANO
   
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 2/0   ANO ANO
   
Pečovatelské služby (Pečovatelské práce)
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
14 3/2   ANO ANO
   
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
Jiné
2 roky
12 0/0   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: st 4. 12. 2019 od 8:00 do 18:00 hod. a so 18. 1. 2020 od 9:00 do 12:00 hod., pro ZŠ po individuální domluvě cíleně zaměřené prohlídky školy 10/2019–2/2020. Bezbariérový přístup.nahoru