Zavřít

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: st 2. 12. 2020 od 9:00 do 18:00 hod. a so 23. 1. 2021 od 9:00 do 12:00 hod., pro ŽS po individuální domluvě cíleně zaměřené prohlídky školy 10/2020–2/2021.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, FJ, NJ, RJ
 • Ubytování 800  Kč/měsíc
 • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 63/30 ČJ,M NE ANO
Gymnázium 79-41-K/41 Maturitní zkouška4 roky 30 16/8 ČJ,M NE ANO
Strojní mechanik 23-51-H/01 Výuční list3 roky 25 14/7 ANO ANO
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 25 19/9 ANO ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 30 17/7 ANO ANO
Strojírenské práce (Zámečnické práce) 23-51-E/01 Výuční list3 roky 14 3/0 ANO ANO
Zednické práce 36-67-E/01 Výuční list3 roky 14 6/5 ANO ANO
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01 Výuční list3 roky 14 10/8 ANO ANO
Pečovatelské služby (Pečovatelské práce) 75-41-E/01 Výuční list3 roky 14 9/6 ANO ANO
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Jiné2 roky 12 1/1 ANO ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov je škola s dlouholetou tradicí (od roku 1631), která poskytuje širokou škálu studijních i učebních oborů. Skladba oborů reaguje na potřeby trhu práce v regionu a naši absolventi se v praxi dobře uplatňují.

Maturitní obory

 • 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
 • 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
 • příprava na studium na VŠ
 • výměnné zahraniční pobyty a stáže (Izrael, Itálie, Finsko, Rakousko, Slovensko a jiné)
 • účast na mezinárodních proj. (Erasmus+, Do světa)
 • e-learningový systém
 • profilace na konkrétní obory studia
 • nabídka výuky čtyř světových jazyků
 • spolupráce s VŠ (Masarykova univerzita, ČVUT – stáže, SOČ, přednášky, ZF Mendelu Brno)

Nematuritní obory

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • odborná příprava na budoucí povolání
 • důraz na praktické dovednosti
 • pracoviště odborného výcviku v areálu školy i na pracovištích sociálních partnerů
 • možnost zahraničních stáží, odborné kurzy a exkurze (Rhodos, Chorvatsko, Rakousko a jiné)
 • přehlídky odborných dovedností v rámci JMK
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby
 • odborná příprava na budoucí povolání
 • důraz na odbornou praktickou přípravu
 • individuální přístup
 • přehlídky odborných dovedností v rámci JMK
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • odborné exkurze včetně zahraničních stáží
 • výuka v odborných učebnách
 • odborný výcvik na pracovištích sociálních partnerů

Dvouletý obor

 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
 • obor pro absolventy speciálních škol
 • individuální přístup
 • možnost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • odborné exkurze

Vybavení školy

Škola je bezbariérová, učebny jsou vybaveny profesionální vizualizační a PC technikou umožňující moderní interaktivní způsob výuky, máme 3 počítačové učebny, kvalitně vybavené laboratoře, učebny a dílny odborného výcviku, Wi-Fi pokrytí v celém areálu školy.

Aktivity školy

Připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka (Cambridge English) na úrovni FCE a PET. Realizujeme několik evropských projektů (OP VVV – věda, výzkum, vzdělávání, Erasmus+), organizujeme tuzemské i zahraniční stáže a kurzy, nabízíme programy celoživotního učení, pořádáme kulturní a společenské akce. Studentské kapely mají zdarma k dispozici zkušebnu. Na DOD se představí také naši sociální partneři, u kterých žáci vykonávají odbornou praxi nebo odborný výcvik.

Služby žákům

Nabízíme čipový systém (vstup do školy, stravování, ISIC karta), stravování ve školní jídelně, možnost občerstvení v kantýně v areálu školy, ubytování v Domově mládeže (800 Kč/měsíc), studentskou knihovnu, automaty – nápojové a na školní pomůcky, zajištění pracovního oděvu za sníženou cenu, příspěvek školy na odborné kurzy (např. svářečský), Wi-Fi připojení v celém areálu školy, e-learningový systém, účast na zahraničních pobytech a stážích, konzultační hodiny pro všechny předměty.

Zajišťujeme odborné kurzy – baristický, barmanský, studené kuchyně, sushi, vyřezávání ovoce.

Sportovní a mimoškolní aktivity

Škola má vlastní sportovní areál, 2 tělocvičny, posilovnu, působí zde pěvecký sbor Gaudium, sportovní kroužky, dramatický kroužek a kroužek francouzského divadla. Zajišťujeme lyžařské a sportovně-turistické kurzy. Pořádáme festival – MyFest, nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. V Purkyňově sále probíhají kurzy společenského tance pro žáky.

logo
Komenského 273/7, Mikulov
tel.: 519 510 580
tel.: 731 755 155 (ředitel)
skola@gssmikulov.cz
www.gssmikulov.cz