Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Komenského 273/7, 692 01 Mikulov
Ředitel: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.  Telefon: 516 499 401
Kontakt: Mgr. Hana Mikulíková  Telefon: 516 499 403
Email: skola@gssmikulov.cz
WWW: www.gssmikulov.cz
Druh školy: Gymnázium, Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 594 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ
IČ: 60680377
REDIZO: 600014151

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov je škola s dlouholetou tradicí (od roku 1631), která poskytuje širokou škálu studijních i učebních oborů. Skladba oborů reaguje na potřeby trhu práce v regionu a naši absolventi se v praxi dobře uplatňují.

Maturitní obory

 • 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
 • 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
 • příprava na studium na VŠ
 • výměnné zahraniční pobyty a stáže (Izrael, Itálie, Finsko, Rakousko, Slovensko a jiné)
 • účast na mezinárodních projektech (Erasmus+, Do světa)
 • e-learningový systém
 • profilace na konkrétní obory studia
 • nabídka výuky čtyř světových jazyků
 • spolupráce s VŠ (Masarykova univerzita, ČVUT – stáže, SOČ, přednášky, ZF Mendelu Brno)
 • 65-42-M/01 Hotelnictví
 • příprava na práci v restauračních a ubytovacích zařízeních
 • odborná praxe u sociálních partnerů
 • příprava na studium na VŠ
 • výuku dvou cizích jazyků
 • zahraniční stáže a praxe (Rhodos, Chorvatsko, Rakousko a jiné)

Nematuritní obory

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 29-54-H/01 Cukrář
 • odborná příprava na budoucí povolání
 • důraz na praktické dovednosti
 • pracoviště odborného výcviku v areálu školy i na pracovištích sociálních partnerů
 • možnost zahraničních stáží, odborné kurzy a exkurze
 • přehlídky odborných dovedností v rámci JMK
 • 23-51-E/01 Strojírenské práce
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby
 • odborná příprava na budoucí povolání
 • důraz na odbornou praktickou přípravu
 • individuální přístup
 • přehlídky odborných dovedností v rámci JMK
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • odborné exkurze
 • výuka v odborných učebnách
 • odborný výcvik na pracovištích sociálních partnerů

Dvouletý obor

 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
 • obor pro absolventy speciálních škol
 • individuální přístup
 • možnost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 • zapůjčení učebnic zdarma
 • odborné exkurze

Vybavení školy

Škola je bezbariérová, učebny jsou vybaveny profesionální vizualizační a PC technikou umožňující moderní interaktivní způsob výuky, máme 3 počítačové učebny, kvalitně vybavené laboratoře, učebny a dílny odborného výcviku, Wi-Fi pokrytí v celém areálu školy.

Aktivity školy

Realizujeme několik evropských projektů (OP VVV – věda, výzkum, vzdělávání, Erasmus+), organizujeme tuzemské i zahraniční stáže a kurzy, nabízíme programy celoživotního učení, pořádáme kulturní a společenské akce. Studentské kapely mají zdarma k dispozici zkušebnu. Na DOD se představí také naši sociální partneři, u kterých žáci vykonávají odbornou praxi nebo odborný výcvik.

Služby žákům

Nabízíme čipový systém (vstup do školy, stravování, ISIC karta), stravování ve školní jídelně, možnost občerstvení v kantýně v areálu školy, ubytování v Domově mládeže (800 Kč/měsíc), studentskou knihovnu, automaty – nápojové a na školní pomůcky, zajištění pracovního oděvu za sníženou cenu, příspěvek školy na odborné kurzy (např. svářečský), Wi-Fi připojení v celém areálu školy, e-learningový systém, účast na zahraničních pobytech a stážích, konzultační hodiny pro všechny předměty.

Zajišťujeme odborné kurzy – baristický, barmanský, studené kuchyně, sushi, vyřezávání ovoce.

Sportovní a mimoškolní aktivity

Škola má vlastní sportovní areál, 3 tělocvičny, posilovnu, působí zde pěvecký sbor, sportovní kroužky, dramatický kroužek, kroužek latiny. Zajišťujeme lyžařské a sportovně-turistické kurzy. Pořádáme Gymplfest – festival, nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost.

V Purkyňově sále probíhají kurzy společenského tance pro žáky.

Den otevřených dveří

sobota 8. 12. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin

sobota 19. 1. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin

pro ZŠ po individuální domluvě cíleně zaměřené prohlídky školy 10/2018–2/2019

logo
Komenského 273/7, Mikulov
tel.: 519 510 580
tel.: 731 755 155 (ředitel)
skola@gssmikulov.cz
www.gssmikulov.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 559091

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
30 54/29 ČJ, M  NE ANO
   
Gymnázium
79-41-K/41
Maturitní zkouška
4 roky
30 30/19 ČJ, M  NE ANO
   
Hotelnictví
65-42-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 12/8 ČJ, M  ANO ANO
   
Strojní mechanik
23-51-H/01
Výuční list
3 roky
25 8/6   ANO ANO
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
25 15/8   ANO ANO
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 26/12   ANO ANO
   
Strojírenské práce (Zámečnické práce)
23-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 4/3   ANO ANO
   
Zednické práce
36-67-E/01
Výuční list
3 roky
14 4/1   ANO ANO
   
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
65-51-E/01
Výuční list
3 roky
14 4/4   ANO ANO
   
Pečovatelské služby (Pečovatelské práce)
75-41-E/01
Výuční list
3 roky
14 5/3   ANO ANO
   
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
Jiné
2 roky
12 1/1   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: so 8. 12. 2018 od 9:00 do 12:00 hod. a so 19. 1. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. Bezbariérový přístup.nahoru