Zavřít

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

18.–19. 11. 2022, 2.–3. 12. 2022, 14.–18. 12. 2022 v rámci Vánoční výstavy, 6. 1. 2023 a 7. 1. 2023, jinak kdykoli po telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Poskytujeme ubytování i celodenní stravování. Cena oběda 40 Kč. U oboru Zahradnictví řidičský průkaz skupiny T zdarma a skupiny B za režijní cenu. Certifikát pro nakládání s chemickými přípravky, kurz Obsluha motorové pily a křovinořezu. Výjezdy do zahraničí v rámci projektu Erasmus+. Škola se nachází 8 km od Brna, výborná dopravní dostupnost.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 1000  Kč/měsíc
  • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 78/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.7
Zahradnictví 41-44-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 71/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.7
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 Maturitní zkouška 4 roky 30 45/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.5
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list 3 roky 60 79/60 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Nástavby:
Zahradnictví; VYU 41-44-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 30 28/24 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Zkrácené studium:
Zahradník; VYU 41-52-H/01 Výuční list 1 rok 15 4/0 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Zahradnictví; MAT 41-44-M/01 Maturitní zkouška 2 roky 15 1/0 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8

Podrobné informace o škole

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Pod jižním okrajem Brna se nachází největší centrum zahradnického vzdělávání v Jihomoravském kraji a jedno z největších v České republice. Výuka zahradnictví zde má tradici od roku 1901. Moderní budovy, kvalitní vzdělávací zázemí, ubytování, stravovací centrum, školní zahrada s výukovými skleníky se nacházejí v příjemném areálu. Park zdobí rozárium a vodní biotop. Škola spolupracuje s významnými zahradnickými školami v rámci celé EU. Svojí výhodnou polohou je snadno dostupná ze všech směrů regionu.

Škola je veřejná a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i střední vzdělání s výučním listem. Ucelená nabídka vzdělání zajišťuje vzájemnou oborovou prostupnost a umožňuje též přípravu na život v pořadí: vyučení – maturita – vysoká škola.

  • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je obecně odborné přírodovědné vzdělávání s vyšším podílem předmětů, které jsou stěžejní pro rozvoj aplikovaného biologicko-environmentálního myšlení. Absolvent zpravidla pokračuje ve studiu na vysokých školách. Získá i kompetence potřebné pro uplatnění v laboratorních provozech, ve sféře biotechnologie, mikrobiologie, šlechtění, zdravotnictví, ekologie i zemědělství. Může získat řidičský průkaz B.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Čtyřleté denní studium environmentálního zaměření s maturitní zkouškou. Absolventi pracují s informacemi z oboru ekologie a ochrany životního prostředí. Mají dovednosti pro práci v terénu v oblasti krajinné ekologie a lesnictví. Provádějí činnosti k zajištění trvale udržitelného rozvoje. Uplatní se ve státní správě na úseku životního prostředí i ve sféře podnikové. Jsou připraveni ke studiu na vysoké škole. Mohou získat řidičský průkaz B.

  • 41-44-M/01 Zahradnictví

Jedná se o čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou. Pozornost je věnována odborným zahradnickým předmětům jakými jsou zahradní architektura, floristika, květinářství, ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví a rostlinolékařství včetně ekonomiky a managementu. Absolventi se uplatní v praxi, ale mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Součástí výuky je získání řidičského průkazu T a B.

  • 41-44-L/51 Zahradnictví

Odborné dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletého oboru vzdělání Zahradník nebo Včelař je ukončené maturitní zkouškou. Studium je profilováno jako sadovnická tvorba a floristický design. Vedle zahradnických předmětů květinářství, ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví, rostlinolékařství je kladen zřetel na ekonomické vzdělávání. Absolventi podnikají v zahradnictví, obchodu a designu, řídí zahradnické podniky, projektují a tvoří zahrady. Mohou dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

  • 41-52-H/01 Zahradník

Tříletý obor vzdělání s výučním listem je zaměřený na osvojení všech prací v zahradnictví – květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví, okrasné sadovnictví, krajinářství a aranžování květin. Žáci znají základy obchodní činnosti, ekonomiky a vedení zahradnických firem. Absolventi jsou připraveni zejména pro praxi, ale mohou dále studovat formou nástavbového studia. Mohou získat řidičský průkaz T a B.

Škola zajišťuje celodenní stravování i ubytování. Prohlídka školního areálu je možná kdykoli po předběžné domluvě.

logo
Masarykova 198, Rajhrad
tel.: 547 426 311
rajhrad@skolarajhrad.cz
www.skolarajhrad.cz
Zobrazit více