Zavřít

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

2. kolo přijímacího řízení

Škola vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. (Obory, kterých se to týká, vám sdělí vedení školy).

Dny otevřených dveří

26.–27. 11. 2021, 10.–11. 12. 2021, 15.–19. 12. 2021 v rámci Vánoční výstavy a 14.–15. 1. 2022, jinak kdykoli po telefonické domluvě.
Zobrazit více

Doplňující informace

Poskytujeme ubytování i celodenní stravování. Cena oběda 35 Kč. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory a nástavbové studium. Moderně vybavená škola se nachází 8 km od Brna, výborná dopravní dostupnost. Odborná praxe se koná na smluvních pracovištích v reálném prostředí. Žáci se zúčastňují odborných zahraničních stáží. Škola je zapojena do mnoha evropských projektů. Pro žáky možnost získání certifikátů – Obsluha motorové pily, Obsluha křovinořezu, Nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Autoškola přímo v areálu školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 990 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 66/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.5
Zahradnictví 41-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 55/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.5
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 Maturitní zkouška4 roky 30 50/29 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.5
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list3 roky 60 62/60 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Nástavby:
Zahradnictví; VYU 41-44-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 17/14 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Zkrácené studium:
Zahradník; VYU 41-52-H/01 Výuční list1 rok 15 4/4 Statistika ANO NE
Zahradnictví; MAT 41-44-M/01 Maturitní zkouška2 roky 15 3/3 Statistika ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Pod jižním okrajem Brna se nachází největší centrum zahradnického vzdělávání v Jihomoravském kraji a jedno z největších v České republice. Výuka zahradnictví zde má tradici od roku 1901. Moderní budovy, kvalitní vzdělávací zázemí, ubytování, stravovací centrum, školní zahrada s výukovými skleníky se nacházejí v příjemném areálu. Park zdobí rozárium a vodní biotop. Škola spolupracuje s významnými zahradnickými školami v rámci celé EU. Svojí výhodnou polohou je snadno dostupná ze všech směrů regionu.

Škola je veřejná a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i střední vzdělání s výučním listem. Ucelená nabídka vzdělání zajišťuje vzájemnou oborovou prostupnost a umožňuje též přípravu na život v pořadí: vyučení – maturita – vysoká škola.

  • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je obecně odborné přírodovědné vzdělávání s vyšším podílem předmětů, které jsou stěžejní pro rozvoj aplikovaného biologicko-environmentálního myšlení. Absolvent zpravidla pokračuje ve studiu na vysokých školách. Získá i kompetence potřebné pro uplatnění v laboratorních provozech, ve sféře biotechnologie, mikrobiologie, šlechtění, zdravotnictví, ekologie i zemědělství. Může získat řidičský průkaz B.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Čtyřleté denní studium environmentálního zaměření s maturitní zkouškou. Absolventi pracují s informacemi z oboru ekologie a ochrany životního prostředí. Mají dovednosti pro práci v terénu v oblasti krajinné ekologie a lesnictví. Provádějí činnosti k zajištění trvale udržitelného rozvoje. Uplatní se ve státní správě na úseku životního prostředí i ve sféře podnikové. Jsou připraveni ke studiu na vysoké škole. Mohou získat řidičský průkaz B.

  • 41-44-M/01 Zahradnictví

Jedná se o čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou. Pozornost je věnována odborným zahradnickým předmětům jakými jsou zahradní architektura, floristika, květinářství, ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví a rostlinolékařství včetně ekonomiky a managementu. Absolventi se uplatní v praxi, ale mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Součástí výuky je získání řidičského průkazu T a B.

  • 41-44-L/51 Zahradnictví

Odborné dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletého oboru vzdělání Zahradník nebo Včelař je ukončené maturitní zkouškou. Studium je profilováno jako sadovnická tvorba a floristický design. Vedle zahradnických předmětů květinářství, ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví, rostlinolékařství je kladen zřetel na ekonomické vzdělávání. Absolventi podnikají v zahradnictví, obchodu a designu, řídí zahradnické podniky, projektují a tvoří zahrady. Mohou dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

  • 41-52-H/01 Zahradník

Tříletý obor vzdělání s výučním listem je zaměřený na osvojení všech prací v zahradnictví – květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví, okrasné sadovnictví, krajinářství a aranžování květin. Žáci znají základy obchodní činnosti, ekonomiky a vedení zahradnických firem. Absolventi jsou připraveni zejména pro praxi, ale mohou dále studovat formou nástavbového studia. Mohou získat řidičský průkaz T a B.

Škola zajišťuje celodenní stravování i ubytování. Prohlídka školního areálu je možná kdykoliv po předběžné domluvě.

logo
Masarykova 198, Rajhrad
tel.: 547 426 311
rajhrad@skolarajhrad.cz
www.skolarajhrad.cz
Zobrazit více