Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
ukázat na mapě
Ředitel: PaedDr. Marek Kňažík  Telefon: 547 426 312
Kontakt: Bc. Kateřina Vaculíková  Telefon: 547 426 311
Email: rajhrad@skolarajhrad.cz
WWW: www.skolarajhrad.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 640 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 00055468
REDIZO: 600014096

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Výuka zahradnických oborů má na naší škole tradici od roku 1901. Vzdělávací zařízení je největší zahradnickou školou v Jihomoravském kraji a jednou z největších v České republice. Školní budovy, moderní domov mládeže, stravovací centrum a vytápěné skleníky jsou umístěny v areálu školní zahrady o rozloze 6 ha, která slouží potřebám odborného výcviku a praxe. Pro zkvalitnění odborného růstu našich žáků byla založena v areálu školy na základě výzvy světové organizace růžařských společností Národní kolekce růží, ve které je shromážděno cca 200 českých odrůd. Škola spolupracuje se zahradnickými školami v rámci celé EU.

Škola je státní a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Nabídka oborů zajišťuje jejich dokonalou prostupnost a přípravu na život v pořadí: vyučení – maturita – vysoká škola, jak je patrno z následujícího přehledu.

  • 41-52-H/01 Zahradník

Tříletý obor vzdělání zaměřený na osvojení základních prací v zahradnických odvětvích – květinářství, okrasné sadovnictví, vázání a aranžování květin. Žáci se seznámí i se základy obchodní činnosti, ekonomiky a vedení menších zahradnických podniků. Studium je zakončené výučním listem. Absolventi jsou připraveni do praxe nebo se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia.

Zkrácené studium – jednoleté studium pro absolventy středního vzdělání s výučním listem. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolvent získává výuční list v oboru vzdělání Zahradník.

  • 41-44-M/01 Zahradnictví

Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Vedle odborných zahradnických předmětů jakými jsou květinářství, zahradnická architektura, floristika, ovocnictví a zelinářství, je věnována pozornost také předmětům s ekonomickým zaměřením. Důraz je zde také kladen na všeobecně vzdělávací předměty. Po ukončení studia jsou žáci připraveni nastoupit do praxe, ale i pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Zkrácené studium – dvouleté studium pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, při jejich zpracování využívá výpočetní techniku. Je připraven i pro práci v terénu. Obor vychovává pracovníky k výkonu odborné práce a činnosti ve státní správě, místní samosprávě i podnikové sféře.

  • 41-44-L/51 Zahradnictví

Odborné denní dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletého oboru vzdělání Zahradník nebo Včelař, ukončené maturitní zkouškou. Studium je profilováno do dvou větví – žák si volí mezi sadovnickou tvorbou nebo floristickým designem. Dále se vyučují odborné předměty květinářství, zelinářství, ovocnictví, důraz je kladen na ekonomiku a práci s výpočetní technikou. Absolvent je schopen řídit zahradnický úsek, podnikat v zahradnickém oboru, pracovat v obchodních službách, působit v projekci a údržbě veřejné zeleně. Může také pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Pracoviště zajišťuje celodenní stravování i ubytování. Prohlídka areálu školy je možná kdykoliv po předběžné domluvě.

logo
Masarykova 198, Rajhrad
tel.: 547 426 311
rajhrad@skolarajhrad.cz
www.skolarajhrad.cz

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 107870746

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí
16-01-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 20/16 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Zahradnictví
41-44-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 33/24 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2
Zahradník
41-52-H/01
Výuční list
3 roky
60 54/30   ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,5
Nástavby:
Zahradnictví; VYU
41-44-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
30 12/12 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,1
Zkrácené studium:
Zahradník; VYU
41-52-H/01
Výuční list
1 rok
15 2/0   ANO NE
   
Zahradnictví; MAT
41-44-M/01
Maturitní zkouška
2 roky
15 0/0   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: v rámci vánoční výstavy 11.–15. 12. 2019, dále 15. a 16. 11. 2019, 29. a 30. 11. 2019, 10. a 11. 1. 2020, jinak kdykoli po telefonické domluvě. Poskytujeme ubytování i celodenní stravování (86 Kč/den). Cena oběda 32 Kč. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory a nástavbové studium. Škola se nachází 8 km od Brna, výborná dopravní dostupnost. Škola zapojena do projektů Erasmus +, Šablony, Polygram, Kapodav.nahoru