Zavřít

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: 13. a 14. 11. 2020, 27. a 28. 11. 2020, v rámci Vánoční výstavy 16.–20. 12. 2020, 8. a 9. 1. 2021, jinak kdykoli po telefonické domluvě. Poskytujeme ubytování i celodenní stravování. Cena oběda 35 Kč. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory a nástavbové studium. Moderně vybavená škola se nachází 8 km od Brna, výborná dopravní dostupnost. Odborná praxe se koná na smluvních pracovištích v reálném prostředí. Žáci se zúčastňují odborných zahraničních stáží. Škola je zapojena do mnoha evropských projektů. Pro žáky možnost získání certifikátů – Obsluha motorové pily, Nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Autoškola přímo v areálu školy.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ
  • Ubytování 900  Kč/měsíc
  • Stravování 770 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 43/30 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Zahradnictví 41-44-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 36/30 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Přírodovědné lyceum 78-42-M/05 Maturitní zkouška4 roky 30 0/0 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 1.8
Zahradník 41-52-H/01 Výuční list3 roky 60 62/60 ANO NE
Doporučený prospěch: 2.5
Nástavby:
Zahradnictví; VYU 41-44-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 17/14 ČJ,M ANO NE
Doporučený prospěch: 2.1
Zkrácené studium:
Zahradník; VYU 41-52-H/01 Výuční list1 rok 15 4/4 ANO NE
Zahradnictví; MAT 41-44-M/01 Maturitní zkouška2 roky 15 3/3 ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Pod jižním okrajem Brna se nachází největší centrum zahradnického vzdělávání v Jihomoravském kraji a jedno z největších v České republice. Výuka zahradnictví zde má tradici od roku 1901. Moderní budovy, kvalitní vzdělávací zázemí, ubytování, stravovací centrum, školní zahrada s výukovými skleníky se nacházejí v příjemném areálu. Park zdobí rozárium a vodní biotop. Škola spolupracuje s významnými zahradnickými školami v rámci celé EU. Svojí výhodnou polohou je snadno dostupná ze všech směrů regionu.

Škola je veřejná a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou i střední vzdělání s výučním listem. Ucelená nabídka vzdělání zajišťuje vzájemnou oborovou prostupnost a umožňuje též přípravu na život v pořadí: vyučení – maturita – vysoká škola.

  • 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je obecně odborné přírodovědné vzdělávání s vyšším podílem předmětů, které jsou stěžejní pro rozvoj aplikovaného biologicko-environmentálního myšlení. Absolvent zpravidla pokračuje ve studiu na vysokých školách. Získá i kompetence potřebné pro uplatnění v laboratorních provozech, ve sféře biotechnologie, mikrobiologie, šlechtění, zdravotnictví, ekologie i zemědělství. Může získat řidičský průkaz B.

  • 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

Čtyřleté denní studium environmentálního zaměření s maturitní zkouškou. Absolventi pracují s informacemi z oboru ekologie a ochrany životního prostředí. Mají dovednosti pro práci v terénu v oblasti krajinné ekologie a lesnictví. Provádějí činnosti k zajištění trvale udržitelného rozvoje. Uplatní se ve státní správě na úseku životního prostředí i ve sféře podnikové. Jsou připraveni ke studiu na vysoké škole. Mohou získat řidičský průkaz B.

  • 41-44-M/01 Zahradnictví

Jedná se o čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou. Pozornost je věnována odborným zahradnickým předmětům jakými jsou zahradní architektura, floristika, květinářství, ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví a rostlinolékařství včetně ekonomiky a managementu. Absolventi se uplatní v praxi, ale mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Součástí výuky je získání řidičského průkazu T a B.

  • 41-44-L/51 Zahradnictví

Odborné dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy tříletého oboru vzdělání Zahradník nebo Včelař je ukončené maturitní zkouškou. Studium je profilováno jako sadovnická tvorba a floristický design. Vedle zahradnických předmětů květinářství, ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví, rostlinolékařství je kladen zřetel na ekonomické vzdělávání. Absolventi podnikají v zahradnictví, obchodu a designu, řídí zahradnické podniky, projektují a tvoří zahrady. Mohou dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

  • 41-52-H/01 Zahradník

Tříletý obor vzdělání s výučním listem je zaměřený na osvojení všech prací v zahradnictví – květinářství, zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví, okrasné sadovnictví, krajinářství a aranžování květin. Žáci znají základy obchodní činnosti, ekonomiky a vedení zahradnických firem. Absolventi jsou připraveni zejména pro praxi, ale mohou dále studovat formou nástavbového studia. Mohou získat řidičský průkaz T a B.

Škola zajišťuje celodenní stravování i ubytování. Prohlídka školního areálu je možná kdykoli po předběžné domluvě.

logo
Masarykova 198, Rajhrad
tel.: 547 426 311
rajhrad@skolarajhrad.cz
www.skolarajhrad.cz
Zobrazit více