Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Učiliště 496, 664 52 Sokolnice
Ředitel: Ing. Oldřich Životský  Telefon: 544 224 634
Kontakt: Jitka Čermáková  Telefon: 544 224 634
Email: info@ssee-sokolnice.cz
WWW: www.ssee-sokolnice.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 640 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 00380407
REDIZO: 600171035

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

Moderní vzdělávací instituce (státní) se systémem celoživotního učení i tradicí a vysokou úrovní odbornosti. Škola patří mezi nejlépe vybavené školy pro výuku elektrotechnických oborů v ČR, disponuje nejmodernějšími specializovanými dílnami a unikátním vnitřním i venkovním výukovým polygonem pro výuku žáků, ojedinělým v celé střední Evropě, a nově zbudovaným demonstračním a výukovým centrem pro alternativní zdroje energií. Atmosféra školy je rodinná. Nabídka vzdělávání zahrnuje maturitní a učební obory zaměřené na slaboproudou elektrotechniku, elektroniku a výpočetní techniku a obory související s výrobou, rozvodem a užitím elektrické energie. Nabídku doplňujeme učebním oborem Autoelektrikář.

Studijní obory (čtyřleté s maturitou)

  • Mechanik elektrotechnik (ŠVP informační technologie)
  • Mechanik elektrotechnik (ŠVP technik silnoproudých zařízení)

Učební obory tříleté

  • Elektrikář – silnoproud
  • Mechanik elektrotechnických zařízení – elektrotechnik
  • Autoelektrikář

Stipendijní programy: tři druhy stipendijních programů (více na www.ssee-sokolnice.cz).

Aktivity školy: mezinárodní stáže žáků a pedagogů (SRN, Rakousko, Slovenská republika, Srbsko, Španělsko), účast v nadnárodních projektech, program celoživotního vzdělávání, těsné sepětí školy s budoucími zaměstnavateli, nabídky práce již v průběhu studia. Možnost získání elektrotechnické kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1979 Sb.

Služby žákům: vzájemná mezioborová prostupnost, možnost získání mezinárodních certifikátů, zapůjčení učebnic, zdarma pracovní oděv a obuv, stipendia, finanční odměny za produktivní práci, účast v odborných i sportovních soutěžích, možnost získání řidičského průkazu sk. B (pro žáky oboru autoelektrikář bezplatně), autoškola v areálu školy, výborná dopravní dostupnost v rámci IDS JMK, ubytování v domově mládeže přímo v areálu školy, účast na mimoškolních kulturních aktivitách, celodenní stravování ve školní jídelně, školní kantýna.

Služby rodičům: on-line přístup k hodnocení prospěchu, evidenci docházky i objednávání stravy.

Sportovní aktivity: posilovna, nově upravený venkovní sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, hřištěm s umělým povrchem, tenisové kurty a další sportovní volnočasové aktivity.

Perspektiva: vyučujeme obory žádané na trhu práce s možností pokračovat dále ve studiu na VŠ. Absolventi silnoproudých oborů splňují kvalifikační požadavky energetických společností, jsou vyhledávaní zaměstnavateli pro svoji vysokou odbornost. Škola má i akreditaci pro udělování profesních kvalifikací. Aktuální informace o dění ve škole na www.ssee-sokolnice.cz.

Dny otevřených dveří: ve dnech školního vyučování s možností nahlédnout do výuky vždy ve čtvrtek 28. 11. 2019, 16. 1. a 13. 2. 2020 nebo o sobotách 7. 12. 2019, 11. 1. a 8. 2. 2020 nebo individuálně po předchozím ohlášení. Doporučujeme využít dny otevřených dveří k prohlídce školy. Jedině tak můžete posoudit špičkovou úroveň vybavení školy a procítit její atmosféru.

logo
Učiliště 496, Sokolnice
tel.: 544 224 634
info@ssee-sokolnice.cz
www.ssee-sokolnice.cz

nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130002160

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 90/58 ČJ, M  ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
30 45/22   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 22/12   ANO NE
   
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
15 14/10   ANO NE
   
Zkrácené studium:
Elektrikář; VYU
26-51-H/01
Výuční list
1 rok
30 13/-   ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud; VYU
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
30 14/-   ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 28. 11. 2019, 7. 12. 2019, 11. 1. 2020, 16. 1. 2020, 8. 2. 2020 a 13. 2. 2020. Kritériem pro přijetí je prospěch ze ZŠ, účast v soutěžích, výsledky JPZ. Pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Stravování a ubytování v místě školy, venkovní sportoviště. Praktické vyučování v areálu školy, na venkovních pracovištích (odměny za produktivní práci), odl. pracoviště Brno, Vídeňská 99, smluvní pracoviště – autoservisy. Možnost účasti na zahraničních stážích. Vzdělávání pro dospělé – zkrácené roční vzdělávání v uč. oborech 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud a 26-51-H/01 Elektrikář slaboproud, denní forma. Kurzy profesních kvalifikací a kurz pro maturitní zkoušku z jednotl. předmětu, vyhl. č. 50/1978 Sb. Možnost stipendií, prac. oděvy zdarma.nahoru