Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Učiliště 496, 664 52 Sokolnice
Ředitel: Ing. Oldřich Životský  Telefon: 544 225 634
Kontakt: Bc. Jitka Čermáková  Telefon: 544 224 634
Email: info@ssee-sokolnice.cz
WWW: www.ssee-sokolnice.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 800 Kč/měs
Stravování: 616 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 00380407
REDIZO: 600171035

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

Moderní vzdělávací instituce (státní) se systémem celoživotního učení i tradicí a vysokou úrovní odbornosti. Škola patří mezi nejlépe vybavené školy pro výuku elektrotechnických oborů v ČR, disponuje nejmodernějšími specializovanými dílnami a unikátním vnitřním i venkovním výukovým polygonem pro výuku žáků, ojedinělým v celé střední Evropě a nově zbudovaným demonstračním a výukovým centrem pro alternativní zdroje energií. Atmosféra školy je rodinná. Nabídka vzdělávání zahrnuje studijní a učební obory zaměřené na slaboproudou elektrotechniku, elektroniku a výpočetní techniku a obory související s výrobou, rozvodem a užitím elektrické energie.

Studijní obory (čtyřleté s maturitou)

  • Mechanik elektrotechnik – informační technologie
  • Mechanik elektrotechnik – technik silnoproudých zařízení

Učební obory tříleté

  • Elektrikář – silnoproud
  • Mechanik elektrotechnických zařízení – elektrotechnik
  • Autoelektrikář

Stipendijní programy: tři druhy stipendijních programů (více na webových stránkách školy).

Aktivity školy: mezinárodní stáže studentů (SRN, Rakousko, Slovenská republika, Srbsko, Španělsko), program celoživotního vzdělávání, těsné sepětí školy s budoucími zaměstnavateli, nabídky práce již v průběhu studia.

Služby studentům: vzájemná mezioborová prostupnost, možnost získání mezinárodních certifikátů, zapůjčení učebnic, zdarma pracovní oděv a obuv, stipendia, finanční odměny za produktivní práci, účast v odborných i sportovních soutěžích, možnost získání řidičského průkazu sk. B (pro žáky oboru autoelektrikář bezplatně), autoškola v areálu školy, výborná dopravní dostupnost v rámci IDS JMK, ubytování v domově mládeže přímo v areálu školy, celodenní stravování ve školní jídelně, školní kantýna.

Služby rodičům: on-line přístup k hodnocení prospěchu, evidenci docházky i objednávání stravy.

Sportovní aktivity: posilovna, nově upravený venkovní sportovní areál s fotbalovým hřištěm, hřištěm s umělým povrchem, tenisové kurty a další sportovní volnočasové aktivity.

Perspektiva: vyučujeme obory žádané na trhu práce s možností pokračovat dále ve studiu na VŠ. Absolventi silnoproudých oborů splňují kvalifikační požadavky energetických společností, jsou vyhledávaní zaměstnavateli pro svoji vysokou odbornost. Škola má i akreditaci pro udělování profesních kvalifikací. Aktuální informace o dění ve škole na webových stránkách školy.

Dny otevřených dveří: ve dnech školního vyučování s možností nahlédnout do výuky 29. 11. 2018, 17. 1. a 14. 2. 2019 nebo o sobotách 8. 12. 2018, 12. 1. a 16. 2. 2019 nebo individuálně po předchozím ohlášení. Doporučujeme využít dny otevřených dveří k prohlídce školy. Jedině tak můžete posoudit špičkovou úroveň vybavení školy a procítit její atmosféru.

logo
Učiliště 496, Sokolnice
tel.: 544 224 634
info@ssee-sokolnice.cz
www.ssee-sokolnice.cz

module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 130002160

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2019/20
Přihl./přij.
2018/19
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
60 83/60 ČJ, M  ANO NE
   
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
30 43/28   ANO NE
   
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 25/12   ANO NE
   
Autoelektrikář
26-57-H/01
Výuční list
3 roky
15 18/10   ANO NE
   
Zkrácené studium:
Elektrikář; MAT, VYU
26-51-H/01
Výuční list
1 rok
30 11/11   ANO ANO
   
Elektrikář – silnoproud; MAT, VYU
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
30 23/17   ANO ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: 29. 11. 2018, 8. 12. 2018, 12. 1. 2019, 17. 1. 2019, 2. 2. 2019 a 7. 2. 2019, nebo je možno školu navštívit kdykoli po předchozí domluvě. Škola disponuje moderními výukovými prostorami s nejnovějšími technologiemi pro výuku alternativních zdrojů el. energie. Všechny obory jsou prostupné. Máme vlastní stravovací a ubytovací zařízení, venkovní sportoviště, rekreační středisko. Možnost účasti na zahraničních stážích a získat zaměstnání již během studia, další vzdělávání, získání kvalifikace podle vyhl. č. 50/1978 Sb.nahoru