Zavřít

Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Kontakty na školu

Dny otevřených dveří

DOD: předpokládaný termín je so 12. 12. 2020 od 9:00 do 15:00 hod. Škola je dobře dostupná v rámci IDS JMK (včetně linky MHD Brno). Nemáme bezbariérový přístup. Podrobnější informace o škole na webových stránkách.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, FJ, L, NJ, RJ
  • Ubytování Neuvedeno
  • Stravování 600 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5 79-41-K/81 Maturitní zkouška8 let 30 207/30 ČJ,M NE ANO

Podrobné informace o škole

Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Gymnázium Šlapanice je osmileté gymnázium zřízené Jihomoravským krajem. Naším hlavním vzdělávacím cílem je kvalitní příprava žáků k vysokoškolskému studiu. Úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy je obvykle 100%.

Kapacita gymnázia je 260 žáků. Každý rok je ke studiu do primy přijímáno 30 žáků. Škola je dostupná prostřednictvím MHD Brno (linka č. 31) a dále díky IDS JMK. Nachází se v klidném prostředí vedle městského parku, v areálu se dvěma budovami, hřištěm a odpočinkovou zónou pro žáky.

Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní všeobecné vzdělání. Žáci tak získají všeobecný přehled a možnost rozhodnout se pak o zaměření svého dalšího rozvoje. Ve vyšších ročnících výuku doplňujeme nabídkou volitelných předmětů, které umožňují profilaci žáků.

Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků. Žáci během studia získají znalosti anglického jazyka na minimální úrovni B2 (včetně možné přípravy na mezinárodní zkoušku). Další cizí jazyk lze zvolit z nabídky němčina nebo francouzština.

Pro žáky organizujeme školní výlety, lyžařský výcvikový kurz, letní sportovní kurz (obvykle vodácký), tematické zahraniční zájezdy a týdenní projektový kurz v Jedovnicích. Výuku doplňujeme návštěvami muzeí, divadel, pořádáním exkurzí a mezinárodních setkání žáků. Nad rámec základní výuky mohou žáci navštěvovat např. dramatickou výchovu, sborový zpěv, informatiku, chemii, fyziku, florbal a volejbal.

Součástí školy je i ZUŠ s nabídkou výuky v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.

Den otevřených dveří se tradičně koná v sobotu v první polovině prosince. Školu je možné navštívit po předchozí domluvě kdykoli.

logo
Riegrova 40/17, Šlapanice
tel.: 544 228 017
gymnazium@gslapanice.cz
gslapanice.cz
Zobrazit více