Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice
Ředitel: Mgr. Gabriela Kokešová  Telefon: 544 228 017
Kontakt: Eva Švehlová  Telefon: 544 228 017
Email: gymnazium@gslapanice.cz
WWW: gslapanice.cz
Druh školy: Gymnázium
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: Neuvedeno 
Stravování: 600 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ
IČ: 49461249
REDIZO: 600014061

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Gymnázium Šlapanice je osmileté gymnázium zřízené Jihomoravským krajem. Vzdělávacím cílem tohoto typu školy je kvalitní příprava žáků k vysokoškolskému studiu. Úspěšnost našich absolventů při přijetí na vysoké školy je obvykle 100 %.

Kapacita gymnázia je 260 žáků. Každý rok je ke studiu do primy přijímáno 30 žáků. Škola je dostupná prostřednictvím MHD Brno (linka č. 31) a dále díky IDS JMK. Nachází se v klidném prostředí vedle městského parku, v areálu se dvěma budovami, hřištěm a odpočinkovou zónou pro žáky.

Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní všeobecné vzdělání. Žáci tak získají všeobecný přehled a možnost rozhodnout se pak o zaměření svého dalšího rozvoje. Ve vyšších ročnících výuku doplňujeme nabídkou volitelných předmětů, které umožňují profilaci žáků.

Velký důraz klademe na výuku cizích jazyků. Žáci během studia získají znalosti anglického jazyka na minimální úrovni B2 (včetně možné přípravy na mezinárodní zkoušku). Další cizí jazyk lze zvolit z nabídky němčina nebo francouzština.

Pro žáky organizujeme školní výlety, lyžařský výcvikový kurz, letní sportovní kurz (obvykle vodácký), tematické zahraniční zájezdy a týdenní projektový kurz v Jedovnicích. Výuku doplňujeme návštěvami muzeí, divadel, pořádáním exkurzí a mezinárodních setkání žáků. Nad rámec základní výuky mohou žáci navštěvovat např. dramatickou výchovu, sborový zpěv, informatiku, chemii, fyziku, florbal a volejbal.

Součástí školy je i ZUŠ s nabídkou výuky v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.

Den otevřených dveří se tradičně koná v sobotu v první polovině prosince. Školu je možné navštívit po předchozí domluvě kdykoli.

logo
Riegrova 40/17, Šlapanice
tel.: 544 228 017
gymnazium@gslapanice.cz
gslapanice.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 108010112

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Gymnázium; ZŠ5
79-41-K/81
Maturitní zkouška
8 let
30 228/30 ČJ, M  NE ANO
   

Doplňkové informace:

DOD: předpokládaný termín je so 7. 12. 2019 od 9:00 do 15:00 hod. Škola je dobře dostupná v rámci IDS JmK (včetně linky MHD Brno). Nemáme bezbariérový přístup. Podrobnější informace na webových stránkách školy.nahoru