Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r. o.
Poštovní adresa: Střední 552/59, Ponava, 602 00 Brno
Ředitel: Mgr. Jaromír Pragač  Telefon: 541 219 802 kl. 113
Kontakt: Mgr. Daniela Vránová  Telefon: 541 219 843 kl. 115
Email: soutr.studijni@oaeldo.cz
WWW: www.skolyjh.cz
Zřizovatel: Soukromý
Ubytování: 1300 Kč/měs
Stravování: 900 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ
IČ: 60729937
REDIZO: 600013979

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r. o.

SOU tradičních řemesel nabízí ucelený blok vzdělávacích aktivit, členěný do několika oblastí:

Tříleté učební obory zakončené výučním listem

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér
 • 33-56-H/01 Truhlář
 • 36-66-H/01 Montér suchých staveb
 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 66-53-H/01 Operátor skladování
 • 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 • 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
 • 82-51-H/04 Umělecký keramik

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

 • 82-41-M/11 Design interiéru
 • 82-48-L/01 Starožitník
 • 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • 82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce keramické
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (slaboproud + silnoproud)

Dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou (pro absolventy tříletých učebních oborů)

 • 64-41-L/51 Podnikání
 • 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce

Tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou (pro absolventy tříletých učebních oborů)

 • 64-41-L/51 Podnikání

Příprava na jednotlivou maturitní zkoušku z předmětu Památková péče obor Starožitník

Jednoroční zkrácené studium (pro absolventy tříletých učebních nebo čtyřletých maturitních oborů)

 • ve všech vyučovaných oborech

Rekvalifikační kurzy a celoživotní vzdělávání

 • ve vyučovaných oborech

Další aktivity školy

 • výstavy, soutěže, zájezdy, lyžařský výcvik
 • možnost získání řidičského oprávnění

Ubytování, stravování a další výhody

 • možnost ubytování v domově mládeže (nachází se přímo v budově školy)
 • možnost celodenního školního stravování
 • velmi dobré umístění školy v blízkosti centra Brna s výborným spojením MHD
 • osobní přístup ke studentům a rodičům
 • možnost sportovního vyžití

Vyšší odborná škola

 • 66-41-N/03 Podnikatelská činnost

Naši absolventi jsou přijímáni do zkráceného jednoročního bakalářského programu na vysoké škole AKADEMIE STING, po jehož absolvování získají k titulu DiS. i titul Bc.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

logo
Střední 552/59, Brno
tel.: 541 219 844
soutr.studijni@oaeldo.cz
www.skolyjh.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 60729937

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Design interiéru
82-41-M/11
Maturitní zkouška
4 roky
30 37/32 TZ  NE NE
Školné: 10880 Kč  
Mechanik elektrotechnik (Silnoproud)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Mechanik elektrotechnik (Slaboproud)
26-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 0/0 ČJ, M  ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kosmetické služby
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
24 23/19 ČJ, M  ANO NE
Školné: 9800 Kč  
Starožitník
82-48-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
12 0/0 TZ  NE NE
Školné: 10880 Kč  
Elektrikář – silnoproud
26-51-H/02
Výuční list
3 roky
24 8/4   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
24 15/8   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Montér suchých staveb
36-66-H/01
Výuční list
3 roky
24 3/0   ANO NE
Školné: 0 Kč  
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
30 25/18   ANO NE
Školné: 9800 Kč  
Operátor skladování
66-53-H/01
Výuční list
3 roky
12 2/0   ANO NE
Školné: 7180 Kč  
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
60 67/60   ANO NE
Školné: 9800 Kč  
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/01
Výuční list
3 roky
14 10/10 TZ  ANO NE
Školné: 10800 Kč  
Umělecký truhlář a řezbář
82-51-H/02
Výuční list
3 roky
14 0/0 TZ  ANO NE
Školné: 10480 Kč  
Vlásenkář a maskér
82-51-H/05
Výuční list
3 roky
14 16/16 TZ  ANO NE
Školné: 10800 Kč  
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
25 25/25 ČJ, M  NE NE
Školné: 7900 Kč  
Podnikání; Dálková; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
15 17/15 ČJ, M  NE NE
Školné: 8900 Kč  
Umělecké řemeslné práce; VYU
82-51-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
15 5/4 TZ  NE NE
Školné: 0 Kč  
Zkrácené studium:
Elektrikář – silnoproud; VYU
26-51-H/02
Výuční list
1 rok
24 0/0   NE NE
Školné: 9800 Kč  
Truhlář; VYU
33-56-H/01
Výuční list
1 rok
24 0/0   NE NE
Školné: 9800 Kč  
Montér suchých staveb; VYU
36-66-H/01
Výuční list
1 rok
24 0/0   NE NE
Školné: 9800 Kč  
Kuchař-číšník; VYU
65-51-H/01
Výuční list
1 rok
24 15/15   NE NE
Školné: 9800 Kč  
Kadeřník; VYU
69-51-H/01
Výuční list
1 rok
24 15/15   NE NE
Školné: 9800 Kč  

Doplňkové informace:

DOD: 3. 10. 2019, 5. 11. 2019, 28. 11. 2019, 24. 1. 2020 a 25. 2. 2020 vždy od 14:00 do 17:00 hod., nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě. Škola využívá dálkový informační systém pro žáky, rodiče i učitele (přehled o prospěchu a volnočasových aktivitách žáka). Žáci mají volný přístup k informačním technologiím a možnost připojení k Wi-Fi. Dále škola preferuje osobní přístup k žákům v rámci výchovně vzdělávacího procesu i mimo něj. Aktivity školy – lyžařský výcvikový kurz, letní sportovně turistický kurz v Chorvatsku, návštěvy muzeí, výstav, divadelních představení ad.nahoru