Zavřít

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Doplňující informace

SZŠ má 75letou tradici. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Ve škole studuje 779 žáků denní a večerní formy studia, ve třech oborech podle ŠVP. Ve škole jsou třídy s výpočetní a projekční technikou, tělocvična, posilovna, moderně vybavené učebny ošetřovatelství, chemie, fyziky, informačních technologií, psychologie, somatologie, biologie, první pomoci, výchovy ke zdraví, českého jazyka a cizích jazyků. Školní knihovna disponuje více než 9 500 tituly. Žáci mají možnost využití Wi-Fi připojení k internetu, kantýnu a nápojový automat. Praktická výuka probíhá v kvalitně vybavených zdravotnických zařízeních v Brně na více než 45 školních stanicích. V průběhu studia se žáci mohou účastnit zahraničních výjezdů.
Zobrazit více
  • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
  • Ubytování 1200  Kč/měsíc
  • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška 4 roky 120 265/120 Statistika ČJ, M ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 55/25 Statistika ČJ, M ANO NE
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška 4 roky 60 156/60 Statistika ČJ, M ANO NE
Zkrácené studium:
Praktická sestra; Večerní; MAT 53-41-M/03 Maturitní zkouška 3 roky 30 39/17 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

SZŠ Brno Jaselská, p. o. je škola s více než 75letou tradicí. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Historická budova školy se nachází v samotném centru Brna a je dobře dostupná MHD. Ve škole studuje celkem 730 žáků ve 26 třídách denní a 3 třídách večerní formy studia.

Vyučování probíhá ve třech oborech podle školních vzdělávacích programů. Ve škole jsou jak standardní třídy s výpočetní a projekční technikou, tělocvična i posilovna, tak moderně vybavené učebny ošetřovatelství, chemie, fyziky, informačních technologií, psychologie, somatologie, první pomoci, výchovy ke zdraví, českého jazyka a cizích jazyků. Školní knihovna disponuje více než 9 500 tituly učebnic, odborných publikací a beletrie. Žáci mají možnost využití Wi-Fi připojení k internetu v budově školy, k dispozici je jim dobře zásobená školní kantýna, nápojový a potravinový automat, v provozu je školní informační systém pro sdělování aktuálních školních zpráv. Praktická výuka probíhá v kvalitně vybavených zdravotnických zařízeních v Brně na více než 45 školních stanicích. V průběhu studia se žáci mohou účastnit zahraničních výjezdů do Anglie, Rakouska, Německa, Itálie, Polska, Slovenska. Ve škole je nově zbudované Centrum odborného vzdělávání pro oblast zdravotnictví pro celý JMK. Jeho činnost zahrnuje odborné přednášky, workshopy a nově zbudovanou odbornou učebnu, která umožňuje praktickou výuku na nejmodernějších výukových simulátorech.

logo
Jaselská 7/9, Brno
tel.: 541 247 128
info@szs-jaselska.cz
www.szs-jaselska.cz
module
Zobrazit více