Zavřít

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Kontakty na školu
Zaměstnavatelé

Dny otevřených dveří

DOD: 8. 12. 2020 a 19. 1. 2021. SZŠ má 72letou tradici. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Ve škole studuje 630 žáků denní a večerní formy studia, ve třech oborech podle ŠVP. Ve škole jsou třídy s výpočetní a projekční technikou, tělocvična, posilovna, moderně vybavené učebny ošetřovatelství, chemie, fyziky, informačních technologií, psychologie, somatologie, biologie, první pomoci, výchovy ke zdraví, českého jazyka a cizích jazyků. Školní knihovna disponuje více než 9 500 tituly. Žáci mají možnost využití Wi-Fi připojení k internetu, kantýnu a nápojový automat. Praktická výuka probíhá v kvalitně vybavených zdravotnických zařízeních v Brně na více než 40 školních stanicích. V průběhu studia se žáci mohou účastnit zahraničních výjezdů.
  • Cizí jazyky AJ,NJ,RJ
  • Ubytování 1100  Kč/měsíc
  • Stravování 748 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra 53-41-M/03 Maturitní zkouška4 roky 120 231/111 ČJ,M ANO NE
Sociální činnost 75-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 30 50/22 ČJ,M ANO NE
Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Maturitní zkouška4 roky 60 95/30 ČJ,M ANO NE
Zkrácené studium:
Praktická sestra; Večerní; MAT 53-41-M/03 Maturitní zkouška3 roky 30 17/17 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

SZŠ Brno Jaselská, p. o. je škola s více než 70letou tradicí. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Historická budova školy se nachází v samotném centru Brna a je dobře dostupná MHD. Ve škole studuje celkem 630 žáků ve 23 třídách denní a 4 třídách večerní formy studia.

Vyučování probíhá ve třech oborech podle školních vzdělávacích programů. Ve škole jsou jak standardní třídy s výpočetní a projekční technikou, tělocvična i posilovna, tak moderně vybavené učebny ošetřovatelství, chemie, fyziky, informačních technologií, psychologie, somatologie, první pomoci, výchovy ke zdraví, českého jazyka a cizích jazyků. Školní knihovna disponuje více než 9 500 tituly učebnic, odborných publikací a beletrie. Žáci mají možnost využití Wi-Fi připojení k internetu v budově školy, k dispozici je jim dobře zásobená školní kantýna a nápojový automat, v provozu je školní informační systém pro sdělování aktuálních školních zpráv. Praktická výuka probíhá v kvalitně vybavených zdravotnických zařízeních v Brně na více než 45 školních stanicích. V průběhu studia se žáci mohou účastnit zahraničních výjezdů do Anglie, Rakouska, Německa, Polska, Slovenska.

logo
Jaselská 7/9, Brno
tel.: 541 247 128
zcikova@szs-jaselska.cz
www.szs-jaselska.cz
module