Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Jaselská 190/7, Veveří, 602 00 Brno
Ředitel: PhDr. Zuzana Číková  Telefon: 541 247 112
Kontakt: Zuzana Klusáková  Telefon: 541 247 119
Email: zcikova@szs-jaselska.cz
WWW: www.szs-jaselska.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 1100 Kč/měs
Stravování: 580 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ
IČ: 00637998
REDIZO: 600019896

Podrobné informace o škole:

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

SZŠ Brno Jaselská, p. o. je škola s více než 70letou tradicí. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Historická budova školy se nachází v samotném centru Brna a je dobře dostupná MHD. Ve škole studuje celkem 600 žáků ve 21 třídách denní a 5 třídách večerní formy studia.

Vyučování probíhá ve třech oborech podle školních vzdělávacích programů. Ve škole jsou jak standardní třídy s výpočetní a projekční technikou, tělocvična i posilovna, tak moderně vybavené učebny ošetřovatelství, chemie, fyziky, informačních technologií, psychologie, somatologie, první pomoci, výchovy ke zdraví, českého jazyka a cizích jazyků. Školní knihovna disponuje více než 9 500 tituly učebnic, odborných publikací a beletrie. Žáci mají možnost využití Wi-Fi připojení k internetu v budově školy, k dispozici je jim dobře zásobená školní kantýna a nápojový automat, v provozu je školní informační systém pro sdělování aktuálních školních zpráv. Praktická výuka probíhá v kvalitně vybavených zdravotnických zařízeních v Brně na více než 45 školních stanicích. V průběhu studia se žáci mohou účastnit zahraničních výjezdů do Anglie, Rakouska, Německa, Polska, Slovenska.

logo
Jaselská 7/9, Brno
tel.: 541 247 128
zcikova@szs-jaselska.cz
www.szs-jaselska.cz
module
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 110009550

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Praktická sestra
53-41-M/03
Maturitní zkouška
4 roky
120 216/109 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,5
Sociální činnost
75-41-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
30 43/23 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 2,5
Zdravotnické lyceum
78-42-M/04
Maturitní zkouška
4 roky
30 95/30 ČJ, M  ANO NE
  Doporučený prospěch: 1,5
Zkrácené studium:
Praktická sestra; Večerní; MAT
53-41-M/03
Maturitní zkouška
3 roky
30 22/22 ČJ, M  ANO NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 10. 12. 2019 a 21. 1. 2020. SZŠ má 70letou tradici. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Ve škole studuje 600 žáků denní a večerní formy studia, ve třech oborech podle ŠVP. Ve škole jsou třídy s výpočetní a projekční technikou, tělocvična, posilovna, moderně vybavené učebny ošetřovatelství, chemie, fyziky, informačních technologií, psychologie, somatologie, biologie, první pomoci, výchovy ke zdraví, českého jazyka a cizích jazyků. Školní knihovna disponuje více než 9 500 tituly. Praktická výuka probíhá v kvalitně vybavených zdravotnických zařízeních v Brně na více než 40 školních stanicích. V průběhu studia se žáci mohou účastnit zahraničních výjezdů. Od 1. 9. 2019 se obor Zdravotnický asistent přejmenovává na obor Praktická sestra.nahoru