Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Vaculíkova 259/14, Lesná, 638 00 Brno
Ředitel: Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.  Telefon: 545 222 089, 731 507 887
Kontakt: Mgr. Stanislav Štěpánek  Telefon: 545 222 089, 733 532 848
Email: sos@geminibrno.cz
WWW: www.geminibrno.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 900 Kč/měs
Stravování: 640 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 48515027
REDIZO: 600025021

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace

Jsme internátní střední škola určená pro žáky se zdravotním postižením. Škola je umístěná v krásném, klidném sídlišti Brno-Lesná, odkud je přímé spojení do centra města. K areálu školy patří hřiště s umělým trávníkem, sportovní a společenský pavilon a upravená rozlehlá zahrada. Samozřejmostí je výuka v menších kolektivech do 14 žáků a individuální péče o žáky.

Škola má krajskou působnost. Žáky učíme žít ve vzájemné toleranci a pochopení, postižené aktivně zapojujeme do života běžné populace. Bezbariérová úprava celé školy a areálu je samozřejmostí, stejně jako vlídné, téměř rodinné prostředí. Mimobrněnské žáky ubytováváme v internátě přímo v budově školy.

Studijní obory

 • Čtyřleté studium oboru Veřejnosprávní činnost – střední vzdělání s maturitní zkouškou – připravuje budoucí úředníky veřejné a státní správy, správní zaměstnance organizací a firem. Hlavní odborné předměty: právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, cizí jazyky.
 • Čtyřleté studium oboru Gastronomie – střední vzdělání s maturitní zkouškou – připravuje budoucí pracovníky ve stravovacích provozech, ubytovacích službách, pro výkon provozních a marketingových činností. Odborné předměty: ekonomie, účetnictví, odbyt, gastronomie, odborný výcvik, cizí jazyky.

Učební obory

 • Tříleté studium oboru Prodavač a výrobce lahůdek – střední vzdělání s výučním listem – připravuje žáky pro práci v obchodě i pro provozování menších výroben lahůdek.

Mimo uvedené škola nabízí

 • výuku dle individuálních potřeb
 • pravidelnou rehabilitační péči v areálu školy
 • výuku v nově zřízených odborných učebnách
 • dvě moderní a hojně využívané počítačové učebny
 • Wi-Fi připojení v celém areálu školy, včetně internátu
 • pravidelná a úspěšná účast na soutěžích (Carving, Gastrojunior, České ručičky, …) a pořádáním odborných kurzů (barmanský, carvingový aj.)
 • intenzivní kontakt s praxí (oblíbené pracovní stáže na úřadech, v gastronomických i obchodních provozech, četné odborně zaměřené exkurze)
 • výměnné pobyty v Holandsku, Slovensku, Německu
 • návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí

K přihlášce ke studiu je vždy nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení.

Škola je pro zájemce vždy otevřená, rádi Vás u nás kdykoli přivítáme.

logo
Vaculíkova 259/14, Brno
tel.: 545 222 089, 731 507 887
sos@geminibrno.cz
www.geminibrno.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 48515027

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01
Maturitní zkouška
4 roky
14 8/7 ČJ, M  NE ANO
   
Gastronomie (Gastronomické služby)
65-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
14 10/10 ČJ, M  NE ANO
   
Prodavač (Prodavač a výrobce lahůdek)
66-51-H/01
Výuční list
3 roky
14 7/7   NE ANO
   

Doplňkové informace:

Naše střední škola určená pro žáky se zdravotním postižením se nachází v krásném parku v městské části Brno-Lesná. K areálu školy patří internát přímo v budově školy, hřiště, sportovní a společenský pavilon i rozlehlá zahrada. Samozřejmostí je výuka v menších kolektivech a individuální péče o žáky. Škola mimo jiné dále nabízí pravidelnou rehabilitační péči, Wi-Fi připojení v celém areálu školy, výměnné pobyty v Holandsku, Slovensku, Německu, návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí.nahoru