Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří

So 10. 12. 2022, 14. 1. 2023 a 11. 2. 2023 od 9:00 do 13:00 hod. a st 18. 1. 2023, 25. 1. 2023, 1. 2. 2023, 15. 2. 2023 a 22. 2. 2023 od 15:00 do 18:00 hod. Bližší informace k DOD naleznete na webových stránkách školy.
Zobrazit více

Doplňující informace

Pro přijímací řízení se zohledňují výsledky centrálně zadávaných testů a prospěch ze ZŠ. Absolventi školy pokračují ve vzdělávání na VŠ s technickým či ekonomickým zaměřením, případně se stávají ceněnými zaměstnanci v oblastech kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti dat ve veřejné správě, bankovnictví a pojišťovnictví, logistice, informačních technologií a v oblasti informační a zabezpečovací techniky. V průběhu vzdělávání lze získat mezinárodní certifikáty Cisco, AT&T centra, DB2 či z ekonomických znalostí EBCL. Škola je zapojena do projektu Erasmus+.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ, RJ
 • Ubytování 1450  Kč/měsíc
 • Stravování 800 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2023/24
Přihl./přij.
2022/23
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační technologie (Kybernetická bezpečnost, Informační technologie) 18-20-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 120 331/120 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Telekomunikace (Mobilní aplikace) 26-45-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 56/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Logistické a finanční služby (Logistika) 37-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 67/60 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Ekonomika a podnikání (Bankovnictví a pojišťovnictví, Bezpečnost dat) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 90 131/90 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Mechanik elektrotechnik (Informační a zabezpečovací technika) 26-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 67/30 Statistika ČJ, M ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Výuční list 3 roky 15 19/15 Statistika ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Spojový mechanik (Inteligentní sítě a zařízení) 26-59-H/01 Výuční list 3 roky 15 24/15 Statistika ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Manipulant poštovního provozu a přepravy (Logistika a přeprava) 37-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 33/30 Statistika ANO ANO
Doporučený prospěch: 1.8
Nástavby:
Mechanik elektrotechnik; VYU 26-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 15 18/15 Statistika ČJ, M ANO ANO
Mechanik elektrotechnik; Dálková; VYU 26-41-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 20 1/1 Statistika ČJ, M ANO ANO
Logistické a finanční služby; VYU 37-42-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 15 9/9 Statistika ČJ, M ANO ANO
Logistické a finanční služby; Dálková; VYU 37-42-L/51 Maturitní zkouška 3 roky 20 1/1 Statistika ČJ, M ANO ANO
Zkrácené studium:
Ekonomika a podnikání (Management kybernetické bezpečnosti); MAT 63-41-M/01 Maturitní zkouška 2 roky 30 8/7 Statistika ANO ANO

Podrobné informace o škole

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno je komplexní výchovně vzdělávací zařízení nadregionálního typu.

Nachází se v městské části Brno-Komín s přímým spojením městskou hromadnou dopravou s centrem Brna a autobusovým a vlakovým nádražím. Materiálně technickým zařízením a vybavením se řadí mezi nejlepší ze všech škol podobného oborového zaměření v ČR a je srovnatelná s podobnými zahraničními vzdělávacími institucemi. Součástí školy, jako zatím jediné střední školy v ČR, je Junior centrum Excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT, které je využíváno pro výuku informační bezpečnosti všech oborů školy.

Škola nabízí řadu atraktivních maturitních a učebních oborů z oblastí

 • Informační technologie
 • Kybernetická bezpečnost
 • Telekomunikace
 • Informační a zabezpečovací techniky
 • Logistické a finanční služby
 • Bezpečnost dat
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • po ukončení maturitního vzdělání mohou pokračovat úspěšní absolventi ve vzdělávání na vysokých školách (úspěšnost cca 60–70 %)
 • absolventi všech učebních oborů mají možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém vzdělávání
 • během studia mohou žáci technických oborů získat mezinárodně platné certifikáty z oblasti počítačových sítí Cisco CCNA 1–3, Cyber Ops Asociate, CCNP Enterprise: Core Networking
 • žáci netechnických oborů mohou získat státní zkoušku v psaní na elektronické klávesnici a mezinárodně platný certifikát z oblasti ekonomiky EBCL
 • žáci mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoušku ECDL
 • našim žákům nabízíme výměnné pobyty v zahraničí
 • pro žáky je zajištěno celodenní stravování a ubytování v domově mládeže
 • výuku žáků hradí stát, na ubytování a stravování přispívají rodiče
 • pro žáky jsou k dispozici učebny datové komunikace a počítačových sítí, specializované laboratoře pro výuku kybernetické bezpečnosti, optický polygon, dopravní polygon, cvičná banka, cvičná pošta, fiktivní firma; dále dvě tělocvičny, posilovny, lehkoatletické hřiště, volejbalové a tenisové kurty, společenský sál, informační centrum a specializované klubovny, venkovní učebna
 • centrum volného času nabízí žákům širokou nabídku zájmových a sportovních kroužků

Bližší informace o naší vzdělávací nabídce a podmínkách přijímacího řízení obdržíte při osobní návštěvě školy nebo na našich internetových stránkách.

logo
Čichnova 982/23, Brno
tel.: 541 123 286
info@cichnovabrno.cz
www.cichnovabrno.cz
Zobrazit více